๒ ทาง...ที่ต้องเลือก!!!

๒ ทาง...ที่ต้องเลือก!!!


ท า ง...ที่ ต้ อ ง เ ลื อ ก...!!! 

นมุมมองของผู้เห็นรูปนามเป็นทุกข์
การอยู่ตัวคนเดียว ปฏิบัติธรรมโดยลำพัง
เที่ยวไปอย่างสันโดษเอกา
นับเป็นความสุขอันประเสริฐแท้


แต่เมื่อยังข้องอยู่ ยังสงสัยอยู่ ยังอยากในรสอยู่
จะเรียนรู้ชีวิตคู่ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย
แต่ตั้งใจไว้ดีๆ มองหน้าคู่รักเราแล้วอธิษฐานไว้ว่า


อยู่ด้วยกันแล้วจะมีทุกข์ใดปรากฏ ก็ขอใช้เป็นบทเรียน
ผลักดันให้ปรารถนาดับทุกข์จนสนิท


เมื่ออยู่ร่วมกันจริงๆแล้วเกิดเหตุการณ์เลวร้าย
หรือพลาดพลั้งตกทุกข์สาหัสประการใด
จะได้มีภาคหนึ่งระลึกว่าเราเคยเตรียมใจรับเรื่องนี้มาก่อน
จะใช้ทุกข์นี้เป็นบทเรียนไปนิพพาน
และพยายามแก้ปัญหาด้วยน้ำใจเมตตา
ปรารถนาเกื้อกูลกัน ไม่แก้ปัญหาด้วยการเพิ่มปัญหา


การได้คู่ครองที่ประเสริฐ ดึงกันไปดีนั้นยากแสนยาก
แต่ถ้าหาได้ก็ควรหา อย่ายึดถือกันที่หน้าตา
เพราะหน้าที่ฉาบบังความเลวไว้นั้นนานไปเหม็นได้
แต่ใบหน้าเรียบสงบที่อาบด้วยความดีงามนั้นหอมหวนไม่เปลี่ยนแปลงเลย
ที่มา : วาทะดังตฤณ ฉบับความรักหลากสี

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้