หยดธรรมะ

หยดธรรมะไว้ในดวงใจ...ทีละเล็กละน้อย

        หยดธรรมะไว้ในดวงใจทีละเล็กละน้อย 


การนั่งสมาธิ  ทำไมถึงได้บุญมากมายมหาศาล เหนือกว่าการทำบุญทำทานเป็นเงินนับหมื่นนับแสน


หรือนับล้านหลายสิบล้านหลายร้อยล้านได้จริงๆ หรอ!!!


 


เหตุเพราะว่า..  การนั่งสมาธิประกอบด้วย บารมีสิบทัศ


เริ่มต้นจาก   1ทานบารมี   2 ศีลบารมี   3 นักเขมบารมี   4 ปัญญาบารมี   5 วิริยะบารมี   


6 ขันติบารมี   7 สัจจะบารมี   8 อธิฐานบารมี   9 เมตตาบารมี   10 อุเบกขาบารมี


 


เมื่อขณะนั่งสมาธิ ยุงยังสามารถทำให้บารมีเต็มได้ ด้วยการบริจาคเลือด เป็นทานบารมี (อุปบารมี)


เมื่อขณะนั่งสมาธิ เราได้หยุดทำบาป เท่ากับรักษาศีลโดยอัตโนมัติ เป็นศีลบารมี


เมื่อขณะนั่งสมาธิ เราได้รักษาเพศพรหมจรรย์ หรือรักษาความบริสุทธิ์ทางกาย เป็นเนกขัมบารมี


เมื่อขณะนั่งสมาธิ เราได้เกิดจิตปล่อยว่าง ปราศจากมลทิน เกิดตัวรู้ตามระดับชั้น เป็นปัญญาบารมี


เมื่อขณะนั่งสมาธิ เราได้เกิดความเพียรพยายามตั้งจิตให้สงบ เป็นวิริยะบารมี


เมื่อขณะนั่งสมาธิ เราได้เกิดความอดทนในการปฏิบัติ เป็นขันติบารมี


เมื่อขณะนั่งสมาธิ เราได้กำหนดตั้งจิตมั่น เช่นจะนั่งสัก 15 – 30 นาที เป็นสัจจะบารมี


เมื่อขณะนั่งสมาธิ เราได้กำหนดภาวนา เป็นอธิฐานบารมี


เมื่อนั่งสมาธิแล้ว เราอุทิศผลบุญในการปฏิบัติครั้งนี้ หัยสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทุกชนชั้น


ทุกชาติ ทุกศาสนา เป็นเมตตาบารมี


เมื่อนั่งสมาธิแล้ว เมื่อเราได้ทิพย์โสตเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสรรพสัตว์ทั้งหลาย


ได้เห็นดวงวิญญาณที่หลุดพ้น และดวงวิญญาณที่ไม่หลุดพ้น ที่ยังยืดมั่นถือมั่น ก็ต้องปล่อยวาง


ไม่ไปยึดติด เป็นอุเบกขาบารมี


 


นี่คือการได้บุญบารมีสิบทัศที่ทำให้คนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด


ที่แท้มันได้บุญมากอย่างนี้นี่เอง จึงเป็นสิ่งที่พระสุปฏิปัญโณเร่งเพียรปฏิบัติกันทุกๆ องค์


 


 


 


    คิดไป เขียนไป..... โดย HAPPYBOY     7/7/2552


 


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้