ย่อมไม่มีในโลก

ย่อมไม่มีในโลก


" ไฟเสมอด้วยราคะ ...ย่อมไม่มีในโลก

โทษเสมอด้วยโทสะ ...ย่อมไม่มีในโลก

ทุกข์ทั้งหลายเสมอด้วยขันธ์ ...ย่อมไม่มีในโลก

สุขอื่นจากความสงบ ...ย่อมไม่มีในโลก

สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ได้ฟังธรรม ชื่อว่าปรารถนาวิวัฏฏะ ...ย่อมไม่มีในโลก

สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ประพฤติธรรม ชื่อว่าหลุดพ้นจากวัฏฏะ ...ย่อมไม่มีในโลก

สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่เจริญมรรคมีองค์ 8 ชื่อว่าหลุดพ้นจากวัฏฏะ ...ย่อมไม่มีในโลก

ขอท่านทั้งหลายอย่าประมาทในธรรม

ในศาสนาของพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า

ผู้เป็นนายกของโลกพร้อมทั้งเทวโลก

และท่านจักไม่พลาดศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่จะมีมาในอนาคต


!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!ย่อมไม่มีในโลก


ขอขอบคุณเนื้อหาดีดี โดย: ธรรมะจาก.... อิทธิธโร ภิกขุ

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้