เ มื่ อ ธ ร ร ม ะ พู ด

เ มื่ อ ธ ร ร ม ะ พู ด


เ มื่ อ ธ ร ร ม ะ พู ด 
ท่านพุทธทาสภิกขุ
สวนโมกขพลาราม (วัดธารน้ำไหล) จ.สุราษฎร์ธานี


เมื่อธรรมะพูด (ถูกเปิดเผยออกมา)...


 
ผู้มีปัญญาแท้จริง.............พากันปฏิบัติตาม

 ผู้มีปัญญาสุก ๆ ดิบ ๆ...........พากันเก้ ๆ กัง ๆ ไมรู้จะทำอะไร

 ผู้ไม่มีปัญญา.................พากันหัวเราะเยาะ !!!

(ที่มา : สรรนิพนธ์พุทธทาสว่าด้วยเต๋า,
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙, หน้าภาคผนวก ๑๓๔)ขอบคุณบทความจากธรรมจักรดอทเน็ตเครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้