5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง

5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง


ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ขณะนี้โรคมะเร็งกำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่รุนแรงเป็นสาเหตุให้คนทั่วโลกเสียชีวิตปีละ7.6 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี คาดการณ์ว่าพ.ศ.2573ผู้เสียชีวิตจากโรคนี้จะเพิ่มเป็น 17ล้านคน ซึ่ง 2ใน 3ของผู้ป่วยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา

        สำหรับประเทศไทย โรคมะเร็งก็เป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประเทศติดต่อกันมาตั้งแต่พ.ศ.2543 และมีแนวโน้มอัตราการเกิดเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดพ.ศ.2553 พบผู้ป่วยโรคมะเร็งเข้ารักษาในโรงพยาบาล 269,204 คน ผู้เสียชีวิต 58,076 คน โดยเป็นมะเร็งตับ-ท่อน้ำดีมากที่สุด รองลงมาคือมะเร็งหลอดคอ-หลอดลมใหญ่และปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และคาดว่าอีก 3 ปีไทยจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 133,767 คน และมีผู้เสียชีวิต 84,662 คน

        นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จะมุ่งเน้นการป้องกันเป็นหลัก เพราะร้อยละ 40 ของผู้ป่วยสามารถรักษาให้หายได้ถ้าได้รับการรักษาตั้งแต่เบื้องต้นที่รู้ตัวว่าป่วย ไม่ให้มะเร็งลุกลามวิธีดำเนินการมี 2 วิธี คือ การป้องกันไม่ให้ป่วย และมีระบบการคัดกรองผู้ป่วยแนะนำผู้ที่มีอายุ 30ปีขึ้นไปควรตรวจสุขภาพค้นหาความผิดปกติอย่างน้อยปีละ 1ครั้งเพื่อให้รู้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และนำไปสู่การรักษาอย่างทันท่วงที

        สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เร่งรณรงค์นโยบายลดหวานมัน เค็ม ลดอ้วน ลดโรค เพิ่มผักผลไม้ เพิ่มการออกกำลังกาย และลดละเลิกอบายมุข และ 5 ทำ 5 ไม่ ห่างไกลมะเร็ง ได้แก่ 

      ออกกำลังกายเป็นนิจ ทำจิตแจ่มใส กินผักผลไม้ อาหารหลากหลาย ตรวจร่างกายเป็นประจำ

      ไม่สูบบุหรี่ ไม่มีเซ็กส์มั่ว ไม่มัวเมาสุรา ไม่ตากแดดจ้าและไม่กินปลาน้ำจืดดิบขอบคุณ : กระทรวงสาธารณสุขเครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้