หนังโป๊/ไฟล์ผิดกฎหมาย ใครโหลดเก็บไว้ในเครื่องตัวเองระวังติดคุก!

หนังโป๊/ไฟล์ผิดกฎหมาย ใครโหลดเก็บไว้ในเครื่องตัวเองระวังติดคุก!


หนังโป๊ / ไฟล์ผิดกฎหมาย ใครโหลดเก็บไว้ในเครื่องตัวเอง แม้จะไม่ได้โพสต์ด้วย แต่ก็ต้องระวัง!

 ติดตามฟังคำสั่งศาลให้ดี ถ้าศาลสั่งให้ลบเมื่อไรแล้วไม่ลบ อาจผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 16/2 พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ฉบับที่แก้ไขใหม่เมื่อเดือนธันวาคม 2559 มีมาตรา 16/1 และ 16/2 เพิ่มขึ้นมาใหม่ เกี่ยวกับการลบข้อมูล และความผิดฐานเก็บข้อมูลที่ผิดกฎหมายเอาไว้

ซึ่งกฎหมายเขียนดังนี้

"มาตรา 16/1 ในคดีความผิดตามมาตรา 14 หรือมาตรา 16 ซึ่งมีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิด ศาลอาจสั่ง

(1) ให้ทำลายข้อมูลตามมาตราดังกล่าว
(2) ให้โฆษณาหรือเผยแพร่คำพิพากษาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นใด ตามที่ศาลเห็นสมควร โดยให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าโฆษณา หรือเผยแพร่
(3) ให้ดำเนินการอื่นตามที่ศาลเห็นสมควรเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดนั้น
มาตรา 16/2 ผู้ใดรู้ว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ในความครอบครองของตนเป็นข้อมูลที่ศาลสั่งให้ทำลายตามมาตรา 16/1 ผู้นั้นต้องทำลายข้อมูลดังกล่าว หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษกึ่งหนึ่งของโทษที่บัญญัติไว้ในมาตรา 14 หรือมาตรา 16 แล้วแต่กรณี"

อธิบายเพิ่มเติม:
ก่อนการแก้ไขพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในปี 2559 ไม่มีกฎหมายที่กำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งทำลายข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ได้ และไม่มีกฎหมายกำหนดให้การครอบครองข้อมูลใดเป็นความผิด แม้ว่า ศาลจะพิพากษาให้การโพสต์ข้อมูลใดเป็นความผิดก็ตาม

การเพิ่มมาตรา 16/1 ขึ้นมา ก็เป็นไปเพื่อรักษาเกียรติยศชื่อเสียง หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่ถูกละเมิด หากศาลสั่งว่า ข้อมูลใดขัดต่อมาตรา 14 และมาตรา 16 แล้ว ศาลก็อาจสั่งให้ทำลายข้อมูลเหล่านั้นได้ด้วย หรืออาจสั่งให้ดำเนินการอย่างอื่นเพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข้อมูลเหล่านั้นออกไปก็ได้

ซึ่งข้อมูลตามมาตรา 14 ที่ศาลอาจสั่งทำลายได้แก่
(1) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม หรือข้อมูลอันเป็นเท็จ
(2) ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จที่อาจเกิดความเสียหายต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
(3) ข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา
(4) ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก

ส่วนข้อมูลตามมาตรา 16 ที่ศาลอาจสั่งทำลาย ได้แก่ ภาพของผู้อื่น ที่เกิดจากการสร้างขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง

และเมื่อข้อมูลใดถูกศาลสั่งให้ทำลายแล้ว หากใครที่รู้ว่า ศาลมีคำสั่งให้ทำลายก็ต้องทำลาย หากยังฝ่าฝืนคำสั่งศาลเก็บรักษาข้อมูลไว้ ไม่ว่าจะเป็นใครเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเอง หรือเก็บไว้ในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเปิดเผยต่อสาธารณะหรือตั้งค่าให้เข้าดูได้แต่เฉพาะตัวเองก็ถือเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งศาล อันเป็นความผิดตามมาตรา 16/2

แน่นอนว่า การ "ไม่ลบ" ที่จะเป็นความผิดตามมาตรา 16/2 ผู้ที่ไม่ยอมลบจะต้อง "รู้" ด้วยว่า ศาลได้มีคำสั่งให้ทำลายข้อมูลนั้นๆ แล้ว หากไม่รู้คำสั่งศาลจึงไม่ได้ปฏิบัติตามก็ย่อมไม่มีความผิด และคำสั่งของศาลก็อาจจะเป็นการออกคำสั่งในคดีใดคดีหนึ่ง จึงเป็นเรื่องยากมากสำหรับผู้ใช้เน็ตทั่วๆ ไป ที่จะติดตามรับรู้คำสั่งศาลในทุกๆ คดีได้ แต่การจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์กันว่า รู้หรือไม่รู้คำสั่งศาลนั้นๆ ก็ต้องเป็นขั้นตอนการต่อสู้คดีในชั้นศาล ซึ่งหากผู้ถูกกล่าวหา ไม่มีความรู้กฎหมาย ไม่มีทนายความคอยช่วยเหลือ หรือไม่มีเงินสำหรับประกันตัว ก็จะเป็นเรื่องลำบากมากในการต่อสู้คดี

ดังนั้น ใครที่มีข้อมูลที่เป็นเท็จ ที่กระทบความมั่นคง ที่เข้าข่ายลามก หรือภาพตัดต่อ ที่เสี่ยงต่อการจะผิดมาตรา 14 และ 16 เก็บอยู่ในความครอบครองของตัวเอง ไม่ว่าจะเก็บไว้ที่ใด หากอยากจะระมัดระวังตัวไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการข้อกล่าวหา คดีความ การเข้าคุกเข้าตะราง ก็อาจต้องหมั่นติดตามข่าวสารเกี่ยวกับคำสั่งศาลในคดีความต่างๆ ให้ไม่พลาด หากศาลสั่งให้ทำลายข้อมูลใดแล้ว ต้องรีบตามไปลบของตัวเองให้ทันการด้วย

มาตรา 16/2 กำหนดให้ผู้ที่ไม่ยอมทำลายข้อมูล ต้องรับผิดครึ่งหนึ่งของผู้ที่เผยแพร่

ผู้ที่ไม่ลบข้อมูลเท็จ ข้อมูลกระทบความมั่นคง หรือข้อมูลลามก ตามมาตรา 14 อาจต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ผูู้ที่ไม่ลบข้อมูลที่เป็นภาพตัดต่อของผู้อื่น ตามมาตรา 16 อาจต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท

Cr:: iLaw


 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

คุณ : งงกับมัน
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 182.232.113.197

182.232.113.197,,182.232.113.197 ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
ประเทศด้อยพัฒนา แทนที่จะไปบล๊อคเว็ปโป๊ไม่ให้เด็กเข้าถึง


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:36 น. ]
คุณ : สุดหล่อ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 10.25.106.87

10.25.106.87,27.55.101.234,10.25.106.87 ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
แน่จริงมาจับสิกะลาแลนด์กุเอาไฟล์ไว้บนคลาว์ไอ่โง่ดูเสร็จก็ลบอยากดูอีกก็โหลดมาไม่ได้ไว้ในเครื่อง ควายจัง


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:45 น. ]
คุณ : olo
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 180.180.19.190

180.180.19.190,,node-3we.pool-180-180.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
เขาเลิกดูแล้วไอ้บร้า ไล้สด พริ้ตตี้ โซเชียล กุดูจนเบื่อแล้ว ฆรวย เฮี่ย ตู๊ด คิดอะไรกันอยุ่


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:35 น. ]
คุณ : เห้อ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 192.168.6.85

192.168.6.85,183.88.59.31,192.168.6.85 ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
ที่เรื่องนี้ โทษถึงขั้นติดคุด จับที่ต้นเหตุไม่ได้ มาจับที่ปลายเหตุ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:42 น. ]
คุณ : หดหด
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 103.10.231.153

103.10.231.153,,103.10.231.153 ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
ดูเน็ตไอดอล ดูดาราไปงานประกาศผลรางวัล ก็เหมือนดูหนังโป๊แล้วล่ะ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:04 น. ]
คุณ : mnm
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 118.175.219.62

118.175.219.62,,118.175.219.62 ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
ออกกดมาเพื่อ.....


[ วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:30 น. ]
คุณ :
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.7.109.107

171.7.109.107,,mx-ll-171.7.109-107.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 9 [อ้างอิง]
สมองคิดได้แค่นี้ แทนที่จะจัดการต้นเหตุ


[ วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:16 น. ]
คุณ : เอ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.24.35.68

223.24.35.68,,ppp-223-24-35-68.revip6.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 10 [อ้างอิง]
สมองแม่วควายจริงๆ มีข้าราชการโง่ๆ แบบนี้ ประเทศมันถึงไม่พัฒนา เอาแต่เรื่องส้นตีนมาใส่สมองวันๆ


[ วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:25 น. ]
คุณ : เเเเ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.7.116.177

171.7.116.177,,mx-ll-171.7.116-177.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 13 [อ้างอิง]
จะเก็บภาษี save หนังโป้ก็บอกสิ 555555555555


[ วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:34 น. ]
คุณ : หดหด
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 103.10.231.153

103.10.231.153,,103.10.231.153 ความคิดเห็นที่ 14 [อ้างอิง]
เก็บไว้ดูในเครื่อ่งดีกว่าออกไปข่มขืนใครป่าววะ


[ วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18:03 น. ]
คุณ : กหาร
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.4.238.219

171.4.238.219,,mx-ll-171.4.238-219.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 16 [อ้างอิง]
ออกกฏหมายแล้ว ไปตรวจบ้านประชาชนด้วยนะ มีเกือบทุกบ้าน ได้ติดคุกเกือบทั้งประเทศแน่ๆ


[ วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:21 น. ]
คุณ : สน
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.10.161.193

1.10.161.193,,node-6o1.pool-1-10.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 17 [อ้างอิง]
ออกกฎนี้ เอาสมองส่วนไหนคิด ออกกฏมาแล้วจะใช้กฏนี้บังคับอะไรยังไงใช้ได้กับใคร มันมีเกือบทุกบ้านนั่นแหละหนังโป้


[ วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:44 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์