10 อันดับจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมคนไทยช่วงปีใหม่

10 อันดับจังหวัด แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมคนไทยช่วงปีใหม่


ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน หรือ ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 


เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สังคมไทยกับเทศกาลคริสต์มาสและผลประมาณการวงเงินสะพัดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 กรณีศึกษาตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 17 จังหวัดของประเทศได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ปทุมธานี อยุธยา สุพรรณบุรี เชียงใหม่ พิษณุโลก นครสวรรค์ เชียงราย ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์ นครศรีธรรมราช และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,231 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 10 – 21 ธันวาคม  2555 ที่ผ่านมา พบว่า

 

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.4 รู้จักเทศกาลคริสต์มาส และเมื่อถามถึงความรู้สึกต่อเทศกาลคริสต์มาส พบว่า ร้อยละ 44.0 รู้สึกสนุกรื่นเริง รองลงมาคือร้อยละ 40.3 รู้สึกมีความสุข ร้อยละ 27.2 รู้สึกถึงบรรยากาศของครอบครัว และรองๆ ลงไปคือ การมอบความรัก ความเกื้อกูลกัน ความปรารถนาดีต่อกัน การให้กำลังใจกัน ในขณะที่ร้อยละ 26.5 ไม่รู้สึกอะไร

 

เมื่อถามว่า อะไรคือสิ่งที่นึกถึงในเทศกาลคริสต์มาส (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 

 พบว่า ร้อยละ 45.3 นึกถึง ต้นคริสต์มาส   ไฟประดับ รองลงมาคือ ร้อยละ 41.9 นึกถึง ซานต้าครอส ร้อยละ 40.6 นึกถึง ของขวัญ ร้อยละ 24.8 นึกถึงการ์ดอวยพร ร้อยละ 14.8 นึกถึงความสนุกสนานรื่นเริง ร้อยละ 11.4 นึกถึงกวางเรนเดียร์ ร้อยละ 9.4 นึกถึงถ้ำพระกุมารของศาสนาคริสต์ และร้อยละ 7.4 นึกถึงการจับจ่ายใช้สอย

 

นอกจากนี้ ผลสำรวจยังพบกิจกรรมที่ประชาชนวางแผนจะทำในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่


พบว่า ร้อยละ 41.8      จะไปเที่ยวต่างจังหวัด ร้อยละ 19.5 จะทำอาหารรับประทานภายในครอบครัว ร้อยละ 15.4 ไปทานข้าวนอกบ้านกับครอบครัว และรองๆ ลงไปคือ เที่ยวกลางคืน ผับ เธค ดูหนัง ฟังเพลง และไปเที่ยวต่างประเทศ ในขณะที่ร้อยละ 38.4 จะอยู่บ้าน ไม่ไปไหน ตามลำดับ

 

เมื่อสอบถามถึงความตั้งใจจะไปท่องเที่ยว พบว่า 

อันดับแรก หรือร้อยละ 24.9 ตั้งใจจะไปเที่ยวที่ภาคเหนือ ร้อยละ 10.8 ระบุตั้งใจจะไปเที่ยวภาคกลาง ร้อยละ 9.8 ระบุตั้งใจจะไปเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 9.1 ระบุตั้งใจจะเที่ยวกรุงเทพมหานคร ตามด้วยเที่ยวภาคใต้ เที่ยวต่างประเทศ ในขณะที่ร้อยละ 39.5 ไม่ไปเที่ยวที่ไหนเลย ตามลำดับ

 

ที่น่าสนใจคือ ผลการแสดง 10 อันดับแรกของจังหวัดที่ประชาชนตั้งใจจะไปเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ 

พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 26.9 จะไปเที่ยว เชียงใหม่ รองลงมาคือ ร้อยละ 18.4  จะไปเที่ยว แม่ฮ่องสอน อันดับสามคือร้อยละ 13.2 จะไปเที่ยวจังหวัดเลย ในขณะที่รองๆ ลงไปคือ เชียงราย กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต พังงา อยุธยา กระบี่ และชลบุรี ตามลำดับ และเมื่อทำการประมาณการวงเงินสะพัดทั่วประเทศในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2556 คาดว่าจะมีเงินสะพัดสูงถึง 9.1 หมื่นล้านบาท


จากการพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 54.5 เป็นเพศหญิง ร้อยละ 45.5 เป็นเพศชาย ตัวอย่างร้อยละ 2.9 อายุไม่เกิน 20 ปี ร้อยละ 16.4 อายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 19.0 อายุระหว่าง 30-39 ปีและร้อยละ 25.5 อายุระหว่าง 40-49 ปี ตัวอย่างร้อยละ 36.2 อายุระหว่าง 50 ปีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 65.1 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  ร้อยละ 34.9 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไป ตัวอย่างร้อยละ 30.7 อาชีพเกษตรกรและรับจ้างใช้แรงงานทั่วไป ร้อยละ 25.6 ค้าขาย อาชีพอิสระ ร้อยละ 13.9 พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 11.4 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 8.9 นักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 6.3 แม่บ้าน เกษียณอายุ และ 3.2 ว่างงาน ไม่ได้ประกอบอาชีพ

......................................

 

 

10อันดับแรกของจังหวัดที่ประชาชนตั้งใจจะไปเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่ มากที่สุด


 

ลำดับที่

ความคิดเห็น

ค่าร้อยละ

1

เชียงใหม่

26.9

2

แม่ฮ่องสอน

18.4

3

เลย

13.2

4

เชียงราย

10.9

5

กรุงเทพมหานคร

10.1

6

ภูเก็ต                                                                                                  

6.3

7

พังงา

5.1

8

อยุธยา

3.8

9

กระบี่

3.3

10

ชลบุรี

2.0


 
เครดิต :
เครดิต :เนื้อหาข่าว คุณภาพดี หนังสือพิมพ์มติชน


ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้