พลิกนิดเดียว แล้วอยู่อย่างมีความสุข

พลิกนิดเดียว แล้วอยู่อย่างมีความสุข


พลิกนิดเดียว แล้วอยู่อย่างมีความสุขคนเราจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์อยู่ที่ความคิดนิดเดียว

พลิกนิดเดียวเราก็จะไม่เป็นทุกข์

พลิกนิดเดียวก็จะเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิมาเป็นสัมมาทิฏฐิ

จากความคิดผิดเป็นความคิดถูก

จากทางโลกมาสู่ทางธรรม

พลิกนิดเดียวเราก็จะอยู่ได้อย่างไม่มีทุกข์

อยู่กับปัจจุบันได้อย่างสงบ

ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ละขณะอย่างสมบูรณ์การเจริญสติปัฏฐาน คือการอยู่อย่างไม่มีความทุกข์ที่จะต้องดับ ***

การเจริญสติปัฏฐาน หรือการเจริญสมาธิวิปัสสนา ก็เพื่อหัดเปลี่ยนจาก

การอยู่อย่างมีทุกข์เป็นพื้นฐานมาเป็นการอยู่อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐาน

เพียงแต่มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันให้เต็มที่ในขณะนั้นๆ

ไม่อยู่กับอดีตบ้าง อนาคตบ้าง

รับรู้และเสวยอารมณ์แต่ละขณะอย่างเต็มบริบูรณ์

เห็นความงดงามของปัจจุบัน อย่ามัวแต่อยู่กับอดีตและอนาคต
ยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะอย่างสิ้นเชิง

มีความสุขเต็มอิ่มอยู่ในตัวทุกๆ ขณะ

นี่คือการอยู่อย่างไร้ทุกข์

มีความสุขบริบูรณ์อยู่ในตัวตลอดเวลา

อยู่ในภาวะไร้ทุกข์ตลอดเวลา

และก็ไม่มีทุกข์จะต้องดับ

หมายเหตุ*** ท่อนหลังนี้ เป็นถ้อยคำสำนวนของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ในหนังสือพุทธธรรม ซึ่งบังเอิญเป็นเรื่องเดียวกันพอดีกับที่ท่านอาจารย์สอน จึงกราบขออนุญาตคัดมาประกอบสนับสนุนข้อคิดนานาสาระโดย:
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
วัดป่าสุนันทวนารามเครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้