9 สิ่งที่อาณาจักรวัดธรรมกายมี แต่วัดอื่นไม่มี

 9 สิ่งที่อาณาจักรวัดธรรมกายมี แต่วัดอื่นไม่มี

วันนี้จะพามาดูอาณาจักร ธรรมกาย กัน ว่ายิ่งใหญ่อลังการ ต่างจากวัดอื่นยังไงบ้าง  ลองมาดูสิ่งที่วัดธรรมกายมีแต่วัดอื่นไม่มีสัก 9 อย่าง

1.อาคารสถานีโทรทัศน์ DMC

 9 สิ่งที่อาณาจักรวัดธรรมกายมี แต่วัดอื่นไม่มี

วัดพระธรรมกาย เป็นสถานีโทรทัศน์ โดยมีอุปกรณ์การถ่ายทอดสด และห้องสตูริโอ และยังมีกล้อง HD 1080p และกล้อง 4 K มีจำนวนมากกว่า 20 ตัวซึ่งไว้ถ่ายทำละครและภาพยนตร์เกี่ยวกิจกรรมของวัด และยังมีการถ่ายทำข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมของวัดพระธรรมกายอีกด้วย ซึ่งยังมีรถโมบายเคลื่อนที่เป็นของวัดเอง ซึ่งจะมีการส่งระบบการออกอากาศ ผ่านทางทีวีดาวเทียม ซึ่งอาคารสถานีโทรทัศน์ของวัดพระธรรมกาย มีมูลค่ามากกว่า 850 ล้านบาท

2.มหาวิทยาลัยธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

 9 สิ่งที่อาณาจักรวัดธรรมกายมี แต่วัดอื่นไม่มี

ตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบันมีการเปิดสอน 3 หลักสูตร และประกาศนียบัตรประกอบด้วย 2 ปริญาญาบัตร คือ

1.หลักสูตร Pre-Degree

2.หลักสูตรสัมฤทธิบัตร

3. หลักสูตรศาสตร์

มีการเปิดสอนทั้งแต่ปริญญาตรีไปจนถึงปริญญาโท ซึ่งยังมีการอำอวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจเรียน แต่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมกายฯ ได้ ก็สามารถรํ่าเรียนศึกษาระบบทางไกล (ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) และบุคคลที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมกายฯ จะมีการซ้อมรับปริญญาบัตรและได้รับปริญญาบัตร จากมือ พระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ที่วัดพระธรรมกาย สาขาใหญ่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

แต่มีข้อจำกัดว่า บุคคลที่จบการศึกษา ไม่สามารถสมัครงานในหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนได้ เพราะมหาวิทยาลัยดังกล่าวไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เช่นกัน มหาวิทยาลัยธรรมกาย ไม่จดทะเบียนขึ้นกับกระทรวงศึกษาและองค์กรศึกษาสหรัฐอเมริกา "จะเรียกว่า มหาลัยเถื่อน ก็ไม่ผิด" โดยยกเว้นหน่วยงานในสังกัดของวัดพระธรรมกาย ที่สามารถสมัครงานได้

ในปัจจุบันยังมีพระสงฆ์และสามเณรยังรวมไปจนถึงศิษยานุศิษย์ในสังกัดของวัดพระธรรมกาย และในสาขาวัดพระธรรมกายต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ที่กำลังศึกษาในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย และศึกษาผ่านระบบทางไกล ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมกาย มีมูลค่าการก่อสร้างมากกว่า 7,200 ล้านบาท


3.อาคารผลิตนํ้าดื่มธรรมกาย

 9 สิ่งที่อาณาจักรวัดธรรมกายมี แต่วัดอื่นไม่มี

เป็นอาคารผลิตนํ้าดืมของวัดพระธรรมกาย มีเครื่องกรองขนาดใหญ่จำนวน 12 เครื่อง และเครื่องผลิตนํ้าดืมขนาดใหญ่อีกจำนวน 9 เครื่อง ซึ่งสามารถผลิตนํ้าดืมได้สูงสุด ได้มากกว่า 338,000 ลิตรต่อวัน อาคารดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าประมาณ 320 ล้านบาท

4.โรงภาพยนตร์ธรรมะ

 9 สิ่งที่อาณาจักรวัดธรรมกายมี แต่วัดอื่นไม่มี

ระบบ 3D และ ระบบ 4K โรงภาพยนตร์วัดพระธรรมกาย มีความจุโรงละ 500 ที่นั่ง จำนวน 10 โรง มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครัน อาทิเช่น เครื่องปรับอากาศ เบาะนั่งกำมะหยี่ ห้องชมภาพยนตร์ระดับ VIP แบบส่วนบุคคล และแบบธรรมดา เป็นเก้าอี้ธรรมดา ส่วนจอภาพยนตร์มีขนาด ความยาว 25 เมตร กว้าง 12 เมตร มีป๊อบคอร์นและนํ้าอัดลม วางจำหน่ายบริเวณหน้าโรงภาพยนตร์ และสามารถจองตั๋วออนไลน์ได้อีกด้่วย

5.อาคารปรนิมมิตวสวัตดี (อาคารภาวนา)

 9 สิ่งที่อาณาจักรวัดธรรมกายมี แต่วัดอื่นไม่มี

เป็นที่พักของธัมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มีลักษณะ 3 ชั้น กับ 1 ชั้นใต้ดิน ภายในถูกตกแต่งอย่างหรูหรายิ่งกว่าโรงแรม 6 ดาว ข้างในบริเวณอาคารและนอกอาคาร ประกอบไปด้วย เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ อ่างอาบนํ้า ลิฟท์ กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย สัญญาณไฟไหม้

"หน้าต่างมีระบบป้องกัน 2 ชั้น คือ"

ชั้นที่ 1 เป็นเหล็กกล้า ดัดเป็นลูกกรงลายไทย

ชั้นที่ 2 เป็นกระจกนิรภัย (กันกระสุน)

"ส่วนประตู มีระบบป้องกัน 3 ชั้น คือ"

ชั้นที่ 1 เป็นเหล็กกล้า ดัดเป็นลูกกรงลายไทย

ชั้นที่ 2 เป็นกระจกนิรภัย (กันกระสุน)

ชั้นที่ 3 เป็นประตูไททาเนียม (ชั้นในสุด)

ทางเดินสายสะพานเชื่อมต่อกับอาคารอื่นๆ มีพระสงฆ์และบรรดาเหล่าศิษยานุศิษย์มากกว่า 200 คน คอยอารักขาบริเวณทั้งในอาคารและนอกอาคาร และยังสลับสับเปลี่ยนเวรเฝ้าระวังภัยให้กับ พระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย รอบบริเวณเป็นสวนหย่อม มีนํ้าตกจำลองขนาดใหญ่ ต้นไม้นานาๆพันธุ์ เป็นต้น อาคารดังกล่าวมูลค่าประมาณ 450 ล้านบาท


6.หอคอยสังเกตการณ์

 9 สิ่งที่อาณาจักรวัดธรรมกายมี แต่วัดอื่นไม่มี

เป็นสถานที่ไว้สำหรับตรวจตราจัดเวรยามคอยสังเกตการณ์ ทั้งภายในวัดและภายนอกวัด ตัวหอคอสังเกตการณ์มีขนาดความสูง 50 เมตร และ 100 เมตร มีจำนวน 15 หอคอย มีมูลค่าการก่อสร้างมากกว่า 280 ล้านบาท

7.สถานพยาบาลธรรมกาย (ศูนย์วัดพระธรรมกาย)

เป็นสถานที่ไว้สำหรับรักษา อาการเจ็บอาพาธป่วยไข้ (สำหรับอาการไม่หนัก) ของพระภิกษุสามเณรและศิษยานุศิษย์ที่ ปฏิบัติอยู่ภายในวัดพระธรรมกาย อาคารสถานพยาบาล มีลักษณะคล้ายคอนโด และมีขนาดใหญ่โต โดยอาคารสถาพยาบาลธรรมกาย มีมูลค่าการก่อสร้างมากกว่า 1,400 ล้านบาท

8.อาคารผลิตกระแสไฟฟ้า

จากเครื่องปันไฟฟ้าดีเซล รุ่น Cummins VTA28G1 จำนวน 100 เครื่อง แต่ละเครื่องให้กำลังผลิตไฟฟ้าได้ถึง 500 กิโลวัตต์ เท่ากับ วัดพระธรรมกาย มีกำลังผลิตไฟฟ้า มากกว่า 50,000 กิโลวัตต์ ซึ่งอาคารดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1,150 ล้านบาท

9.อาคารโรงครัวธรรมกาย

 9 สิ่งที่อาณาจักรวัดธรรมกายมี แต่วัดอื่นไม่มี

เป็นสถานที่ขนาดใหญ่ สำหรับหุงข้าวและปรุงอาหาร เพื่อถวายพระภิกษุและสามเณร และเพื่อเลี้ยงอาหารแก่ศิษยานุศิษย์ ที่อยู่ในสังกัดวัด มากกว่า 10,000 คนต่อวัน การหุงข้าวแบบนึ่งในกะละมังจำนวนหลายสิบเตา แต่ละเตามีขนาดใหญ่โต การหุงข้าวแต่ละครั้งจะหุงในปริมาณ 500 กิโลกรัม ถึง 800 กิโลกรัม ต่อมื้อ และมีการปรุงอาหารอีกหลายหลายเมนู พระสงฆ์วัดพระธรรมกาย จะไม่ออกเดินบิณฑบาตร โปรดญาติโยมในช่วงเช้า วันอาทิตย์ จะมีการตักบาตรอาหารเเห้ง ในช่วงเช้า ภายในอาคารสภาธรรมกายสากล และลานกลางแจ้ง ของมหาธรรมกายเจดีย์

ที่มา NJDigital

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

คุณ : พุทธแท้
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 118.175.138.74

118.175.138.74,,118.175.138.74 ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
เคยไปแต่ไม่ศรัทธาเพราะฟังคำสอนแล้วแปลกๆ หรือว่าแต้มบุญเราไม่ถึง โชคดีเลยเรา อิอิอิๆๆ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 14:24 น. ]
คุณ : มะม่วง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 116.58.231.196

116.58.231.196,,116.58.231.196 ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
วัดพระธรรมกายมีจุดเด่นที่่่ควรรู้อีกเช่นการดูแลรักษาความสะอาดในองค์กรที่่เป็นเลิศ เศษขยะรกรุงรังไม่มีในหมู่คนที่่มีอยู่ร่วมกันนับแสนคน องค์กรแห่งความสุขสงบปราศจากเสียงอึกทึกครึกโครมในหมู่ชนมากมายทุกชนชั้น ศาสนาสถานแห่งการรักษาศีล สมาธิ ปัญญาให้แก่คนทุกหมู่เหล่าให้สามารถดำรงชีวิตอย่างสมถะมีธรรมะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนจนเป็นที่่ประจักษ์ต่อชาวไทยและชาวโลกทั้งมวล


[ วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 14:30 น. ]
คุณ : วีรวรรธน์
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.230.203.92

49.230.203.92,,49.230.203.92 ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
ลองหาสิ่งที่วัดอื่นมี แต่ธรรมกายไม่มีบ้างสิ จะเจออะไรบ้าง เช่น กุมารทอง ต้นตะเคียน สักยันต์ จำหน่ายธูปเทียนทอง พระพิคเณศ ฯลฯ นั่นละ วัดพุทธแท้ ธรรมกายนี่ พุทธปลอมเนอะ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 14:53 น. ]
คุณ : พี่เติม
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.20.219.225

1.20.219.225,,1.20.219.225 ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
แยกตัวไปตั้งนิกายใหม่เถิด สอนไปเลยว่านิพพานคืออัตตา คือวัตถุที่จับต้องได้ เพราะพุทธมีหลายเกรด พระแบบวัดเส้าหลินก็ไปอีกแบบ พระพม่าก็ไปอีกแบบ พระแบบธิเบตก็ไปอีกอย่าง แยกนิกายไปเลย นุ่งห่มสีทองแวววาวเลยครับ แยกไป ออกไปๆๆ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 16:09 น. ]
คุณ : ลูกพระธรรม
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.121.30.121

124.121.30.121,,ppp-124-121-30-121.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 7 [อ้างอิง]
กตัญญูรู้คุณต่อคุณท่าน ..คือวิญญาณของคนบนศักดิ์ศรี ..หากเกิดมาถ้าใจไม่เคยมี ..ย่อมเสียทีเกิดมาใช้หน้าคน


[ วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 16:56 น. ]
คุณ : เวร
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.9.45.171

58.9.45.171,,cm-58-9-45-171.revip16.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 8 [อ้างอิง]
เขายังเรียกวัด เรียกพระสงฆ์อยู่ใช่ไหม


[ วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 21:12 น. ]
คุณ : ch
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 10.13.6.55

10.13.6.55,10.13.6.55,10.13.6.55 ความคิดเห็นที่ 9 [อ้างอิง]
ธรรมกาย ผิด ที่ เอาศาสนาพุทธมา บิดเบือนแล้วหากิน ถ้าเค้า ตั้งเป็นลัทธิ หรือนิกาย ห่าเหวอะไร ก็คงอยู่ได้ แบบ คริส อิสลาม


[ วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09:53 น. ]
คุณ : อย่าเลือกข้าง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.120.6.11

124.120.6.11,,ppp-124-120-6-11.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 10 [อ้างอิง]
สื่อไม่ควรมั่ว ..ลงข่าวมั่วตลอด ..ไม่ได่มาตรฐาน ..เลือกข้าง


[ วันศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 18:52 น. ]
คุณ : moon
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 180.183.97.246

180.183.97.246,,mx-ll-180.183.97-246.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 11 [อ้างอิง]
ข้อมูลบางอย่างก็ไม่ถูกต้อง เรียกว่ามั่วซะส่วนใหญ่ เช่น อาคารปรนิมมิตสวตี กับ อาคารภาวนา และกุฏิเจ้าอาวาส คนละที่กัน เอาข้อมูลมาปนกันมั่วไปหมด ฝากถึงทีมงานนะคะก่อนจะลงอะไรช่วยเช็คข้อมูลด้วย ค่ะ


[ วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 11:15 น. ]
คุณ : พุทธแท้
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.4.247.225

171.4.247.225,,mx-ll-171.4.247-225.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 12 [อ้างอิง]
ความจริงวัดพระธรรมกายไม่ได้ร่ำรวยและยิ่งใหญ่มากนักและไม่มีสิ่งก่อสร้างอันวิวิตสมาหราเท่าไหร่หรอก ที่ยิ่งใหญ่อลังการนั่นเป็นของ "มูลนิธิวัดพระธรรมกาย" ซึ่งมีไชยบูลย์ สวัสดิผล (นะจ๊ะ) เป็นประธาน ต่างหาก ถ้ามูลนิธิมีอันเป็นไป วัดพระธรรมกายอาจจะเป็นวัดที่พุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าไปสัมผัสได้ ไม่จำเป็นต้อง เป็นบุคคลพิเศษเหมือนที่เห็นและเป็นอยู่ ณ ปัจจุบัน


[ วันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 23:29 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์