รางวัลประกันคุณภาพการศึกษา

รางวัลประกันคุณภาพการศึกษา


รางวัลประกันคุณภาพการศึกษา มาตรฐานที่การันตีได้จากผลงานของนักศึกษาได้อย่างดีเยี่ยม

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลสถาบันอุดมศึกษาที่มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประเภทดีเลิศ จากกระทรวงศึกษาธิการ ขณะเดียวกันก็ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาตลอดมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งคุณภาพของหลักสูตรคุณภาพของอาจารย์รวมถึงสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีอย่างเพียบพร้อม   จากผลงานที่ผ่านมาสามารถการันตีและยืนยันได้ว่า นักศึกษาทุกคนที่เรียนจบจากที่นี่ มีคุณภาพอย่างแน่นอน

          โดยล่าสุด สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  โครงการ เยาวชน คิดดี ทำดี 84 โครงการ กับครอบครัวข่าว 3” เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา   เพื่อสร้างเจตคติที่ดีให้นักสื่อสารมวลชนทั้งรุ่นใหม่และนักสื่อสารมวลชนวิชาชีพให้เข้าใจสังคมอย่างสร้างสรรค์ ให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวความคิดในการผลิตสื่อที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น พร้อมการสอดแทรกเนื้อหาหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมลงในสาขาวิชา อาทิ การผลิตสื่อเพื่อชุมชน การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อผู้พิการ ภาพยนตร์กับสังคม และ วารสารศาสตร์กับแนวคิดเชิงสังคมและวัฒนธรรม รวมถึงการสื่อข่าวออนไลน์(online journalism) อีกด้วย

ในส่วนของภาควิชาออกแบบเชิงโต้ตอบและการพัฒนาเกม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็สามารถคว้ารวด 4 รางวัล ในโครงการ “Asia Game Award  ทั้งประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ รางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยประเภทความคิดสร้างสรรค์ จากการแข่งขันเกม Console Game Xbox360 และทีมประเภทนักศึกษา คว้ารางวัลชมเชยและชมเชยประเภทความคิดสร้างสรรค์จากการแข่งขันเกมบนโทรศัพท์มือถือ iPhone ภายใต้การสนับสนุนหลักของสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA   ปัจจุบัน นักศึกษากลุ่มนี้ยังได้พัฒนารูปแบบของเกมที่ได้รับรางวัลมา โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า Sum Source Interactive   ในการพัฒนาเกมจำเป็นต้องใช้ความรู้ด้านต่างๆมาประยุกต์ใช้ เช่น ด้านกราฟฟิก  ด้านโปรแกรมมิ่ง ซึ่งก็เป็นหลักสูตรที่ได้เรียนมาจากคณะนำมาเพื่อประยุกต์เข้ากับงาน และใช้ชื่อเกมว่า “DEF  ถึงแม้ว่าปัจจุบันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ขณะนี้ทีมงานยังคงอยู่ในขั้นตอนการและแก้ไขจุดผิดพลาดของโปรแกรมต่าง ๆ  และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่สำหรับในอนาคต เป้าหมายของทีมงานตั้งใจเอาไว้ว่าอีกไม่นาน เกม DEF จะสามารถจำหน่ายลง Steam ออกสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างแน่นอน

ปิดท้ายด้วย ลูกเจ้าแม่คลองประปา The original จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ล่าสุดสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง (The 14th Honda Eco Mileage Challenge) ทำสถิติสูงสุด 847.1493 กม./ลิตร พร้อมรางวัลชนะเลิศรถประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา คว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปครอง นอกจากนี้ยังมีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษาและร่วมแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิงในระดับนานาชาติ ที่ประเทศญี่ปุ่น ขณะที่ทีมเดียวกันก่อนหน้านี้ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ และสร้างสถิติใหม่ในการแข่งขันรถประหยัดพลังงาน ประเภทรถต้นแบบ (Prototype Category) โดยสามารถขับรถไปได้ไกลสุดถึง 2,213 กิโลเมตร ใช้เชื้อเพลิงเทียบเท่าน้ำมันเพียง 1 ลิตรในงานshell eco-marathon asia 2011 ณ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ก็ด้วยหลักคิดและวิธีการสอนที่ต้องการเน้นให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งดึงเอาศักยภาพในตัวนักศึกษาเอวออกมาใช้ให้เต็มที่มากที่สุด

          ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ให้ความสำคัญ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาในทุกคณะ และสาขาวิชาได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ควบคู่กับการเรียนจากประสบการณ์ใหม่ๆ ดังสโลแกนที่ว่า “มุ่งนำความรู้สู่การปฏิบัติ” ได้อย่างแท้จริง ซึ่งตอนนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์กำลังเปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2555

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-9547300 ต่อ 111 หรือที่www.dpu.ac.th


  

รางวัลประกันคุณภาพการศึกษา
รางวัลประกันคุณภาพการศึกษา


รางวัลประกันคุณภาพการศึกษา


รางวัลประกันคุณภาพการศึกษา


รางวัลประกันคุณภาพการศึกษา


รางวัลประกันคุณภาพการศึกษา


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้