ชีวิตคู่:เรื่องรักสดใส

ชีวิตคู่:เรื่องรักสดใส


สามีภรรยาหลายคู่อยู่ร่วมชีวิตกันได้ยาวนาน...แต่อีกจำนวนมากกลับมิได้เป็นเช่นนั้น 

เราพบว่ามีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ ได้แก่ ความรู้สึก การสื่อสาร และการปรับตัว

ความสัมพันธ์ = ความรู้สึก + การสื่อสาร + การปรับตัว

ความสัมพันธ์ของคู่สมรสจะมั่นคงหรือเปราะบาง ก็พิจารณาที่เหตุปัจจัยสามอย่าง นี้โดยเริ่มที่ "ความรู้สึก" ที่มีต่อกันว่าเป็นบวกหรือลบ...เมื่อ อยู่ใกล้กันแล้ว มีความสุขใจ  อบอุ่น มั่นคง ผูกพัน (ความรู้สึกทางบวก)  ตรงข้ามกับความหงุดหงิด รำคาญ ขุ่นเคือง จนถึงความเคียดแค้นใจต่อกัน (ความรู้สึกทางลบ)

ความรัก (love) คือความรู้สึกชื่นชมยินดีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง มากจนเกิดความปรารถนาขึ้น แล้วจึง แยกความปรารถนาเป็น 2 อย่าง ได้แก่

"ความเมตตา" คือ ความรักที่ปรารถนาเป็นผู้ให้ (give) เป็นรักแท้ คือ ความผูกพัน ปรองดอง ห่วงใย คิดถึง เห็นใจ เข้าใจ เอื้ออาทร เสียสละ ให้อภัย

"ความเสน่หา" คือ ความรัก ที่ปรารถนาเป็นผู้รับ (take) มีรากฐานจากราคะที่ปลอมตัวมา ในรูปของความรัก ได้แก่ ความต้องตา ติดใจ หลงเสน่ห์ หลงใหล เคลิบเคลิ้ม คลั่งไคล้ โหยหา...

ความรักระหว่างหญิงชายที่มีเฉพาะความเมตตาอย่างเดียว โดยปราศจากความเสน่หา ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตคู่ เพราะคบกันเป็นเพื่อนสนิทหรือกัลยาณมิตรก็เพียงพอ

ความรักที่สมบูรณ์ในคู่สามีภรรยา คือมีความเสน่หาเป็นพื้นฐาน และต้องการความเมตตามาประกอบกัน...โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อใช้ชีวิตคู่ผ่านไปนานหลายสิบปี ความเสน่หาลดลง ความเมตตาต้องมากขึ้น

เราอาจแบ่งความรักเป็น 4 ระดับเพื่อช่วยให้จดจำได้ง่าย...ความรัก 4 เกรด ได้แก่

เกรด 1-รักใคร่ใฝ่กามา (lust) ปรารถนาเพียงสัมผัสสัมพันธ์ทางเพศ แต่ไม่ต้องการความผูกพัน

เกรด 2-รักปรารถนามาคู่กัน (eros) ความรักใคร่ระหว่างหนุ่มสาว ซึ่งอาจมีความหึงหวงตามมา

เกรด 3-รักปันแบ่งความสุข (well wish) หมั่นทำให้คนรักมีความสุข หลีกเลี่ยงไม่ทำในสิ่งที่ทำให้คนรักเป็นทุกข์ และให้อภัยเมื่ออีกฝ่ายทำให้เสียใจหรือเจ็บใจ

เกรด 4-รักยอมทุกข์เพื่อสุขเธอ (dev otedlove) เป็นความรักแบบอุทิศ ยอมเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อคนที่เรารักที่มา: หนังสือพิมพ์บ้านเมือง เรียบเรียงข้อมูลจาก นายแพทย์สุกมล วิภาวีพลกุล หัวหน้าแผนกจิตเวช โรงพยาบาลพญาไท 2

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้