ม.เกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 48 จัดอันดับมหา′ลัยโลก-ที่ 1 ประเทศไทย 2 ปีซ้อน

ม.เกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 48 จัดอันดับมหา′ลัยโลก-ที่ 1 ประเทศไทย 2 ปีซ้อน

ม.เกษตรศาสตร์ ติดอันดับ 48 จัดอันดับมหา′ลัยโลก-ที่ 1 ประเทศไทย 2 ปีซ้อน


รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่าจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขาวิชา ประจำปี ค.ศ.2014 (QS World University Ranking by Subject 2014) สาขาวิชา การเกษตรและป่าไม้ (Agriculture & Forestry) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดอันดับโลกที่ 48 แต่เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ 2 ปีซ้อน โดยปี ค.ศ.2013 ม.เกษตรศาสตร์ อยู่ที่อันดับโลกที่ 33 

สำหรับตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation) ชื่อเสียงจากผู้ว่าจ้างบัณฑิต (Employer Reputation) การอ้างอิงทางวิชาการ (Citations per paper) และความโดดเด่นทางวิชาการ (H-Index) โดยค่าน้ำหนักจะแตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชา

นอกจากนี้ ม.เกษตรศาสตร์ ยังมีอีก 10 สาขาวิชา จาก 3 กลุ่มวิชา ที่มีศักยภาพติดอันดับโลก ได้แก่ 1)
 
กลุ่มวิชา วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Engineering & Technology) ประกอบด้วย  สาขาวิชา Computer Science & Information Systems  สาขาวิชา Chemical Engineering  สาขาวิชา Electrical & Electronic Engineering และ สาขาวิชา Mechanical, Aeronautical & Manufacturing Engineering 2) กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตและการแพทย์ (Life Sciences & Medicine) ประกอบด้วย  สาขาวิชา Agriculture & Forestry และ สาขาวิชา Biological Sciences 3) กลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Sciences) ประกอบด้วย สาขาวิชา Chemistry  สาขาวิชา Environmental Sciences และ สาขาวิชา Materials Sciences

"นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้นำองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ ที่สั่งสมอย่างต่อเนื่องยาวนาน มาถ่ายทอดและพัฒนาบุคลากรของประเทศไทย ให้มีความรู้ความสามารถ และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบไป"


เครดิต :

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้