สมาธิทำให้เกิดปัญญา

   เมื่อจิตของเธอละเอียด เธอก็จะเห็นสิ่งละเอียดที่เรียกว่า สมาธิทำให้เกิดปัญญา เมื่อจิตใจของเธอละเอียดก็สามารถเห็นคุณธรรมอันละเอียด ในตัวผู้อื่น
เธอก็สามารถเลือกคบมิตรที่ดี คู่ที่ดี
    
    เมื่อเธอเริ่มฝึกสมาธิ ก็เหมือนเธอเริ่มฝึกฝนกีฬาอย่างหนึ่งอย่างสม่ำเสมอ
เธอก็เป็นผู้คล่องแคล่วในสมาธิ คือสามารถเรียกใช้พลังสมาธิได้ตามต้องการ
เหมือนนักวิ่งที่พร้อมจะใช้ขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เธอสามารถฝึกสมาธิได้กับทุกสิ่ง เพราะสมาธิแปลว่าความแน้วแน่ในการงาน เราสามารถอาศัยทกการงาน
สร้างความแน่วแน่ให้แก่จิตใจ
เพื่อให้จิตใจเคยชินกับความแน่วแน่ ละเอียด ลึก
ซึ้ง นั่นคือ กล้ามเนื้อของจิตที่มีประสิทธิภาพ เมื่อกล้ามเนื้อจิตมีประสิทธิภาพ การพิจารณาทุกอย่างจะละเอียดลึกซึ้งกลายเป็นปัญญาที่พัฒนา
และสามารถสอดส่องเข้าใจในเหตุปัจจัยของสรรพสิ่งทั้งภายนอก และภายในของจิตเอง


      จากหนังสือ คำตอบของชีวิต ปฏิจจสมุปบาท โดย อำนาจ กลั่นประชา

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้