ใครรู้จักหมู่โลหิตนี้กันบ้างเอ่ย

เลือดหมู่พิเศษน่าสนใจเนาะ

ใครรู้จักหมู่โลหิตนี้กันบ้างเอ่ย


หมู่โลหิตระบบ Rh                หมู่โลหิตระบบ Rh เป็นหมู่โลหิตที่มีความซับซ้อนมาก โดย D แอนติเจนของหมู่โลหิตระบบ Rh มีความสำคัญมากในการถ่ายโลหิตรองมาจาก A และ B แอนติเจนของหมู่โลหิตระบบ ABO เนื่องจากแอนติเจน D สามารถกระตุ้นให้สร้างแอนติบอดีได้ดีกว่าแอนติเจนอื่นๆ ของเม็ดโลหิตแดง นอกจากนี้หมู่โลหิตระบบ Rh ยังประกอบด้วยแอนติเจนที่มีความสามารถทางคลินิกอีก 4 ชนิด คือ แอนติเจน C , E , c , e และแอนติเจนอื่นที่เกี่ยวข้องที่ไม่ค่อยมีความสำคัญทางคลินิกอีก 6 ชนิด


ปกติบุคคลที่เป็นหมู่ Rh ลบ (Rh-negative ) ไม่มี D แอนติเจนบนเม็ดโลหิตแดง และในซีรั่มจะไม่มี anti-D จะพบว่ามากกว่า 80 % ของคนหมู่ Rh ลบจะสร้าง anti-D ได้เมื่อได้รับโลหิต หมู่ Rh บวก ( Rh-positive) จากการถ่ายโลหิต หรือตั้งครรภ์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องตรวจหมู่โลหิต Rh ทั้งในผู้ป่วยและผู้บริจาคโลหิต เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยที่เป็นหมู่โลหิต Rh ลบ จะได้รับโลหิต Rh ลบเท่านั้นเพื่อป้องกันการสร้าง anti-D


การแสดงออกของแอนติเจน D ( expression of antigen ) D แอนติเจนบนผิวเม็ดโลหิตแดงเป็นตัวกำหนดว่าบุคคลนั้นจะมีหมู่โลหิต Rh บวก หรือ Rh ลบ โดยทดสอบด้วยน้ำยา anti-D เม็ดโลหิตแดงที่เป็น Rh บวก ส่วนใหญ่เมื่อทำปฎิกิริยากับน้ำยา anti-D จะเกิดปฎิกิริยาจับกลุ่มของเม็ดโลหิตแดงให้เห็นชัดเจนทันที ถ้าเม็ดโลหิตแดงที่ทำปฎิกิริยากับ anti-D แล้วไม่จับกลุ่มใหัผลลบ ถือว่าบุคคลนั้นเป็น Rh ลบ (ไม่มี D แอนติเจน)


 


"ผู้มีโลหิตหมู่พิเศษบริจาคอะไรได้บ้าง" (Rh-negative)


เนื่องจากโลหิตหมู่อาร์เอชลบ (Rh-negative) พบน้อยมากในคนไทย คือใน1,000 คนพบเพียง 3 คนเท่านั้น จำเป็นต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการรับบริจาคโลหิตหมู่พิเศษ เพื่อให้มีโลหิตและส่วนประกอบโลหิตเพียงพอ ดังนั้นในปัจจุบันนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ นอกจากจะรับบริจาคโลหิตหมู่พิเศษในรูปโลหิตรวม (whole blood) แล้ว ยังมีการรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วนได้แก่ รับบริจาคเฉพาะเกล็ดโลหิต และรับบริจาคเฉพาะเม็ดโลหิตแดง เตรียมไว้เพื่อจ่ายให้กับผู้ป่วยตามความจำเป็นที่ใช้ในการรักษาเฉพาะโรค


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้