เตรียมพร้อมกับความตาย

   เมื่อพูดถึงความตาย หลายคนคงไม่อยากกล่าวถึง แต่ในความเป็จริงแล้ว
"ความตาย" เป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด และไม่มีหน่วยชีวิตใดที่หนีพ้น
ถึงเวลาหรือยังที่เราจะได้รู้จักสิ่งที่ติดตัวเรามาโดยชัดเจน พราะอย่างน้อย
เราจะได้ไม่หวาดกลัวเกินไป และเตรียมพร้อมที่จะรับกับมัน
ด้วยสติอันสมบูรณ์
การระลึกถึงความตาย ในคัมภีร์วิสุทธิมรรค บอกถึงการเจริญสติไว้ 8 อย่างคือ

  
1. ให้คิดเปรียบเทียบตัวเราเองกับคนอื่นๆ เช่น ว่า คนเราแม้จะมีความแตกต่างกันอย่างไร ไม่ว่าฐานะ หรือสติปัญญา ในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกัน

   2. ให้บอกว่าความตายจู่โจมเราได้ทุกเมื่อ ทุกเวลา

   3. ให้บอกว่าแม้จะใช้อำนาจ หรือทรัพย์สินมากเท่าใด ก็ไม่สามารถรักษา
ชีวตซึ่งเป็นสิ่งที่เรารักมากที่สุดเอาไว้ได้

   4. ให้เราเข้าใจว่าชีวิตราเปราะบางอ่อนแอ ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆจึงอยู่ได้
หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือได้มาอย่างไม่สมดุลย์ ก็ทำให้เกิดปัญญหา
ได้ทุกเมื่อ

   5. ให้เราคิดว่าร่างกายของเราเป็นของสาธารณะ เป็นเรือนอยู่ที่มีหนอนและ
เชื้อโรค อันเป็นภัยมากมายหลายชนิดอาศัยอยู่ ซึ่งล้วนแต่เป็นปัจจัยแห่งความ
ตายทั้งสิ้น

   6. ชีวิตนั้นจำกัดนัก อายุขัยมีกำหนดระยะเวลาของมัน คนเราอยู่ได้ไม่มากกว่า
100 ปี ก็ตาย บางคนอยู่เกิน 100 ปี ได้ไม่นานนักก็ตาย

   7. ชีวิตคนเรา มีโอกาสตายได้ทุกเวลา เพราะ
ชีวิตมีการเกิด การตาย เป็นสายใยต่อเนื่อง เป็นวัฏสงสาร

  
8. ให้เข้าใจว่าชีวิตไม่มีนิมิตที่แน่ชัด ไม่มีใครรู้เลยว่าเราจะตายด้วยเหตุใด
ตายเมื่อใด ตายอย่างไร และที่ไหน


       การเจริญมรณสติต้องระลึกอย่างพร้อมที่จะเรียนรู้ อย่างยอมรับ อย่างทำใจปลง และอย่างเข้าใจถึงวิถีของมัน อย่าระลึกด้วยจิตที่หวาดหวั่นขวัญเสียเศร้าหมอง ถ้าหมั่นระลึกบ่อยๆ ก็จะลดความรู้สึกที่เป็นทุกข์ได้ทีละน้อย

      จากหนังสือ มรณสติ โดยมุกดาประกรเครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้