Check ก่อน Share เช็กอย่างไรก่อนแชร์ จะได้ไม่มีความผิด

Check ก่อน Share เช็กอย่างไรก่อนแชร์ จะได้ไม่มีความผิด

สถานการณ์บนโลกออนไลน์และโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน อย่างเช่นเมื่อคืนนี้มีการส่งต่อข้อความ ประกาศที่ไม่ใช่เรื่องจริงเป็นจำนวนมาก

การแชร์ข้อมูลลักษณะ "ข่าวลือ ข่าวกระแส"
โดยเฉพาะข่าวลือที่ทำให้เกิดความเกลียดชังเพิ่มขึ้น เราควรตรวจสอบก่อนส่งต่อ หรือเช็กข้อมูลก่อนแชร์ หากไม่แนใจข้อมูลและแหล่งที่มา ไม่ควรแชร์หรือส่งต่อในทันที
โดยเราสามารถใช้ Seach Engine ของทุกราย อาทิ Google Bing ตรวจสอบความเหมือนของภาพนั้น ๆ ได้ว่าเคยโพสต์ หรือมีแหล่งที่อยู่อื่น มีวันและเวลาบอก

เพราะผู้โพสต์ แชร์ หรือไลค์ข้อความ ล้วนมีความผิดด้วยกันทั้งหมด กรณีแชร์ข้อความอันเป็นเท็จ มีความผิด ตามมาตรา 14 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งเป็นคดีอาญา ยอมความไม่ได้ ส่วนการตัดต่อภาพเข้าข่ายผิดมาตรา 16 แต่ยอมความได้

เพราะฉะนั้น ควรมีการตรวจสอบก่อนเพื่อเลี่ยงหลีกการส่งต่อข้อความที่ผิดเพี้ยน อย่าลืมนะคะ "Stop Think Share"

เครดิต :

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้