รู้จักกับภ.ง.ด. 90 และ 91 ฉันต้องกรอกแบบไหน

รู้จักกับภ.ง.ด. 90 และ 91 ฉันต้องกรอกแบบไหน

รู้จักกับภ.ง.ด. 90 และ 91 ฉันต้องกรอกแบบไหน


การจะยื่นภาษีผ่านแบบภ.ง.ด. 90 หรือ 91 นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของรายได้ โดยกรมสรรพากรได้แบ่งรายได้ออกเป็น 8 ประเภท

เดือนมีนาคมถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายของการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และเชื่อว่าหลายคนที่ยังไม่ได้ยื่นภาษี โดยเฉพาะมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มยื่นภาษีปีนี้เป็นปีแรก อาจเกิดการสับสนว่า ตนเองจะต้องยื่นแบบภ.ง.ด. 90 หรือ 91 บทความนี้มีคำตอบให้ค่ะ

รู้จักกับเงินได้แต่ละประเภท

การจะยื่นภาษีผ่านแบบภ.ง.ด. 90 หรือ 91 นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของรายได้ โดยกรมสรรพากรได้แบ่งรายได้ออกเป็น 8 ประเภท ดังนี้ค่ะ

เงินได้ประเภทที่ 1 เป็นประเภทของเงินได้ที่เราคุ้นเคยกันดี โดยเป็นเงินได้จากการจ้างงาน เช่น เงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เป็นต้น

เงินได้ประเภทที่ 2 เป็นเงินได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ เช่น ค่านายหน้า เบี้ยประชุม เป็นต้น เงินได้ประเภทนี้จะมีลักษณะใกล้เคียงกับประเภทที่ 1 โดยจุดที่แตกต่างจากประเภทที่ 1 คือ ประเภทที่ 2 เน้นความสำเร็จของงาน หากทำงานเสร็จ จึงจะได้รับเงิน

เงินได้ประเภทที่ 3 เป็นเงินได้จากค่าลิขสิทธิ์ และค่ากู๊ดวิลล์ เงินได้ประเภทนี้ มักพบในคนที่มีอาชีพเป็นนักเขียน

เงินได้ประเภทที่ 4 เป็นเงินได้จากดอกเบี้ยหรือเงินปันผล เช่น ดอกเบี้ยเงินฝาก ดอกเบี้ยพันธบัตร หรือเงินปันผลจากการลงทุนหุ้นสามัญ เป็นต้น

เงินได้ประเภทที่ 5 เป็นเงินได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นการเช่าที่ดิน บ้าน รวมถึงการผิดสัญญาเช่า

เงินได้ประเภทที่ 6 เป็นเงินได้จากการประกอบวิชาชีพอิสระ เช่น หมอ นักกฎหมาย นักบัญชี วิศวกร สถาปนิก เป็นต้น

เงินได้ประเภทที่ 7 เป็นเงินได้จากการรับเหมา ซึ่งผู้รับเหมาต้องจัดหาสัมภาระในการก่อสร้างที่สำคัญด้วยตนเอง

เงินได้ประเภทที่ 8 เป็นเงินได้จากการทำธุรกิจ การพาณิชย์ การขายอสังหาริมทรัพย์ หรืออื่นๆ ที่ไม่เข้าเกณฑ์เงินได้ประเภทที่ 1-7

ภ.ง.ด. 90 และ 91 ฉันต้องกรอกแบบไหน

เมื่อ เราทราบแล้วว่า รายได้ของเราจัดเป็นเงินได้ประเภทไหน เราก็จะตัดสินใจได้แล้วว่า ต้องกรอกแบบภ.ง.ด. 90 หรือ 91 หากเรามีเงินได้ประเภท 1 เพียงอย่างเดียว ต้องกรอกแบบภ.ง.ด. 91 แต่หากมีรายได้ประเภทอื่น เช่น มีรายได้จากเงินเดือน (เงินได้ประเภท 1) และค่าคอมมิชชัน (เงินได้ประเภท 2) ก็ต้องกรอกในแบบภ.ง.ด. 90

สำหรับ ผู้ที่เพิ่งเริ่มทำงานในปี 2556 แล้วยังไม่มีภาระภาษีเกิดขึ้น อาจเกิดคำถามขึ้นว่า จำเป็นต้องยื่นแบบภ.ง.ด. หรือไม่ ขอให้ดูรายได้ที่เกิดขึ้นในปี 2556 ค่ะ หากเราเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้เป็นค่าจ้างซึ่งเป็นเงินได้ประเภทที่ 1 เป็นเงินมากกว่า 50,000 บาท จะต้องยื่นแบบภ.ง.ด. 91 ส่วนผู้ที่มีรายได้ประเภทอื่น เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าคอมมิชชัน หรือทำธุรกิจส่วนตัว หากมีรายได้ทั้งปีมากกว่า 30,000 บาท ก็ต้องยื่นแบบภ.ง.ด. 90 ค่ะ

เมื่อทราบแล้วว่า เราจะต้องยื่นภาษีโดยใช้แบบภ.ง.ด. 90 หรือ 91 ควรรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับเงินได้และค่าลดหย่อนต่างๆ ให้ครบ แล้วรีบยื่นภาษี หากเป็นการยื่นที่กรมสรรพากรด้วยตนเอง ต้องยื่นภายในวันที่ 31 มีนาคม 2557 ส่วนการยื่นผ่านอินเทอร์เนต ต้องยื่นภายในวันที่ 8 เมษายน 2557 เพราะหากยื่นช้าหรือชำระภาษีไม่ทัน จะมีค่าปรับ โดยถ้าไม่มีภาษีต้องชำระเพิ่ม จะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาท แต่ถ้ามีภาษีต้องชำระเพิ่ม นอกจากจะเสียค่าปรับไม่เกิน 2,000 บาทแล้ว ยังมีเงินเพิ่มอีก 1.5% ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระด้วยค่ะ


เครดิต :

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้