ความเชื่อเรื่องวันตัดเย็บเสื้อผ้าตามล้านนาโบราณ

ความเชื่อเรื่องวันตัดเย็บเสื้อผ้าตามล้านนาโบราณ


วันตัดเย็บเสื้อผ้าของผู้หญิงในสมัยโบราณ มีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับวันข้างขึ้น และข้างแรม หรือระบบการนับแบบจันทรคติ ว่าวันไหนตัดเย็บแล้ว ดีหรือไม่ดี โดยมีโคลงกำกับไว้ โคลงสี่สุภาพดังกล่าวคัดลอกด้วยอักษรธรรมล้านนา แทรกอยู่ในเอกสารใบลาน เรื่อง โคลงวิทูรสอนโลก ซึ่งต้นฉบับเป็นของนายไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว ดังนี้

                                    โคลงวันตัดเสื้อผ้า


ศรีสวัสดีต้านถ้อยกล่าวองคีลี
ริร่ำของจักอันดีก่อสร้าง
หยิบสนเยื่องวันดีทิพพะยิ่ง   ญิงเฮย
ฟังพี่จัก....(ใบลานฉีกขาด)บาทเบื้องสาวฟัง


เดือนออกค่ำหนึ่งผ้าบ่ทันหมอง
เยียวว่าพลัดศรีบัวทองน้องหล้า
สัพพะเยื่องทังของละว่อง   วางเอย
ตายจากศรีน้องแก้วอยู่ไห้วอยวอย

          สรุปความ  ออก 1 ค่ำ หรือ ขึ้น 1 ค่ำ ไม่ดี จะพลัดพรากและตายจากกัน

ออกสองค่ำวายวอดเสี้ยงทังของ
ฝูงลูกเมียยังคองอยู่หม้อม
สมบัติสิ่งทังของฟุ้งซ่าน   ไปเอย
สุดแต่ทังผ้าต้อยท่านแก้เอาไป

          สรุปความ  ขึ้น 2 ค่ำ ไม่ดี จะเสียข้าวของ

ออกสามค่ำอายุหมั้นพันปี
ทุกเยื่องพร้อมนารีลูกเต้า
สมบัติทั่วท้าวผีไหลหลั่ง   มาเอย
ลูกเขย....(ใบลานฉีกขาด) ค้ำเจ้า อายุได้พอพัน

          สรุปความ  ขึ้น 3 ค่ำ ดี อายุยืน ร่ำรวยทรัพย์สมบัติ

ออกสี่ค่ำถ้วนพร้อมท่านมาปัน
ของฝากชุอันยื่นหื้อ
น้ำคำสิ่งของขันเหลือกว่า   ทืนเอย
ฝูงหมู่ชุมน้องแก้วช่างแอ่วมาเต้ามาไช

          สรุปความ  ขึ้น 4 ค่ำ ดี มีโชคลาภ พี่น้องมาเยี่ยมเยือน

ออกห้าค่ำใสส่องแจ้งทุกภาย
(........................คัดลอกตกหล่น..........)
เรียมรักหุมสมสายสาวหนุ่ม   มาเฮย
ทังสิ่งของเลี้ยงเจ้าข้าวน้ำเหลือเกิน

          สรุปความ  ขึ้น 5 ค่ำ ดี เป็นที่รักใคร่ของคนทั่วไป ข้าวน้ำอุดมสมบูรณ์

ออกหกค่ำแม่นมีล้านตื้อญิงสมบัติ
ก็เที่ยงจักปัดออกเสี้ยง
หาของเท่าดาฝัดลวงซีก   ก็ดีเอย
ยังยากใจเจ้าน้องเกิดคำถ้อยกับเมีย

          สรุปความ  ขึ้น 6 ค่ำ ไม่ดี จะเสียข้าวของ และทะเลาะวิวาทกับภรรยา

ออก 7 ค่ำชราเถ้าหงอกหัวขาว
(......................................................
....คัดลอกตกหล่น..............)ฟันหล่อน   ก็ดีเฮย
ญิงหนุ่มหันใจสู้ป่องเหยี้ยมคอยดู

          สรุปความ  ขึ้น 7 ค่ำ ดี มีเสน่ห์ ใครเห็นก็รักใคร่

ออกแปดค่ำพ้นจากโทษอนทราย
(.................คัดลอกตกหล่น...........)
อยู่ยินโยดสบายหายโศก   พระเฮย
ใจชื่นชมชู่มื้อเข็ดเสี้ยงยังดี

          สรุปความ  ขึ้น 8 ค่ำ ดี อยู่สุขกายสบายใจ

ออกเก้าค่ำมรณาศจักตาย
เยียวว่าสาวเสียกายอยู่ไห้
หัวใจบ่สบายอยู่หม่น   หมองเอย
เสียยอดคิ่นชู้ตนอยู่ไหว้วอยวอย

          สรุปความ  ขึ้น 9 ค่ำ ไม่ดี จะตายจากกัน

ออกสิบค่ำเยียวขาดเนื้อหนังหยูด
เจ็บบาทคางเขินดูกส่องส้วง
แกมขาง (.......................... .............
......คัดลอกตกหล่น.......)ห่มผ้าโอยคราง

          สรุปความ  ขึ้น 10 ค่ำ ไม่ดี จะป่วยไข้ไม่สบาย

ออกสิบเอ็ดค่ำจักได้น้องแก้วหน่อกัญญา
(......................................................
....คัดลอกตกหล่น..............)ศรียอด   นางเฮย
แถมรั่งมาถ้อนพร้อมมูลมั่งได้เงินคำ

          สรุปความ  ขึ้น 11 ค่ำ ดี จะได้หญิงสาวและร่ำรวยเงินทอง

ออกสิบสองค่ำมวลมากพร้อมสมบัติ
ฝูงครอบครัวพอคัดชู่ห้อง
เงินคำอาจจักจัดแสนโกฎิ   มากเฮย
แถมชูไจ้ไจ้หากได้มีมา

          สรุปความ  ขึ้น 12 ค่ำ ดี มีโชคลาภได้ทรัพย์สมบัติ

ออกสิบสามค่ำจงลาภลุกมีชัย
หาอันใด (......................................................
....คัดลอกตกหล่น..............) หากมีใจ กรูโณศ   นักเฮย
คันเสพขุนเหง้าท้าวเที่ยงได้เป็นขุน

          สรุปความ  ขึ้น 13 ค่ำ ดี มีโชควาสนาได้เป็นขุนนาง

ออกสิบสี่ค่ำรังแรกถ้อยผิดเถียง
สาวชุคนมาเรียงด่าหย้อ
ฝูงหมู่ขุนป่านป้อยอ(.............
..........คัดลอกตกหล่น.....)ย่อมได้ไหมกิน

          สรุปความ  ขึ้น 14 ค่ำ ไม่ดี จะทะเลาะวิวาทและถูกปรับไหม

ออกสิบห้าค่ำใสส่องแจ้งดีงาม
(.................คัดลอกตกหล่น...................)
มีลูกรักนางรามเจียรจาก   ไปเฮย
สิบครอบครัวเสื้อผ้าบ่ค้างยาหลอ

          สรุปความ  ขึ้น 15 ค่ำ ไม่ดี จะเสียบุตรธิดา

แรมค่ำหนึ่งถ้วนรุ่งเรืองศรี
หลอนว่าทึนค่ามีใคร่ผ้าย
เปล่าเสียหมู่โจรตีชิงชุบ   เอานัน
เสียครัวจนได้เท่าไห้เสียดายครัว

 
     สรุปความ
แรม 1 ค่ำ ไม่ดี จะถูกโจรแย่งทรัพย์สิน

     นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงวันข้างแรมอื่นๆ ด้วยว่า

     แรม 2 ค่ำ แรม 3 ค่ำ ดี แรม 4 ค่ำ บ่ดี แรม 5 ค่ำ ดีนัก แรม 6 ค่ำ บ่ดี แรม 7 ค่ำ ดี แรม 8 ค่ำ แรม 9 ค่ำ แรม 10 ค่ำ แรม 11 ค่ำ ดี แรม 12 ค่ำ แรม 13 ค่ำ แรม 14 ค่ำ บ่ดี

     สรุปความ

     แรม 4 / 6 / 12 / 13 / 14 ค่ำไม่ดี
     แรม 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 ค่ำ ดีข้อมูลโดย : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ / thaiza


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้