เที่ยวอิ่มบุญที่วัดอโศการาม สมุทรปราการ

เที่ยวอิ่มบุญที่วัดอโศการาม สมุทรปราการ


วัดอโศการาม สมุทรปราการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2505 ฝ่ายธรรมยุตินิกาย สร้างขึ้นโดยพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) วัดอโศการาม เป็นที่ตั้งของพระธุตังคเจดีย์ เจดีย์หมู่ 13 องค์ 3 ชั้น แห่งเดียวในประเทศไทย 

    
วัดอโศการาม (Wat Asokkaram) ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า วัดนาแม่ขาว เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญและ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรปราการ โดยวัดอโศการามนั้นตั้งอยู่ในซอยสุขาภิบาล 58 ถ. สุขุมวิท (กม.31) ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

        วัดอโศการาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2505 ฝ่ายธรรมยุตินิกาย สร้างขึ้นโดยพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์ (พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร) เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งและเป็นสถานที่สำหรับวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับสถานที่สำคัญภายในวัดอโศการาม อันได้แก่ 

        พระธุตังคเจดีย์ เจดีย์หมู่ 13 องค์ 3 ชั้น แห่งเดียวในประเทศไทย พระเจดีย์ถูกสร้างตามแบบที่ท่านพ่อลีกำหนดไว้ทุกปราการ คือ เจดีย์หมู่รวมเจดีย์ 13 องค์ เป็นสัญลักษณ์แห่ง "ธุดงควัตร 13 ข้อ" ตั้งอยู่บนพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส ชันบนตรงกลางเป็นพระเจดีย์ใหญ่ ซึ่งเป็นองค์ประธาน พระเจดีย์ทุกองค์มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุไว้ในผอบทอง เงิน นาก พระเจดีย์องค์ประธานล้อมรอบ ด้วยบริวาร 3 ชั้น ชั้นละ 4 องค์ 

        ลานอนุสาวรีย์พระเจ้าอโศกมหาราช สร้างเมื่อ พ.ศ.2538 โดยสร้างให้มีขนาดใหญ่กว่าองคจริง 2 เท่า โดย "อโศการาม" เป็นชื่อที่ท่านพ่อลี ธมิมธโร เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดอโศการาม ได้นำชื่ออารามที่พระเจ้าอโศกมหาราช ทรงสร้างไว้ที่เมืองปาฏลีบุตร ประเทศอินเดีย มาเป็นชื่อของวัด 

        นอกจากนี้ยังมีจุดสำคัญๆอื่นๆได้แก่ 
ศาลาการเปรียญ พระอุโบสถ วิหารสุทธิธรรมรังสี วิหารหลวงพ่อเศียร ห้องสมุดวัดอโศการาม พระอุปคุปต์มหาเถระ และต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งนั่งบำเพ็ญบารมีจนตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.watasokaram.org


เที่ยวอิ่มบุญที่วัดอโศการาม สมุทรปราการ
เที่ยวอิ่มบุญที่วัดอโศการาม สมุทรปราการ


เที่ยวอิ่มบุญที่วัดอโศการาม สมุทรปราการ


เที่ยวอิ่มบุญที่วัดอโศการาม สมุทรปราการ


เที่ยวอิ่มบุญที่วัดอโศการาม สมุทรปราการ


เที่ยวอิ่มบุญที่วัดอโศการาม สมุทรปราการ


เที่ยวอิ่มบุญที่วัดอโศการาม สมุทรปราการ


Photo by -  lovecondo3

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้