Born to be : คุณเป็นคุณ

Born to be : คุณเป็นคุณ


บุญ...นำกรรมแต่งให้แต่ละคนเกิดมาเหมือนกันหรือไม่?
คำตอบคือ...'ไม่'

ภูมิหลังที่หล่อหลอมเราแต่ละคนให้ออกมาเป็นตัวตน ณ วันนี้
แตกต่างกันอย่างแน่นอน ครั้นเห็นคนอื่นได้ดีมีเด่นเป็นนั่นเป็นนี้
เราก็อยากได้ดีมีเด่นเป็นเหมือนอย่างเขา แต่ลืมมองไปว่า กว่า
เขาจะเป็นเช่นปัจจุบันนี้ผ่านอะไรมาบ้าง เราได้ผ่านมาเหมือน
อย่างเขาหรือไม่ สืบค้นย้อนรอยอดีตก็รู้ แต่หาใช่ว่าเราจะเป็น
เหมือนอย่างเขาไม่ได้ เราเป็นได้เหมือนกัน เพียงแต่ต้องเรียนรู้
เพื่อเป็นอย่างนั้น และที่สำคัญต้องสร้างเหตุปัจจัยให้แม้นเหมือน
อย่างเขานั้น แต่นับว่ายากมากหากคิดจะถอดด้ามออกมาเป็น
เหมือนอย่างเขาจริงๆ ทั้งนี้เพราะความแตกต่างนั้นคือตัวแปร

"เส้นทางที่เราเดินทาไม่เหมือนกัน" (ผู้ชายมาจากดาวอังคาร
ผู้หญิงมาจากดาวศุกร์) คงไม่อาจปฏิเสธอดีตเหตุของแต่ละคน
ที่ทำกรรมสร้างสมเหตุปัจจัยส่งสู่ปัจจุบันผลให้เริ่มต้นกันในวันนี้
ซึ่งแสดงออกเป็นนิสัยใจคอ ความโน้มเอียงทางด้านใดด้านหนึ่ง
เพื่อเกี่ยวกรรมทำการสานต่อ คุณเคยทำกรรมอย่างไรไว้ ก็จะมี
สิ่งมากระตุ้นเตือนให้ทำกรรมอย่างนั้นอีก.....'กมฺมุนา วตฺตตี โลโก
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม' กรรมที่ทำในปัจจุบันมันสะท้อนถึง
กรรมที่เคยทำไว้ในอดีตได้เป็นอย่างดี

"เราล้วนเป็นใหญ่อยู่ในจุดที่ตนยืน". คนเราสร้างสมเหตุปัจจัยทาง
ด้านใด ก็จะเกิดความชำนาญทางด้านนั้น..."หนึ่งเดียวที่คุณชำนาญ"
อาจจะเกิดกรณีพิเศษ "หนึ่งชำนาญในหลายด้าน" แต่ถ้าสืบค้นกัน
จริงๆ ก็จะรู้ว่าเขาชำนาญอยู่เพียงด้านเดียว

ณ จุดเริ่มต้นตรงนี้ที่กำลังดำเนินไป ความคิด ความอ่าน ความชอบ
จริตนิสัยใจรักของเราเป็นอย่างไร มันโน้มเอียงไปทางด้านใด ครั้น
ค้นพบตัวเองแล้วก็ควรพากเพียรขวนขวายทางด้านนั้นจริงๆ และพัฒนา
ให้ยิ่งๆขึ้นไป แน่นอนมันย่อมแตกต่างจากคนอื่น และแน่นอนกว่าเรา
จะไปยืนอยู่ในจุดนั้นจนเป็นที่ปรากฏ มันก็ย่อมใช้เวลาไม่น้อยเหมือนกัน

แต่เมื่อใดที่คุณพากเพียรขวนขวายทางด้านที่ถูกกับจริตนิสัยตน
พัฒนามุ่งตรงไปทางด้านนั้นจริงๆ กระทั่งถึงวสีภาพเกิดความชำนาญ
เชี่ยวชาญ "Expert" (ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า...'เอตทัคคะ')
เมื่อนั้นคุณก็จะรู้ว่า "Born to be" .....ฉันเกิดมาเพื่อเป็นแบบนี้
มิได้เกิดมาเพื่อเป็นอย่างนั้น....นี่คือเส้นทางของฉัน นั่นคือเส้นทาง
ของเธอ...

มันคือความจริงที่คนเราต้องแตกต่างกันใช่ไหม? แต่แตกต่างหาใช่
ว่าแตกแยก หากเรียนรู้ข้อแตกต่างและเปิดใจรับบ้าง แตกต่างก็อยู่
ร่วมกันได้ (ขัดแย้งหาใช่ว่าจะเป็นศัตรู ขัดแย้งก็เป็นมิตรกันได้..
ประชาธิปไตยคือความขัดแย้งที่ลงตัว)

อย่าคิดว่าเราไม่เหมือนใคร ไม่มีใครเหมือนเราต่างหาก...ฯ

~พระมหาอุเทน ปัญญาปริทัตต์~
ขอนอบน้อมแด่คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์..ฯ


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้