ทำไมคนจึงตายช้า-เร็วต่างกัน

ทำไมคนจึงตายช้า-เร็วต่างกัน

ปัญหา 
เพราะเหตุไร คนบางคนเกิดมาในโลกนี้จึงมีอายุสั้น ตายตั้งแต่เยาว์วัยเพราะเหตุไร 
บางคนจึงอายุยืน ตายต่อเมื่อแก่หง่อมเต็มที่แล้ว ? 

พุทธดำรัสตอบ 
..... บุคคลบางคนเป็นสตรี หรือบุรุษในโลกนี้ ย่อมเป็นผู้ฆ่าสัตว์มีชีวิต 
ใจดุร้าย ชอบใจในการฆ่าฟัน ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตทั้งหลาย 
ครั้นตายไปย่อมเกิดในอบายทุคตินรก ด้วยกรรมนั้น..... 
ถ้าตายไปไม่เกิดในอบายทุคตินรก มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีอายุสั้น 

.... บางคนย่อมเป็นผู้ละเว้นจากปาณาติบาต 
มีท่อนไม้แลศัสตราอันวางแล้วมีความละอาย 
มีความเอ็นดู อนุเคราะห์เพื่อความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งปวง 
ครั้นตายไป ย่อมเกิดในสุขคติโลกสวรรค์ ด้วยกรรมนั้น..... 
ถ้าตายไปไม่เกิดในสุคติโลกสวรรค์ 
มาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใด ๆ จะเป็นผู้มีอายุยืน.... 


ที่มา...เนื้อหานำมาจากหนังสือ พระพุทธศาสนาจากพระโอษฐ์ 
โดย รองศาสตราจารย์แสง จันทร์งาม 
http://www.84000.org 

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้