โจรทั้งแปดในโลกมนุษย์

โจรทั้งแปดในโลกมนุษย์

โจรทั้งแปดในโลกมนุษย์


โจรคือคนที่ทำร้ายร่างกายและจิตใจเราจนสาหัสสากรรจ์ หากไม่รีบกระจ่าง
แจ้งรู้ตื่น กลับยังหลงผิดคิดว่าเป็นการเสวยสุข ไม่รู้ว่าเคราะห์ภัยอยู่ตรงปลาย
คิ้ว ติดตามอยู่ข้างกายตลอดเวลา


1.) สุรา พอเจอสุราก็เสพหารู้ไม่ว่านั้นคือบาป เลอะเลือนขาดสติ ทำลาย
อนาคตตน สุราทำสติเลอะเลือนเสียสัจจะ

2.) รูปงาม ยามเห็นรูปงาม ไม่เคยปฏิเสธว่าไม่ดี เกิดกำหนัดอยู่เสมอ เปรียบ
เสมือนมีดเชือดเฉือนเนื้อ ค่อย ๆ บ่อนทำลายกายใจไปทีละน้อย หากมักมาก
ในกาม จะเป็นผู้ไร้จริยามารยาท

3.) ทรัพย์สมบัติ เมื่อเห็นทรัพย์ ไม่มีคำว่าไม่โลภ วางแผนแย่งทรัพย์ทำร้าย
ชีวิต ยากที่จะรอดพ้นจากการลงอาญาอย่างหนัก ความโลภในทรัพย์จะทำให้
ขาดหิริโอตัปปะ (ความเกรงกลัวต่อบาป)

4.) อารมณ์ อารมณ์ที่ผันแปร หากไม่ระมัดระวัง ปล่อยให้เกิดอารมณ์โกรธอัด
อั้นตันใจ ลมปราณจะแตกซ่าน ธาตุกระจายทำลายจิตญญาณ อารมณ์ไม่ปกติ
ไม่สมดุล ทำลายความปรองดองในสังคม

5.) ชื่อเสียง หากยึดติดในชื่อเสียง น้อยนักที่จะไม่แก่งแย่งมีชื่อเสียงโด่งดัง
โดดเด่น ทำให้หลงลืมตัว ก่อให้เกิดเคราะห์ภัยได้ง่ายโลภในชื่อเสียงลาภยศ
จะทำให้สูญเสียความละอาย ขาดหิริโอตัปะ

6.) ผลประโยชน์ เมื่อได้ยินคำว่าผลประโยชน์ น้อยคนนักที่จะไม่แก่งแย่ง
เห็นแก่ผลประโยชน์ จนลืมมโนธรรมสำนึก ผลประโยชน์บดบังดวงปัญญา
เมื่อผลประโยชน์เข้ามาอีกก็หลงลืมมโนธรรมจนหมดสิ้น

7.) บุญคุณบารมี ยึดติดในบุญคุณบารมีใดที่จะไม่หลงบุญคุณ ความผูกพัน
ยากที่จะตัดขาด ซึ่งเป็นอุปสรรคในการเข้าสู่ห้วงแห่งสัจธรรม การรักบุตรธิดา
มาก จึงทำให้ตนสูญเสียความกตัญญู

8.) ความรัก ตกอยู่ในห้วงแห่งรัก ยากหลีกความอาลัยอาวรณ์ พันธนาการ
เสมือนโซ่ตรวนคล้องคอมัดจิต ดิ้นไม่หลุดจะบรรลุได้อย่างไร รักสามีหลงภรรยา
จึงหมดซึ่งความซื่อสัตย์

โจรทั้งแปดในโลกมนุษย์
เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้