เปิดภาพงดงามตระการตา งานก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์

เปิดภาพงดงามตระการตา งานก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์


การจัดสร้างพระเมรุมาศคืบหน้าร้อยละ 98 เตรียมพร้อมสู่เดือนตุลาคม ห้วงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ

       ห้วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประชาชนไทยที่พสกนิกรไม่อยากให้มาถึงก็เริ่มขยับใกล้เข้าสู่หัวใจคนไทยแล้ว ‘เดือนตุลาคม' คือห้วงเวลาแห่งพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า

งานจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศในงานพระราชพิธีครั้งนี้ รัฐบาลในฐานะผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ดำเนินงานอย่างตั้งใจเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่พระองค์ท่าน
เปิดภาพงดงามตระการตา งานก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์

การจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบคืบหน้าร้อยละ 98

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ลงพื้นที่มาโดยตลอดระยะเวลาการดำเนินงานเพื่อตรวจความคืบหน้า

และในห้วงเดือนตุลาคม สัปดาห์แรกแห่งการเริ่มต้นก็ได้ลงพื้นที่ ณ ท้องสนามหลวงอีกวาระหนึ่งท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาตลอดเวลา โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานดังนี้

งานก่อสร้างพระเมรุมาศและอาคารประกอบ ภาพรวมขณะนี้คืบหน้าร้อยละ 98 การก่อสร้างพระเมรุมาศคงเหลือการตกแต่งรายละเอียดพระจิตกาธานและงานติดตั้งพระวิสูตร ส่วนพระที่นั่งทรงธรรมและอาคารประกอบพื้นที่อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมณฑลพิธีอยู่ระหว่างตกแต่งรายละเอียดขั้นสุดท้าย งานภูมิทัศน์บริเวณแปลงนาด้านหน้าดำเนินการแล้วเสร็จ แต่จะมีการตกแต่งรั้วไม้ไผ่เพื่อปลูกผักสวนครัวเพิ่มเติม และภายในเขตมณฑลพิธีอยู่ระหว่างการตกแต่งด้วยไม้กระถางและไม้ดอกไม้ประดับ

งานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ ได้แก่ งานประติมากรรมเทวดา เทพนม เทพชุมนุม ครุฑ คชสีห์ ราชสีห์ และสัตว์หิมพานต์ จัดทำแล้วเสร็จและติดตั้งบนพระเมรุมาศแล้วทั้งหมด รวมทั้งจิตรกรรมฉากบังเพลิงและจิตรกรรมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้นำขึ้นติดตั้งตามตำแหน่งแล้วเช่นกัน
งานประณีตศิลป์ในพระราชพิธี ได้แก่ งานจัดสร้างพระโกศจันทน์และฟืนไม้จันทน์แล้วเสร็จ งานจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิคืบหน้ารวมร้อยละ 89 อยู่ระหว่างการลงยาสีและประดับอัญมณี งานออกแบบและจัดทำเครื่องสังเค็ดคืบหน้ารวมร้อยละ 81

งานบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ รวมทั้งการจัดสร้างราชรถปืนใหญ่ และพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ไปเป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเมื่อวันที่ 21 กันยายนที่ผ่านมา

เปิดภาพงดงามตระการตา งานก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์

เตรียมพร้อมพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร 18 ตุลาคมนี้

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงการประชุมหารือเตรียมการจัดพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ว่าได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ สำนักพระราชวัง, สำนักเลขาธิการสำนักพระราชวัง, สำนักนายกรัฐมนตรี, กรุงเทพมหานคร, กรมประชาสัมพันธ์ และกองอำนวยการร่วมบริเวณท้องสนามหลวง (กอร.รส.) ร่วมหารือเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ซึ่งที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการจัดสถานที่และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  การลำดับพิธีการ การรับรองผู้ร่วมพิธี การกำหนดเส้นทางเดินรถ การรักษาความปลอดภัย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานผลให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป

เปิดภาพงดงามตระการตา งานก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์

เตรียมแผนอย่างรอบคอบ หากวันพระราชพิธีจริงมีฝนตก

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยอีกว่า ในวันนี้จะได้เริ่มต้นการทดลองเรื่องระบบไฟ ซึ่งถือว่าโชคดีที่วันนี้ฝนตก เนื่องจากจะทำให้ทีมดำเนินงานทราบรายละเอียดว่าระหว่างที่ฝนตกแล้วเปิดไฟจะส่งผลกระทบหรือไม่ ส่วนในอนาคตจะมีการซักซ้อมกรณีเกิดไฟดับด้วย เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

และหากในวันพระราชพิธีจริงเกิดเหตุการณ์ฝนตกก็มั่นใจว่าสภาพอาคารและระบบไฟฟ้าจะสามารถรองรับได้ นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งสายล่อฟ้าไว้ทุกยอดของพระเมรุมาศและอาคารสิ่งปลูกสร้างประกอบแล้ว
ขณะที่พื้นโดยรอบพระเมรุมาศจะมีการบดอัดทรายลงไปเพื่อป้องกันกรณีเกิดน้ำขัง แต่เนื่องจากวันนี้มีฝนตกลงมา อาจทำให้การบดอัดมีความยากลำบาก

ส่วนการระบายของน้ำในกรณีที่เกิดฝนตก มีบางส่วนที่น้ำยังไม่ระบาย แต่เจ้าหน้าที่ได้ทำเครื่องหมายไว้ และเตรียมการรื้อเพื่อดำเนินการอัดดินใหม่ให้น้ำระบายตามช่องทางที่กำหนดไว้

เปิดภาพงดงามตระการตา งานก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์

ขณะที่ในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ต้องถนอมสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ทั้งส่วนที่ได้ติดตั้งไปแล้ว และส่วนที่นำกลับเข้ามาเก็บเพื่อตกแต่งเพิ่มเติมก่อนนำไปประกอบใหม่

"ภาพรวมไม่กังวลใจในส่วนใด ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้า โดยในวันที่ 12 และ 17 ตุลาคมจะมีการทดสอบระบบที่จะใช้ในพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศในวันที่ 18 ตุลาคม โดยจะยกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรยอดพระเมรุมาศซึ่งมีความสูง 5.10 เมตร จึงต้องมีระบบความปลอดภัยที่สูงเพิ่มขึ้น" พลเอก ธนะศักดิ์กล่าว

ขณะที่นั่งร้านบริเวณโดยรอบพระเมรุมาศ คาดว่าภายใน 3 วันจากนี้จะทำการรื้อให้เหลือเพียงแค่นั่งร้านที่จะใช้ในพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรเท่านั้น โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ว่า หากจะนำนั่งร้านส่วนใดลงต้องตรวจอย่างละเอียดจนมั่นใจว่าจะไม่ซ่อมเพิ่มเติม และภายหลังพิธียกพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรในวันที่ 18 ตุลาคม ถัดจากนั้นอีก 3 วันจะดำเนินการนำนั่งร้านทั้งหมดลง

เปิดภาพงดงามตระการตา งานก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์

สุดภูมิใจที่ได้ถวายงานในหลวงรัชกาลที่ 9

รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความรู้สึกในโอกาสที่การดำเนินงานใกล้เสร็จสิ้นว่า
"ภูมิใจและดีใจ เชื่อว่างานครั้งนี้ทำให้ทุกคนหายเหน็ดเหนื่อย หากไม่ได้ความทุ่มเทเสียสละคงไม่สำเร็จขึ้นมาได้ โดยเป็นความตั้งใจที่ทุกคนอยากทำถวายในหลวงรัชกาลที่ 9"

บุคคลสำคัญต่างประเทศแสดงความประสงค์เข้าร่วมพระราชพิธีจำนวนมาก
นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังเปิดเผยอีกว่า งานพระราชพิธีในครั้งนี้มีบุคคลสำคัญจากต่างประเทศได้แสดงความประสงค์ที่จะเข้าร่วมงานพระราชพิธีผ่านทางกระทรวงต่างประเทศหลายประเทศแล้ว ซึ่งจะสรุปจำนวนประเทศอีกครั้ง

เสาร์ที่ 7 ตุลาคม ซ้อมริ้วขบวนในสถานที่จริงครั้งแรก
ส่วนในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 จะมีการซ้อมริ้วขบวนพระอิสริยยศ ณ สถานที่จริงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เวลา 4.00 น. หากยังติดขัดหรือยังมีจุดบกพร่อง คาดว่าจะดำเนินการซ้อมจนกว่าจะพอใจ และกำหนดจุดผิดพลาดเพื่อแก้ไขในการซ้อมครั้งต่อไป โดยราชรถและพระยานมาศพร้อมสำหรับการเคลื่อนออกเพื่อร่วมการฝึกซ้อมริ้วขบวนในสถานที่จริงครั้งแรกแล้ว

เปิดภาพงดงามตระการตา งานก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์


เปิดภาพงดงามตระการตา งานก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์


เปิดภาพงดงามตระการตา งานก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์


เปิดภาพงดงามตระการตา งานก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์


เปิดภาพงดงามตระการตา งานก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์


เปิดภาพงดงามตระการตา งานก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์

ขอบคุณภาพและเนื้อหาจาก thestandard.co

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เปิดที่มา สุสานหลวง แห่ง ราชสกุลมหิดล บรรจุพระสรีรางคารของเชื้อพระวงศ์ (คลิป)
รู้จัก ราชรถ-ราชยาน และลำดับในริ้วขบวนวันงานพระราชพิธี
แผนผังการเดินทาง ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
ตุลาฯอาลัย..!!รำลึก ๓ เหตุการณ์น้ำตาไทยหลั่งไหลเป็นสาย…
รวมสถานที่จัดพิธี พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 ทั่วประเทศ
ฉากบังเพลิง งานรังสรรค์ศิลป์สุดวิจิตรบรรจง ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
รับชม [Live] 26 ต.ค. 60 (20.10 น.)พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ(สด.)
อ่อนช้อยงดงามย้อนคลิปนาทีสุดภาคภูมิ “ม้า อรนภา” ได้รำถวาย “ในหลวง ร.9”(คลิป)
วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ
ท่อนฟืนไม้จันทน์ลงลายรดน้ำประณีตศิลป์ชั้นสูง
1 ปีแห่งอาลัย ผ่านบทเพลง “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย”
ผู้ประกาศ การเสด็จสวรรคต ย้อนรำลึกความรู้สึกกลั้นสะอื้น(คลิป)
ร้องหมอลำสดุดี ในหลวง ร.9 ภาคภาษาอังกฤษ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของศิลปินอีสาน
จะเป็นอย่างไร!? ในวันที่พ่อของแผ่นดินไม่อยู่แล้ว อยากให้อ่านกัน..
พบแล้ว! ผู้หญิงในภาพอุ้มท้องตากฝนร่วมพระราชพิธี เผยกำลังคุยอะไรกับลูก
น้ำตาไหล!โซเชียลแห่แชร์ภาพหญิงสาวอุ้มท้องท่ามกลางสายฝน รอถวายดอกไม้จันทน์
“หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล” ทรงออกบวช เพื่อถวายพระราชกุศล แด่ทูลกระหม่อมปู่(คลิป)
[คลิป] ควันลอยเหนือพระเมรุมาศ ประชาชนร้องไห้ระงม
[คลิป]นายกฯ ประยุทธ์ สุดกลั้น หลั่งน้ำตาร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมโกศ
เด็กม้งในภาพ เล่าเหตุการณ์รับมอบลูกบอลจากพระหัตถ์ในหลวง ร.9
นายแพทย์ประจำพระองค์ ผู้รับ หน้าที่เป็นผู้ประคองพระบรมโกศ
ประมวลภาพ พิธีถวายอาลัยจากคนไทย ในต่างประเทศ
เขาคือเทวดา ชาวต่างชาติ เขียนข้อความฝากคนไทย ส่งถึง ในหลวงร.9
การถวายงานครั้งสุดท้าย เข่าพุพองของตำรวจไทยที่นั่งราบกับพื้นท่ามกลางแดดเปรี้ยง!!
อาลัย เชฟตุ๋ย เจ้าของร้านจิตลดา โพสต์คลิปถวายอาลัย ก่อนสิ้นใจอย่างสงบ
ลงมือทำด้วยตัวเอง คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซ่น รับหน้าที่ดูแลการก่อสร้างพระเมรุมาศ
“สี่แผ่นดิน” วันสิ้น ร.5 เทียบเหตุการณ์ 13 ตุลา 59 เหมือนจริงจนใจหาย
เปิดคลิปตราตรึง บรรยากาศพสกนิกร แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวง ร.๙
พระรามจากซีรีส์หนุมาน ถ่ายภาพคู่พระบรมฉายาลักษณ์ ในพิธีถวายอาลัยที่อินเดีย
แพนเค้ก พร้อมด้วย คุณมูนา เศรษฐี ดูไบ ร่วมงาน วางดอกไม้จันทร์
เผยภาพ “เบิร์ด ธงไชย” ก้มกราบหน้าเบื้องพระเมรุมาศ เปิดใจขอถวายความจงรักภักดี
เผยภาพล่าสุด ตู่ นันทิดา ที่กำลังป่วยหนัก ร่วมน้อมส่งเสด็จร.9 สู่สวรรคาลัย จากเตียง รพ.
รวมภาพ ดารา-คนดัง ร่วมใจถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวง ร.9
ศรราม-นิโคล ร่ำไห้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
เปิดคลิป แอน ทองประสม กลั้นสะอื้น ปฏิญานตนขอเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป
ปู ไปรยา ไปรู้มาด้วยตัวเองกับรูปที่มีทุกบ้านและเรื่องสุดซึ้งจากชายแดน
‘อาร์ต พศุตม์’ ถวายเป็นครั้งสุดท้าย ทำหน้าที่จิตอาสา ไม่หวั่นแม้โดนมองสร้างภาพ
เหล่าดาราพร้อมใจโพสต์จอดำ อยากหยุดเวลา ไม่อยากให้ถึงพรุ่งนี้26 ต.ค.
อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ ซ้อมใหญ่โขน เตรียมแสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระเอกหนุมาน ส่งจดหมายด้วยหัวใจถวายความอาลัย
งามแต่โศก แอน-ญาญ่า-แต้ว-มิว และดาราช่อง3ในชุดไทยจิตลดา
ภาพเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ของ น้องเรย์ หลานย่า นก สินจัย เปล่งพานิช
งดงามแต่แฝงไว้ด้วยความเศร้า รวมภาพ ดารา-นักแสดง ในชุดไทยจิตรลดา
น้ำตาจะไหล!! แอน ทองประสม ที่มาสักการะพระบรมศพหลายต่อหลายครั้ง เผยข้อความนี้แล้ว
เบลล่า กับภาพและข้อความที่บรรยายความรู้สึกแทนคนไทยทั้งชาติ
แทค หญิงแย้ จิตอาสาที่สนามหลวงจนนาทีสุดท้าย! (คลิป)
ด้วยใจรัก และ ภักดี เอ้ก บุษกร อุ้มท้องเกือบ 9 เดือนเบียดเสียน ต่อคิวนาน3ชม.ดูพระเมรุ
ไบรท์ พิชญทัฬห์ โพสต์ซึ้ง หลังเข้าถวายบังคมพระบรมศพ
กอร.ขยายเวลาให้ปชช.วางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
กลั้นน้ำตาทำหน้าที่ เบื้องหลังผู้บรรยายพระราชพิธี ปวดร้าวแต่ต้องคุมน้ำเสียง(คลิป)
คุณหญิงพจมาน พร้อมครอบครัว ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ฝนหนักก็ไม่ท้อ ประชาชนยืนต่อแถวอุ้มลูกน้อยกลางสายฝน รอวางดอกไม้จันทน์เมืองคอน
เปิดจุดถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
หนุ่มเดินเท้า 90 ก.ม. กอดพระบรมฉายาลักษณ์ ไปร่วมพระราชพิธี
เผยภาพเจ้าหน้าที่เริ่มเตรียมพร้อมรอบพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
เผยความรู้สึกพสกนิกรเมื่อได้รับเบาะในหลวง ขอเอากลับบ้าน
นศ.ไทย-เทศร่วมสิงห์อาสา แจกน้ำดื่มประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธี
ในหลวง”รับสั่งให้นำเบาะมาปูให้พสกนิกรนั่ง ทรงกำชับจนท.อย่าเข้มงวดมากเกินไป
เสร็จสิ้น 100 เปอร์เซ็นต์ “พระเมรุมาศ” ดุจเขาพระสุเมรุ งดงามสมพระเกียรติ
ฝนตกหนักบริเวณท้องสนามหลวง แต่ประชาชนไม่ท้อ รอร่วมพิธีสำคัญ ไม่ลุกหนีไปไหน
ตร.พระราชา เปิดใจนาทีก้มกราบจนเข่าพอง ไม่เจ็บ-ไม่ปวดแต่ปีติยินดี
ทรัมป์ ถวายอาลัยสุดซึ้ง ยกย่อง ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพันธมิตรเชื่อมสัมพันธ์
เปิดบัตรเชิญแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพระราชพิธี 26 ต.ค.
รัชทายาทลำดับที่ 2 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น จะเสด็จร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เปิดภาพสุดอัศจรรย์ พระอาทิตย์ทรงกลดเหนือพระเมรุมาศนครสวรรค์
สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน จะเสด็จร่วม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ประวิตรพร้อมดูแลความปลอดภัยพระราชพิธีฯดีที่้สุด
ข้อห้าม-ขั้นตอน-วิธีการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพใน 26 ตุลาคมนี้

>> ดูทั้งหมด


 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

กระทู้เด็ดน่าแชร์