เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ

เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ 


๑. พลเมืองที่ดี 

๑. ช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. ช่วยกันรักษาสาธารณสมบัติ

๓. เคารพกฎหมายบ้านเมือง

๔. เสียภาษีอากรบำรุงรัฐ

๕. แสดงออกซึ่งความเคารพในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เช่น ยืนตรงเคารพธงชาติ

๖. คอยช่วยเหลือผู้อื่นที่เราพอจะช่วยเหลือได้

๗. ไม่เสพย์สิ่งเสพติด ค้าขายสิ่งผิด กฎหมาย

๘. ช่วยกันรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมไทย

๙. เป็นนักประชาธิปไตย ที่ไม่ไปละเมิด สิทธิของผู้อื่น 

 

๒. สาวกที่ดี 

๑. ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา

๒. ปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนา

๓. บำรุงพระพุทธศาสนา เช่น ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

๔. เคารพในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

๕. แต่งกายให้เรียบร้อย เวลาเข้ามาวัด

๖. ไม่ดื่มสุรา เล่นการพนันในวัด ต้องเว้นจากอบายมุขทั้งปวง

๗. มีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมีปัญญา

๘. ให้โอกาสแก่ตนเองฟังธรรมและปฎิบัติธรรม

๙. ช่วยแนะนำเรื่องศาสนาแก่ผู้อื่นที่ไม่รู้
 

เด็กที่ดีต้องมี ๕ ดี...นะจ๊ะ
๓. ลูกที่ดี 

๑. ใช้สอยเงินที่พ่อแม่ให้อย่างประหยัด (ไม่ขโมย)

๒. ไปมาลาไหว้พ่อแม่ด้วยการ “สวัสดี”

๓. เรียกพ่อแม่ทานข้าวทุกครั้ง

๔. ช่วยพ่อแม่กวาดบ้าน เช็ดถูบ้าน ทำอาหาร

๕. พูดจาไพเราะกับพ่อแม่

๖. คอยดูแลพ่อแม่เวลาป่วยไข้

๗. ช่วยซักเสื้อผ้าให้พ่อแม่

๘. ช่วยล้างถ้วยจานให้พ่อแม่ เวลาทานอาหารเสร็จแล้ว

๙. วันเกิดเรากราบขอพรจากพ่อแม่ และมีของมอบให้ท่าน 

 

๔. ศิษย์ที่ดี 

๑. ตั้งใจฟังคำสั่งสอนของครู

๒. ยกมือไหว้คุณครูเมื่อพบท่าน

๓. สงสัยอะไรให้เรียนถามท่าน

๔. ตั้งใจเรียนหนังสือ

๕. ทำการบ้านตามที่ครูสั่ง

๖. ไม่หนีโรงเรียน

๗. ไม่ทดลองสิ่งเสพย์ติดทุกชนิด

๘. พูดจามีสัมมาคารวะต่อคุณครู

๙. รักษาชื่อเสียงของสถาบัน 

 

๕. เพื่อนที่ดี 

๑. คอยช่วยเหลือเพื่อน

๒. ไม่แกล้งเพื่อนให้เดือดร้อน

๓. ไม่เอาชื่อพ่อแม่เพื่อนมาล้อเล่น

๔. ไม่พูดปมด้อยของเพื่อนให้เพื่อนเสียใจ

๕. ไม่แย่งของรักของหวงของเพื่อน

๖. ทักทายไม่ลืมเพื่อน

๗. คอยแนะนำถ้าเห็นว่าเพื่อนทำไม่ดี

๘. คอยให้กำลังใจเมื่อเพื่อนมีทุกข์

๙. เคารพพ่อแม่ญาติพี่น้องของเพื่อนเหมือนกับเป็นพ่อแม่เป็นญาติพี่น้องของเรา “สามัคคีมีวินัย...ใฝ่เรียนรู้....เชิดชูคุณธรรม”...นะจ๊ะเด็กๆ


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้