แนะลดเสี่ยงฟันสึกเลือกใช้แปรงสีฟันขนนุ่ม

แนะลดเสี่ยงฟันสึกเลือกใช้แปรงสีฟันขนนุ่ม


กรมอนามัยแนะเลือกใช้แปรงสีฟันที่ขนนุ่ม ไม่เสี่ยงต่อการทำให้ฟันสึก เพื่อความมั่นใจเลือกใช้แปรงสีฟันติดดาวของกรมอนามัย

นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงการเลือกใช้แปรงสีฟันขนนุ่ม เพื่อป้องกันอาการเสียวฟัน ว่า ผลสำรวจพฤติกรรมการดูแลอนามัยช่องปากคนไทย โดยสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ร่วมกับสถาบันวิจัยเอแบคโพล สุ่มสำรวจประชาชนที่มีอายุระหว่าง 15-60 ปี ใน 12 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่ามีประชาชนใช้แปรงสีฟันชนิดขนแปรงนุ่ม ร้อยละ 52 และไม่เคยอ่านฉลากแปรงสีฟัน ร้อยละ 58 ทั้งๆ ที่แปรงสีฟันเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลากตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ต้องระบุข้อมูลให้เพียงพอต่อการเลือกซื้อของประชาชน 

อาทิ ความอ่อนนุ่มของขนแปรง ลักษณะปลายขนแปรง วัสดุที่ใช้ผลิต และอายุที่เหมาะสมสำหรับแปรงสีฟันเด็ก เป็นต้น ทั้งนี้จากการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพแปรงสีฟันที่จำหน่ายในประเทศไทย เป็นระยะทุก 3 ปี ในปี 2554 โดยเก็บสำรวจแปรงสีฟันกว่า 300 รุ่น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของฉลาก และตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาการแปรงสีฟันกรมอนามัย พบว่า แปรงสีฟันที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และซุปเปอร์สโตร์ กว่าร้อยละ 80 ผ่านมาตรฐานกรมอนามัย 

ในขณะที่แปรงสีฟันจากตลาดนัด หรือจากแหล่งจำหน่ายสินค้าค้าส่งต่างๆ รวมทั้งแปรงสีฟันนำเข้าจากต่างประเทศ ที่ไม่มีฉลากภาษาไทย ไม่ระบุผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้จัดจำหน่าย ส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำ นอกจากกรมอนามัยที่ได้มีการเฝ้าระวังคุณภาพแปรงสีฟันในท้องตลาดแล้ว ยังได้สนับสนุนผู้ประกอบการแปรงสีฟันคุณภาพ โดยให้การรับรองคุณภาพแปรงสีฟันที่ผ่านมาตรฐานวิชาการกรมอนามัย ภายใต้โครงการแปรงสีฟันติดดาว ผู้บริโภคจะสังเกตได้จากสัญลักษณ์รูปดาว มีข้อความกรมอนามัยรับรองคุณภาพ กำกับไว้อย่างชัดเจน

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้