กลยุทธ์ของความทรงจำ

กลยุทธ์ของความทรงจำ


เด็กสามารถจำความรู้ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ดังนี้


1. Mind mapping หรือ Webbing เช่น แสดงความคิดหลัก และรายละเอียดปลีกย่อย วิธีนี้จะทำให้เกิดการสรุปรวบยอด และเข้าถึงความจำได้ดีที่สุด

วิธีการคือ

เขียนความคิด หัวข้อที่กลางแผนกระดาษ แล้วลากโยงเส้นสีต่างๆ กัน ไปที่แต่ละรายละเอียด โดยใช้คำที่น้อยที่สุด เท่าที่จะทำได้ อาจวาดรูป หรือสัญลักษณ์ เพื่อแสดงคำอธิบาย

2.การตั้งคำถามปลายเปิด หรือให้เด็กตั้งคำถาม หรือ กำหนดคำตแบ หรือให้เด็กตั้งคำถาม

3. การสรุป ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถ ของการคิดซับซ้อนได้

4.การแสดงบทบาทตัวละคร ในเรื่องที่เรียน (บางวิชา) เช่น ประวัติศาสตร์ สงคราม

5. การถกเถียงกัน

6. คำย่อ จากหลายๆ คำ นำหน้า เช่น NATO

7. ลำดับเวลา ได้ผลดีในวิชาประวัติศาสตร์

8. การทดสอบความรู้กลยุทธ์ของความทรงจำ
9. ถอดคำให้ง่ายเข้า จากคำพูดของผู้เขียนมาเป็นภาษาเด็กๆ

10. ในการเรียนการสอน ควรจัดกลุ่มกัน ผลัดกันสอน หรือให้วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เมื่อเปลี่ยนหัวข้อที่สอน ก็จะเปลี่ยนกลุ่มกัน หรือเปลี่ยนที่นั่งกัน ทำให้มีความหลากหลาย สนุกสนาน และพอใจของแต่ละคน เพื่อให้รู้สึกมั่นคง ทำให้สมองรับความรู้ได้ง่ายขึ้น หรือเปลี่ยนสีกระดาษ การจัดโต๊ะเรียน เป็นรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลาย

11. เมื่อต้องการให้เด็กจำได้ อาจจะต้องสอบในสถานที่ ที่เคยเรียนรู้

12. การใช้ดนตรี การเต้นรำ เกมส์ ช่วยในการเรียนรู้ เช่น ตบมือ กระโดดเมื่อตอบคำถามได้ การทำให้มีการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะเรียน จะทำให้สนุกสนาน และจำได้ง่ายขึ้น การใส่ข้อมูลในดนตรี โคลง กลอน ภาษิต ล้วนทำให้จำได้ง่ายขึ้น

13. การทำให้สิ่งแวดล้อมในห้องเรียนมีความสุข และทำให้มีอารมณ์ดี

14. อาจจะให้เด็กเสนอวิธีเรียนเอง ทดสอบเป็นครั้งคราวว่า เด็กเข้าใจไหม

15. การฉลองกันหลังเรียนจบแต่ละเรื่อง การตกแต่งห้องเรียน เพิ่มความแปลกใหม่
16. การให้เด็กมาเป็นผู้สอนเอง โดยครูช่วยเพิ่มเติมแก้ไขในส่วนที่ขาด


ขอขอบคุณข้อคิดนานาสาร จาก
พท.พญ.กมลพรรณ ชีวพันธุศรี
"เกราะแห่งชีวิต และครอบครัว"

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้