เจาะลึก”ไอโอดิน” กับ “นิวเคลียร์” ที่ญี่ปุ่น ไม่แผ่รังสีมาถึงไทย??

ทุกครั้งที่พูดถึงเรื่อง “นิวเคลียร์” ประชาชนมักจะไปคิดแต่เรื่องที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และโลก

ซึ่งความจริงแล้ว “นิวเคลียร์” ก็มีประโยชน์กับมนุษย์ในหลายด้าน ๆ โดยเฉพาะเรื่องพลังงานไฟฟ้า แต่ทุกครั้งเช่นกันที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เกิดระเบิดขึ้นมา ทำให้ผู้คนทั่วโลกต่างผวากับกัมมันตรังสีที่รั่วไหลออกมา เพราะกัมมันตรังสีของนิวเคลียร์จะคอย ๆ สะสมทำลายชีวิตมนุษย์ที่ได้รับสารรังสีของนิวเคลียร์  อย่างเช่นการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่น อันเนื่องมาจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิถล่มครั้งร้ายแรงที่สุดในประวิติศาสตร์ของญี่ปุ่น  ซึ่งทำให้ประเทศต่าง ๆ หวั่นวิตกภัยของกัมมันตรังสีของนิวเคลียร์ที่จะแพร่กระจายมาถึงประเทศของตนเอง

ภัยจากกัมมันตรังสีของนิวเคลียร์ที่ทุกคนพากันตื่นตระหนกนั้น ก็ได้มีการคิดหาวิธีป้องกันจากรังสีดังกล่าว
 
โดยมีการกล่าวขานกันถึง “ไอโอดินเม็ด” ว่า ผู้ที่กินไอโอดินก็จะป้องกันกัมมันตรังสีของนิวเคลียร์ได้ ซึ่งทาง “เดลินิวส์ออนไลน์”ได้หาข้อเท็จจริงเรื่อง “ไอโอดิน” ในการป้องกันกัมมันตรังสีได้หรือไม่ จาก นพ.อดุลย์ รัตน์วิจิตราศิลป์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยายาม มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นความรู้ที่ถูกต้องและเป็นจริง
               
นพ.อดุลย์ ได้อธิบายถึงเรื่องพิษภัยจากกัมมันตรังสีเป็นลำดับแรกว่า เการที่สารกัมมันตรังสีทำให้เราตายได้
 
การได้รับสารกัมมันตรังสี ปริมาณมากๆ อยู่ใกล้กับแหล่งระเบิดมากๆ จะทำให้เซลล์ของร่างกายหยุดเจริญเติบโต มีแผลตามร่างกาย เม็ดเลือดต่ำทั้งเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว  ร่างกายอ่อนเพลีย และเกิดการติดเชื้อในกระแสโลหิต ถึงขั้นเสียชีวิตในเวลาไม่กี่วัน แต่หากปริมาณรังสีที่ได้รับเป็นจำนวนน้อย อยู่ห่างจากแหล่งที่เกิดระเบิด ปริมาณรังสีนั้นอาจไม่มากพอที่จะทำอันตรายโดยตรงกับร่างกายของเรา  แต่อาจทำให้เซลล์บางส่วนผิดปกติ และเกิดเป็นมะเร็งขึ้นภายหลัง ซึ่งหนึ่งในเซลล์ของร่างกาย ที่ไวต่อสารกัมมันตรังสีมากที่สุด คือ ไทรอยด์ ดังนั้น หากต่อมไทรอยด์ของร่างกายได้รับสารรังสีเกินขนาด อาจทำให้เกิดมะเร็งขึ้นในอนาคตได้ อาจจะ 10-20 ปีต่อมา ขึ้นอยู่กับปริมาณที่ได้รับ

“สารกัมมันตรังสี ที่ตกค้างหลังการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อาจลอยอยู่ในอากาศ และตกลงมาพร้อมกับฝนได้  ดังนั้นการถูกฝนในบริเวณใกล้เคียงกับแหล่งระเบิดจึงอาจได้รับปริมาณรังสีจากการระเบิดได้ แต่อย่างไรก็ดี จะเกิดเฉพาะรอบๆ แหล่งระเบิดเท่านั้น ฝนดังกล่าวจะไม่สามารถมาจากญี่ปุ่นถึงไทย” นพ.อดุลย์กล่าวย้ำ
          


เจาะลึก”ไอโอดิน” กับ “นิวเคลียร์” ที่ญี่ปุ่น ไม่แผ่รังสีมาถึงไทย??
สำหรับมีผู้สงสัยว่าเกลือไอโอดินเม็ดสามารถป้องกันมะเร็งไทรอยด์ได้อย่างถ้าผู้ที่ได้รับสารกัมมันตรังสีเข้าสู่ร่างกาย

  ซึ่ง นพ.อดุลย์ ได้ชี้แจงว่า “ต่อมไทรอยด์เป็นอวัยวะที่ดูดจับไอโอดีนที่เข้ามาในร่างกายได้เร็วที่สุด และมากที่สุดร้อยละ 99 ของไอโอดีนที่ร่างกายรับเข้าไปจะถูกจับที่ต่อมไทรอยด์  ดังนั้น หากน้ำดื่ม  ปลา อาหาร ที่อยู่ในบริเวณที่มีการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ อาจมีสารกัมมันตรังสีในปริมาณสูง และไอโอดีนเป็นสารที่จับสารกัมมันตรังสีได้เร็วที่สุด  ดังนั้น หากรับประทานอาหารจากแหล่งดังกล่าว ต่อมไทรอยด์จะรับสารไอโอดีนที่มีกัมมันตรังสีเข้าไปด้วย จึงเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง  ธรรมชาติได้ช่วยร่างกายเราไว้อย่างหนึ่งคือ หากต่อมไทรอยด์ได้รับไอโอดีนจนอิ่มแล้ว จะไม่รับไอโอดีนเพิ่มเข้าไปอีก หรือรับแต่เพียงเล็กน้อย  ดังนั้นในกลุ่มเสี่ยง หากกินไอโอดีนเม็ดเข้าไปในปริมาณพอเหมาะ จะทำให้ต่อมไทรอยด์อิ่มและดูดจับไอโอดีนที่มีสารกัมมันตรังสีที่ปนเปื้อนกับอาหารและน้ำได้น้อยลง  เราจึงเสี่ยงลดลง  การกินไอโอดีนเม็ดจึงจำเป็นสำหรับคนที่อยู่ในบริเวณกับที่เกิดเหตุเท่านั้น
          
 อีกปัญหาหนึ่งที่คาดว่าคนส่วนใหญ่สงสัยกันว่า ถ้าคนปกติไม่ได้รับสารกัมมันตรังสีจากนิวเคลียร์ จะกินไอโอดินเม็ดกันไว้ก่อนได้หรือ 

นพ.อดุลย์ ได้ไขข้อข้องใจว่า “ การกินไอโอดีนเม็ด จะไม่แนะนำในคนปกติ เพราะหากร่างกายรับไอโอดีนเข้าไปในปริมาณมากเกิน ระยะแรกจะทำให้ต่อมไทรอยด์หยุดทำงานชั่วคราว เกิดอาการอ่อนเพลีย แต่หลังจากนั้นประมาณ 3-5 วัน  ต่อมไทรอยด์จะทำให้ไอโอดีนที่กินเข้าไปสร้างเป็นฮอร์โมนไทรอยด์ ซึ่งหากกินไอโอดีนเม็ดเข้าไปมาก จะทำให้เกิดภาวะที่ฮอร์โมนไทรอยด์เกิน (hyperthyroid) หรือ ภาวะไทรอยด์เป็นพิษ ซึ่งเป็นโรคอย่างหนึ่ง แต่ต้องการการรักษา หากไม่รักษา ร่างกายจะอ่อนเพลีย เหนื่อย ผอมลง ดังนั้นคนทั่วไปจึงห้ามกินไอโอดีนเม็ด ถ้าไม่ใช่คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ใกล้บริเวณที่รับสารกัมมันตรังสี มีโทษต่อร่างกาย”
   
ข้อมูลคำอธิบายเรื่องไอโอดินจาก นพ.อดุลย์ รัตน์วิจิตราศิลป์ แล้วก็หวังว่า ประชาชนคนไทยคงจะไม่กิน “ไอโอดินเม็ด” กินล่วงหน้าอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า และขอย้ำปิดท้ายว่ากัมมันตรังสีของนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นจะไม่ปลิวตามลมหรือตามฝนมาถึงประเทศไทย จะเกิดเฉพาะแหล่งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ระเบิดเท่านั้น เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนหายห่วงสบายใจได้

รศ.นพ. อดุลย์ รัตนวิจิตราศิลป์
สาขาวิชาศัลยศาสตร์ศีรษะ คอและเต้านม ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เครดิต :
เครดิต : เดลินิวส์ (อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์)


ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้