งานสมรสที่เรียบง่ายของในหลวง ร.9 - พระราชินี กับค่าธรรมเนียม 10 บาท

งานสมรสที่เรียบง่ายของในหลวง ร.9 - พระราชินี กับค่าธรรมเนียม 10 บาท


พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสมีขึ้นที่วังสระปทุม เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2493 นับเป็นครั้งแรกสำหรับพระมหากษัตริย์ไทยในยุคประชาธิปไตยที่ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายเช่นเดียวกับประชาชนชาวไทย

นายฟื้น บุณยปรัตยุธ นายทะเบียนในวัน พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส เล่าถึงเรื่องนี้ไว้ว่า

"...สมุดทะเบียนสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ประดิษฐ์ขึ้นเป็นพิเศษ ปกสมุดหุ้มด้วยหนังแกะอ่อนสีเหลืองเข้ม กลางปกเป็นหนังสีน้ำตาล มีอักษรตัวทองบอกว่า เป็นสมุดทะเบียนสมรส ข้อความในสมุดทะเบียนทุกอย่างคงเป็นเหมือนสมุดทะเบียนสมรสทั่วไป...
"ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยแท้ เกี่ยวกับการจดทะเบียนนี้ พระองค์ท่านทรงทำตามระเบียบทุกอย่าง ไปยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ ปิดอากรแสตมป์ 10 สตางค์ เสียค่าธรรมเนียม 10 บาท ตามระเบียบถูกต้อง"

ในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้เข้าร่วมพิธีจะได้รับพระราชทานของที่ระลึก คือ หีบเงินเล็ก ซึ่งบนฝาหีบประดับด้วยอักษรพระบรมนามาภิไธย ภอ และพระนามาภิไธย สก
งานสมรสที่เรียบง่ายของในหลวง ร.9 - พระราชินี กับค่าธรรมเนียม 10 บาท


งานสมรสที่เรียบง่ายของในหลวง ร.9 - พระราชินี กับค่าธรรมเนียม 10 บาท


งานสมรสที่เรียบง่ายของในหลวง ร.9 - พระราชินี กับค่าธรรมเนียม 10 บาท


งานสมรสที่เรียบง่ายของในหลวง ร.9 - พระราชินี กับค่าธรรมเนียม 10 บาท

Cr::: ราชบัลลังก์ จักรีพระปรมินทร

 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

กระทู้เด็ดน่าแชร์