ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 1 คณะทันตแพทยศาสตร์
เดือน : ศุภกร อัศวราชันย์ (หมิง)
ดาว : กาญจนาภรณ์ น้อยมณี ( มายด์ )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 2 คณะดิจิทัลอาร์ต
เดือน : อินทัช ส่งเสริมสกุล ( ไทม์ )
ดาว : กัลยรัตน์ ชิวะสุจินต์ ( พี )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ
เดือน : ปวริศ เลิศวิชากุล ( ทีม )
ดาว : ชนิตา ดิลกนนทรากุล ( เนย )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 4 วิทยาลัยดนตรี
เดือน : พงษ์พิษณุ พงษ์พยอม ( เฟรม )
ดาว : ณัฐนิชา สุนทร ( ปอนด์ )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 5 วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
เดือน : ชาคริต ศรีสวัสดิ์ ( เชสเตอร์ )
ดาว : ธัญญลักษณ์ วรรยาท ( น้ำฝน )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 6 คณะสถาปัตยกรรม
เดือน : ภาณุวัฒน์ ใจปินตา ( เคน )
ดาว : ยลลดา มีเพียร ( แอมป์ )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 7 คณะบริหารธุรกิจ
เดือน : วิลเลี่ยม จอห์น สตีเวนสัน ( วิลเลี่ยม )
ดาว : กานต์ธิดา มีสง่า ( ชะอ้น )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 8 วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร
เดือน : วัชรพล ไหลอุดี ( ใหม่ )
ดาว : ณัฐพัสวี วัชรสกุลชัย ( เบลล์ )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 9 คณะนิติศาสตร์
เดือน : ธรรมชัท พุมรินทร์ ( แบงค์)
ดาว : นภัสนันท์ ณ เชียงใหม่ ( เอิร์น )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 10 คณะวิทยาศาสตร์
เดือน : ปวริศร กาละ ( โก้ )
ดาว : รัชนาวีย์ ศรีคงคา ( กิ๊ฟ )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 11 คณะบัญชี
เดือน : สมภพ สุวรรณโชติ ( โน๊ต )
ดาว : กัณฐิกา เมฆา ( มิ้ว )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 12 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออ
เดือน : พร้อมพบ ร่มพฤกษ์ ( พร้อม )
ดาว : พิมพ์รวี โชคทองเพียร ( สาคู )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 13 คณะนิเทศศาสตร์
เดือน : คณัสนันท์ นักตะเฆ่ ( มาร์ค )
ดาว : กุลธิดา เจริญวิวัฒน์วงศ์ ( มีโซ )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 14 คณะเภสัชศาสตร์
เดือน : ธนัท ตันพานิชกุล ( ทีม )
ดาว : ศรุดา ธีระรัตนนุกูลชัย ( โฟน )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 15 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
เดือน : กฤษฏิ์ พัฒนะเอนก ( มี้ด )
ดาว : ธันยรัตน์ หงวนศิริ ( แอ๊ม )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 17 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
เดือน : ชินาธิป วรากาญจนาพร ( วิน )
ดาว : ผกามาศ รัตนะวัน ( กี้ )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 18 วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เดือน : ณัฐธัญพงศ์ วุฒิประชารัฐ ( อัพ )
ดาว : อภิชยา แสงนาค ( ครีม )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 19 คณะเทคนิคการแพทย์
เดือน : กฤตพัชร เกียรติรุ่งเรือง ( พัด )
ดาว : พิรญาณ์ พลสว่าง ( ฟิล์ม )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 20 คณะศิลปศาสตร์
เดือน : นายจักรพงษ์ ชัยยงค์ ( ลิฟท์ )
ดาว : สมฤทัย สางชัยภูมิ ( ออน )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 21 วิทยาลัยรัฐกิจ
เดือน : นรากร พันธ์วงศ์ ( แก้ป )
ดาว : พัชราภา ต้องธนาโชติ ( อาย )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 22 คณะกายภาพบำบัด
เดือน : อาณกร ตระกูลภิรมย์ ( นะโม )
ดาว : ณิชานาฎ วัฒยากร ( เฟื่อง )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 23 คณะทัศนมาตรศาสตร์
เดือน : รัตนพงศ์ ตันติสุขารมย์ ( เฟรม )
ดาว : พิรชา ฉิ่งสุวรรณโรจน์ ( บิว )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 24 วิทยาลัยนานาชาติ
เดือน : รชต ด่านวิรุฬหวณิช ( ดรีม )
ดาว : ชุติกาญจน์ แสงมาศ ( เมย์ )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 25 คณะศิลปะและการออกแบบ
เดือน : ณัฐธนภพ เกตุกรุต ( ก๊อป )
ดาว : อาริสา ดวงพัตรา ( แพท )

ยลโฉม!! ดาว-เดือน RSU 2015

หมายเลข 26 คณะพยาบาลศาสตร์
เดือน : วรินทร มาตะวงค์ ( ทิว )
ดาว : นภัทร พรพุทธิชัย ( กวาง )

ที่มา Rsu Fanclub

เครดิต :

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้