สิ่งที่หาได้ยากในโลก (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

สิ่งที่หาได้ยากในโลก (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)


"สิ่งที่หาได้ยากในโลกของเรานี้ ท่านกล่าวไว้สี่ประการ" 

ข้อ ๑.“กิจโฉ พุทธานมุปปาโท” 
การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นของยากที่สุด นี่เป็นของที่หาได้ยาก แล้วในขณะเดียวกัน 

ข้อที่ ๒. “กิจโฉ มนุสสปฏิลาโภ” 
มนุษย์นี้เกิดได้ยากกว่าสัตว์ เราเกิดเป็นมนุษย์นี้นับว่าเป็นบุญลาภของเรา 

ข้อ ๓. “กิจฉํ มจจาน ชีวิตํ” 
ชีวิตเป็นของที่ตายได้ง่ายที่สุด ความเจริญรุ่งเรืองยืดยาวของชีวิตนี้หาได้ยาก 
แต่การตายนั้น ตายได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นของที่หาได้ยาก ในความเป็นอยู่แห่งชีวิตของมนุษย์  ตลอดถึงชีวิตของสัตว์ วันหนึ่งวันหนึ่งเสี่ยงภัย เสี่ยงเดนอยู่ตลอดเวลาทุกลมหายใจ ไม่งั้นตายได้จริง ๆ 

ข้อ ๔. “กิจฉํ สทธมมสสวนํ” 
การได้ฟังธรรมะ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น เป็นของที่หาได้ยาก มียากอยู่ ๔ ประการนี้ .. 

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

cr. dhammathai

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้