แบคทีเรียในดินช่วยต้านทานต่อแผ่นดินไหวได้

แบคทีเรียในดินช่วยต้านทานต่อแผ่นดินไหวได้


เมื่อเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว


ดินที่อยู่ลึกลงไปรวมทั้งดินทรายสามารถเปลี่ยนสภาพไปเป็นของเหลวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงบนตึกที่ตั้งอยู่บนพื้นดินนั้น ๆ ในปัจจุบันวิศวกรโยธาสามารถใส่สารเคมีเข้าไปในดินเพื่อให้ดินที่มีโครงสร้างกระจายกันอย่างหลวม ๆ เข้ามารวมตัวกันเพื่อมีโครงสร้างที่แข็งแรงเพิ่มขึ้น แต่การใช้สารเคมีประเภท epoxy มีผลเสียตามมาคือก่อให้เกิดสารพิษในดินและน้ำผู้ช่วยศาสตราจารย์ Jason Dejong


จากคณะวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมที่ UC Davis (University of California Davis) และทีมงานกำลังศึกษากระบวนการใหม่ที่ทำให้ดินมีโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นโดยแบคทีเรียที่อยู่ในดิน แบคทีเรียดังกล่าวมีชื่อว่า Bacillus Pasteurii ซึ่งเป็นแบคทีเรียในกลุ่มที่ต้องการอากาศในการดำรงชีวิต (aerobic bacteria)


แบคทีเรียในดินช่วยต้านทานต่อแผ่นดินไหวได้แบคทีเรียชนิดนี้สามารถทำให้เกิดแคลเซี่ยมคาร์บอเนต


ทับถมกันรอบๆเม็ดทรายส่งผลให้เกิดการเชื่อมประสานกันทำให้ทรายมีโครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้น ขั้นตอนในการใส่แบคทีเรียเข้าไปในดินทรายดังกล่าวจำเป็นที่จะต้องเติมสารอาหารและออกซิเจนลงไปด้วย ซึ่งแบคทีเรียจะช่วยปรับสภาพของดินทรายที่อยู่กันอย่างหลวมหรือเป็นของเหลวมาสู่สภาพที่เกาะกันแน่นขึ้นและมีโครงสร้างที่แข็งแรงมากขึ้น จากการทดลองระดับห้องปฏิบัติการ กลุ่มนักวิจัยกลุ่มนี้ค้นพบว่าจากเพียงแค่กองดินทรายธรรมดาสามารถถูกเปลี่ยนไปเป็นหินทรายได้ด้วยแบคทีเรียดังกล่าว

แบคทีเรียในดินช่วยต้านทานต่อแผ่นดินไหวได้Dejong กล่าวว่า


วิธีนี้ให้ประโยชน์มหาศาลเนื่องจากไม่มีปัญหาเรื่องสารพิษตกต้างเมื่อเทียบกับการใช้สารเคมี การเติมแบคทีเรียลงไปสามารถทำได้ทันทีหลังจากการก่อสร้าง ซึ่งไม่ได้มีผลทำให้โครงสร้างเดิมของดินทรายเปลี่ยนแต่อย่างใด แต่ช่องว่างระหว่างอนุภาคของดินทรายจะถูกเติมเต็มด้วยแคลเซี่ยมคาร์บอเนตที่ถูกผลิตมาจากแบคทีเรียดังกล่าว งานวิจัยชิ้นนี้น่าจะนำไปช่วยลดความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหวได้ในอนาคต


ขอขอบคุณ ข้อมูลที่มีประโยชน์จาก เว็บไซต์ วิชาการดอทคอม
เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนโลกอินเตอร์เน็ต

ผู้มีบทความทางด้านวิทยาศาสตร์น่ารู้
สามารถส่งผลงานของท่านมาได้ที่ arunee@teeneemedia.com

แบคทีเรียในดินช่วยต้านทานต่อแผ่นดินไหวได้


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้