มาดูกัน รัฐแจกเงินค่าอะไรบ้าง

มาดูกัน รัฐแจกเงินค่าอะไรบ้าง


เรียกว่าต้องใช้เม็ดเงินก้อนโตถึง 3.8 หมื่นล้านบาทเลยทีเดียว เพื่อการช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อย เพื่อเติมเต็มภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็น "โบนัส" ก้อนใหญ่ของผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ และเงินจำนวนนี้ ถูกแปรออกมาเป็น มาตรการจากรัฐบาลคสช. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ "รากหญ้า" ให้ได้ลืมตาอ้าปาก

มาตรการที่ว่า มีอะไรบ้าง ไปดูกัน

ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายช่วงสิ้นปี คนละ 500 บาท

ผู้มีสิทธิได้รับ : ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนทั่วประเทศ จำนวน 14.5 ล้านคน ทั้งที่ได้ลงทะเบียนไปแล้ว 11.4 ล้านคน และผู้ที่ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีก 3.1 ล้านคน

ถือว่าเป็นเหมือนโบนัสให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีโอกาสใช้จ่ายกันในช่วงปลายปีเลยก็ว่าได้นะครับ ด้วยการเติมเงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 500 บาท/คน โดยจะได้รับครั้งเดียวในช่วงเดือนธันวาคม 2561 นี้

เริ่มจ่ายเงินเข้าบัตร (e-Money) :

- ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว เริ่มจ่ายเงินให้วันที่ 8-10 ธันวาคม 2561
- ผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สำหรับคนที่ลงทะเบียนรอบ 2) เริ่มจ่ายเงินให้วันที่ 5 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562

กดเงิน 500 นี้ ได้ถึงเมื่อไร : เงินจำนวนนี้ไม่มีกำหนดระยะเวลา ดังนั้นจะกดเงินออกมาเมื่อไรก็ได้ ไม่ได้กำหนดว่าต้องใช้ภายในเดือนนั้นเหมือนกับวงเงินสวัสดิการซื้อสินค้าธงฟ้า 200-300 บาท ดังนั้นหากไม่ได้กดเงินออกมา เงินของขวัญ 500 บาท ก็จะคงอยู่ในบัตรตลอดไปมาดูกัน รัฐแจกเงินค่าอะไรบ้าง

2.ช่วยเหลือค่าน้ำ-ค่าไฟ นาน 10 เดือน

ผู้มีสิทธิได้รับ : ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ จำนวน 14.5 ล้านคน แต่จะให้ครัวเรือนละ 1 สิทธิ ซึ่งปัจจุบันมีครัวเรือนที่มีสิทธิประมาณ 8.2 ล้านครัวเรือน

โดยจะช่วยเหลือค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้า ไม่เกิน 230 บาท/เดือน
ใช้น้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือน ไม่ต้องจ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟในเดือนนั้น ๆ เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 10 เดือน แต่หากมีการใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีรายได้น้อยจะไม่ได้รับสิทธิในมาตรการนี้ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

ส่วนวิธีรับเงินช่วยเหลือ หากผู้มีรายได้น้อยใช้น้ำและไฟฟ้าอยู่ในกรอบวงเงินที่กำหนด เมื่อตอนที่นำบิลไปชำระที่การประปาและการไฟฟ้า ให้แสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย หลังจากนั้นกรมบัญชีกลางจึงจะโอนเงินตามที่ชำระ คืนกลับเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในช่วงกลางเดือนของเดือนถัดไป

เริ่มจ่ายเงินเข้าบัตร (e-Money) : ทุกวันที่ 18 ของเดือน โดยเริ่มคืนเงินครั้งแรกวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

ค่าไฟฟ้าฟรี 230 บาท/เดือน
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้ไฟฟรีได้อย่างไร ?
สำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/เดือน ที่ต้องการรับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรี จะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานก่อน โดย

* ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, นนทบุรี สามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามช่องทางต่าง ๆ คือ
- การไฟฟ้านครหลวงเขตต่าง ๆ
- เว็บไซต์การไฟฟ้านครหลวง
- แอปพลิเคชั่น MEA Smart Life

* ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่
- เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ทุกแห่ง
- PEA Shop และ PEA Mobile Shop ในพื้นที่ทุกแห่ง
- แอปพลิเคชั่น PEA Smart plus
- ตัวแทนเก็บเงินค่าไฟฟ้า
- PEA Call Center โทร. 1129

เช่าบ้านอยู่ใช้สิทธิ์ไฟฟ้าฟรีได้ไหม ?

กรณีเช่าบ้านอยู่ ไม่ได้เป็นเจ้าของมิเตอร์ก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้ไฟฟ้าฟรีได้ หากปกติจ่ายค่าไฟไม่เกินเดือนละ 230 บาท

หากใช้สิทธิ์ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วย/เดือน อยู่แล้ว จะได้รับสิทธิ์ค่าไฟฟ้า 230 บาท/เดือนหรือไม่ ?

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้สิทธิ์มาตรการค่าไฟฟ้าฟรี จากการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิ์ฟรีตามมาตรการเดิม แต่หากเดือนใดมีการใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วย/เดือน แต่ใช้ไม่เกิน 230 บาท/ครัวเรือน/เดือน จะต้องใช้ตามมาตรการใหม่ รับสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างเดือนธันวาคม 2561-กันยายน 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130 หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โทร. 1129

ค่าประปาฟรี 100 บาท/เดือน

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ใช้น้ำฟรีได้อย่างไร ?
สำหรับผู้ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/เดือน ที่ต้องการรับสิทธิ์ใช้น้ำฟรี จะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานก่อน โดย

* ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ, สมุทรปราการ, นนทบุรี สามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามช่องทางต่าง ๆ คือ

- สำนักงานประปาสาขา 18 แห่ง
- ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
- เคาน์เตอร์รับชำระเงิน กปน. สำนักงานใหญ่

ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2562 โดยเตรียมหลักฐาน คือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และหมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ มาลงทะเบียน และมีเงื่อนไข ดังนี้

เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ กับ กปน. เพียงครั้งเดียว (ลงทะเบียน 1 บัตร ต่อ 1 หมายเลขทะเบียนผู้ใช้น้ำ)
ยอดค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือยอดค่าน้ำที่ใช้ในเดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 หรือยอดที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำเดือนมกราคม - ตุลาคม 2562
มียอดเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้นไม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ต่อเดือน หากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน
สิทธิ์นี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม
ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามยอดชำระจริงในกลางเดือนถัดไป
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

* ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนได้ที่
- เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค
- การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่
- สำนักงาน กปภ. เขต 1-10
- สำนักงาน กปภ. 234 สาขาทั่วประเทศ

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค โทร. 1662

มาดูกัน รัฐแจกเงินค่าอะไรบ้าง

3.ช่วยเหลือค่าเช่าบ้านเดือนละ 400 บาท

ผู้มีสิทธิได้รับ : ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 และต้องเช่าที่อยู่อาศัยหรือไม่มีที่อยู่อาศัย ซึ่งตอนนี้มีประมาณ 2.2 แสนคน

รัฐจะช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้ผู้สูงอายุเดือนละ 400 บาท ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 รวม 10 เดือน ผ่านการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ หากผู้มีสิทธิรายใดมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในระหว่างเดือนธันวาคม 2561-กันยายน 2562 จะได้รับเงินในเดือนเกิดเป็นครั้งแรก จนสิ้นสุดมาตรการ

เริ่มจ่ายเงินเข้าบัตร (e-money) : ทุกวันที่ 12 ของเดือน
- ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว เริ่มจ่ายเงินให้วันที่ 12 ธันวาคม 2561
- ผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สำหรับคนที่ลงทะเบียนรอบ 2) เริ่มจ่ายเงินให้วันที่ 5 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562

มาดูกัน รัฐแจกเงินค่าอะไรบ้าง

4.ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาพยาบาล 1,000 บาท

ผู้มีสิทธิได้รับ : ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 -กันยายน 2562 จำนวน 3.5 ล้านคน

เป็นเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุในการเดินทางไปรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ด้วยการโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 1,000 บาทต่อคน (ได้รับครั้งเดียว)

หากผู้มีสิทธิรายใดมีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ในระหว่างเดือนธันวาคม 2561 - กันยายน 2562 จะได้รับเงินวันที่ 21 ของเดือนเกิด

เริ่มจ่ายเงินเข้าบัตร (e-Money) :
- ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว เริ่มจ่ายเงินให้วันที่ 21 ธันวาคม 2561
- ผู้ที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (สำหรับคนที่ลงทะเบียนรอบ 2) เริ่มจ่ายเงินให้วันที่ 5 มกราคม 2562 และ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ทั้ง 4 มาตรการ ผู้มีรายได้น้อยสามารถนำวงเงินที่ได้รับเพิ่มเติมในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกมาใช้ได้ ดังนี้

1.ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC กับร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่น ๆ ที่ร่วมรายการ

2.ซื้อสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ

3.ถอนเป็นเงินสดออกมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน - อ่านวิธีกดเงินสด บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


มาดูกัน รัฐแจกเงินค่าอะไรบ้าง

และล่าสุด สดๆร้อนๆ กับการ คืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากยอดชำระสินค้ากว่า 3.6 แสนราย โดยอธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากที่กรมบัญชีกลางได้รับสมัครร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และร้านค้าเอกชนอื่น ในการเข้าร่วมมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ ขณะนี้มีร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (Point of Sale : POS) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3,225 ร้านค้า ซึ่งผู้มีสิทธิได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระค่าสินค้าอุปโภคบริโภคทั้งจากกระเป๋าวงเงิน (200/300 บาท) และในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และร้านค้าเอกชนอื่น (เฉพาะกระเป๋า e-Money) จำนวน 362,531 ราย

จากข้อมูลการใช้จ่ายจริงของผู้มีสิทธิในระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2561 รวมเป็นเงินกว่า 97.4 ล้านบาท คิดเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) จำนวนกว่า 6 ล้านบาท โดยกันไว้เป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม 1% ส่วนอีก 6% จะนำข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มจากการใช้จ่ายมาประมวลผลเพื่อจ่ายเงินชดเชยไม่เกิน 500 บาท จากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและฐานราก แบ่งเป็นเงินชดเชยเพื่อนำไปใช้จ่าย 5% เป็นเงินกว่า 4.4 ล้านบาท โดยโอนเข้ากระเป๋า e-Money ให้แก่ผู้มีสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และเงินชดเชยอีก 1% เพื่อการออม เป็นเงิน 877,585.35 บาท โดยจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มาดูกัน รัฐแจกเงินค่าอะไรบ้าง

สำหรับบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว กรมบัญชีกลางได้ประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ให้เปิดบัญชีเงินฝากชนิดพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกรายเรียบร้อยแล้ว โดยแบ่งตามอาชีพ กล่าวคือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประกอบอาชีพเกษตรกร และลูกจ้างภาคเกษตรกรรม (รับจ้างทำนา ทำสวน กรีดยาง) ให้เปิดบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประกอบอาชีพอื่นนอกเหนือจากอาชีพข้างต้น ให้เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสิน ในส่วนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสถานะเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเมื่อยอดเงินสะสมในบัญชีครบทุก 50 บาท

สำหรับการจ่ายเงินชดเชยจากการใช้จ่ายในเดือนพฤศจิกายนเข้ากระเป๋า e-Money นั้น กรมบัญชีกลางจะเริ่มจ่ายในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เป็นเดือนแรก ส่วนข้อมูลการใช้จ่ายในเดือนถัดไปก็จะนำมาประมวลผลและจะจ่ายเงินชดเชยให้ทุกวันที่ 15 ของเดือน หากเดือนไหนตรงกับวันหยุดจะจ่ายในวันทำการก่อนหน้า ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 (ซึ่งเป็นข้อมูลการใช้จ่ายระหว่างวันที่ 1 - 30 เมษายน 2562) เป็นเดือนสุดท้าย

ดังนั้น ผู้มีสิทธิที่ได้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐชำระเงินค่าสินค้าอุปโภคบริโภค (ไม่รวมสินค้าที่มีภาษีสรรพสามิต เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ น้ำมันเชื้อเพลิง หรือสินค้าไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่มอื่นๆ) ในเดือนพฤศจิกายน 2561 จำนวน 362,531 ราย จะได้เงินโอนเข้ากระเป๋า e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นเงินจำนวนประมาณ 4.4 ล้านบาท และจะได้เงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการออม โดย ธ.ก.ส. จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้มีสิทธิจำนวน 33,676 ราย และธนาคารออมสินจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้มีสิทธิจำนวน 328,855 ราย รวมเป็นยอดเงินเพื่อการออม จำนวนทั้งสิ้น 877,585.35 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มคืนมากขึ้นตามจำนวนเงินที่ใช้จ่ายผ่านกระเป๋าวงเงิน และกระเป๋า e-Money ซึ่งผู้ถือบัตรสามารถเติมเงินของตนเองเข้ากระเป๋า e-Money สำหรับใช้จ่ายได้

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

คุณ : มนัส
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 79.234.186.69

79.234.186.69,,p4FEABA45.dip0.t-ipconnect.de ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
มันคือเกมส์ล้วนๆระวังนะหลังจากนี้ไปพวกมันจะกลับคืนเป็นสิบเท่า ด้วยการเก็บภาษีต่างๆเพิ่มขึ้น ของแพงขึ้น ไม่สังเกตุกันบ้างหรือไง ว่าบ้านเราตอนนี้ขนาดนักท่องเที่ยวที่มาทุกปีแต่กลับเงียบไม่ว่าจะเป็นพัทยาหรือภูเก็ตตอนนี้เหมือนป่าช้า รัฐบาลให้500เดียวเขาเอาคืนสองเท่า ไม่ช้าก็เร็ว เชื่อซิ ว่ามันคือเกมส์ #ตื่นคะตื่น#


[ วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 04:06 น. ]
คุณ : กะลา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.120.8.97

124.120.8.97,,ppp-124-120-8-97.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 20 [อ้างอิง]
- ลด แลก แจก แถม "ใกล้เลือกตั้ง" ความจริงใจที่มีอยู่หนใด ??!! * ตลอด 4 ปีที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณขาดดุลไปกว่า 2 ล้านล้านบาท แต่ประชาชนกลับไม่ได้รู้สึกว่ามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แถมยังแย่ลง ห่วงใช้เงินมือเติบไร้ ยุทธศาสตร์สร้างปัญหาในอนาคตทางเศรษฐ * คืนเงิน ปชช.มา 500 บ."คนจนไม่ได้รับ คนรับได้ไม่จน" แต่มาขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ หนักข้อขึ้นไปอีก (เงินเข้ากระเป็าซ้าย จ่ายกระเป๋าขวา เงิน ปชช.ทั้งนั้น) "การนำเงินใน อนาคตมาใช้อย่างนี้ถือว่าผิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่า คะ" สโลแกน “ล้างหนี้ประเทศ สร้างรายได้ประชาชน เอาความสุขที่เคยได้รับคืนมา” พรรคไหนทำได้จะเลือกพรรคนั้น


[ วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 10:52 น. ]
คุณ : ไทย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.205.250.239

223.205.250.239,,mx-ll-223.205.250-239.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 22 [อ้างอิง]
อ ีกหน่อยก็ไม่ต้องทํางานแล้วคนไทย รายได้น้อย รอคอยอ้าปากรอรัฐลุงตู่ คอยเอาอาหารมาป้อนให้ แม่ง...คิดได้ไง เจ้งแน่ประเทศ


[ วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 16:40 น. ]
คุณ : โดนหลอก
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 183.88.76.191

183.88.76.191,,mx-ll-183.88.76-191.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 23 [อ้างอิง]
ตื่นเเล้วหลังจากโง่จากทักกี้มานาน คนอื่นทุกข์หลอกกูให้ไปเผาศาลากลาง ส่วนมันสบายใจอยู่เมืองนอกใครเชื่อมันอีกก็โง่ละว่ะ กูไม่เชื่อหรอกว่าทักกี้จะรักประชาชนจริง เเท้จริงเพื่อผลประโยชน์มันเเละครอบครัวมันมากกว่า


[ วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 23:30 น. ]
คุณ : เอาความจริงมาพูดกันบ้าง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.4.214.138

1.4.214.138,,node-h3e.pool-1-4.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 24 [อ้างอิง]
ไอ้พวกบ้า บอกว่า ทักษิณ แจกเงิน เท่าที่กูจำได้ ทักษิณไม่เคยแจกเงินน่ะ ไอ้เลวชอบใส่ร้ายป้ายสี ที่แจกเงินมี รัฐบาลอภิสิทธิ์ แจกพวกมีเงินเดือน 2000 บาท มันไม่ยอมแจกคนจนน่ะ กรณ์ เป็นคนจัดการเพราะคุมคลัง เบื่อคนนี้ ไม่ค่อยอยากเห็นหน้า ความคิดมันเป็นข้าราชการมากกว่า มาจากภาคประชาชน เพราะมันไม่เข้าใจคน คนจนเลยเกลียดพวกนี้ ป่านนี้ คงยังไม่รู้ตัวอีก และล่าสุด ประยุทธ แจกคนจน แต่บางท้องที่ ใครไปขอได้หมด ไม่ต้องจน แต่บางท้องที่ ถ้าใครมีบ้าง เช่น มีที่ดิน มีบ้าน มันก็ว่าไม่จน มันไม่ให้ มาตรฐาน ส้นตรีนมาก ใครจน ใครได้บัตร ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่รับคำขอ


[ วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 15:44 น. ]
คุณ : เป็ดผี
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.230.121.190

49.230.121.190,,49.230.121.190 ความคิดเห็นที่ 26 [อ้างอิง]
มุขประชานิยม มุขตื้นๆ


[ วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 22:13 น. ]
คุณ : รากหญ้า
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.120.8.163

124.120.8.163,,ppp-124-120-8-163.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 27 [อ้างอิง]
หมดยุคของการใช้อำนาจเผด็จการมาปกครองประเทศแล้ว บทเรียนการยึดอำนาจตลอด 4 ปีกว่าที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วว่า ประเทศชาติไม่เจริญก้าวหน้าประชาชนเดือดร้อน


[ วันพุธ ที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 23:35 น. ]
คุณ : ความเหลื่อมล้ำ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 58.11.23.223

58.11.23.223,,ppp-58-11-23-223.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 28 [อ้างอิง]
แจกประชาชนหัวละ 500 แต่จะให้ ปชช.เลือกมันเข้าไปเป็น ส.ส. $$ ..มันเองไป"แด๊กโต๊ะจีน" 3,000,000 บาท/ หน่วย ( มีที่นั่งสำหรับ 10 คน ตกคนละ สามแสบบาท )


[ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 22:39 น. ]
คุณ : สู้เว้ยไทยแลน
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 122.155.35.131

122.155.35.131,,122.155.35.131 ความคิดเห็นที่ 29 [อ้างอิง]
ใครทำชั้วขอให่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให่มันฉิบหายโดยเร็วว้นสา สาธุ


[ วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 12:50 น. ]
คุณ : ขาลง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 124.120.21.181

124.120.21.181,,ppp-124-120-21-181.revip2.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 30 [อ้างอิง]
"หม่อมอุ๋ยงัด 8 เหตุผลไม่เอาประยุทธ์นั่งนายกฯต่อ"


[ วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 เวลา 23:20 น. ]
คุณ : สอนคนให้ขี้เกียจ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 101.51.220.196

101.51.220.196,,node-17lw.pool-101-51.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 31 [อ้างอิง]
มาจากการรีดนาทาเร้นคนทำงานทำงานมาก​ความรับผิดชอบสูง​เงินเดือนสูง​แต่เหนื่อยมากเจอภาษีร้อยละ20​ เจ็บช้ำไม๊หยาดเหงื่อแรงกายแรงสมองกับคนบางคนไม่ทำอะไรเลยงอมืองอตีนเสพยาลักเล็กขโมยน้อย​เอาเงินไปแจกมัน​ คนแก่ไม่ว่า​คนพิการไม่ว่าให้ไปเถอะ​ คนยังมีแรงมือดีตีนดีให้ทำไม​ จ้างให้ทำงานไม่ทำบอกลำบาก​รอหลวงแจกสบายกว่า​ อยากร้องไห้จริงๆ


[ วันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม 2561 เวลา 08:29 น. ]
คุณ : Mr.xxx
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 223.24.156.98

223.24.156.98,,ppp-223-24-156-98.revip6.asianet.co.th ความคิดเห็นที่ 32 [อ้างอิง]
สอนให้คนไทยงอมืองอเท้า ไม่ทำมาหากิน อยู่มา4-5ปี ไม่มีไรดีขึ้นเลย ผลาญงบไปวันๆ


[ วันเสาร์ ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 08:35 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์