บุญไม่พอ ปัญญาไม่เกิด

บุญไม่พอ ปัญญาไม่เกิด

บุญไม่พอ ปัญญาไม่เกิด : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

... 

มี "พระพุทธเจ้า"เป็นต้นพระองค์พิจารณาด้วยโยนิโสมนสิการ 
ย่อมเห็นว่าเป็นทุกข์จริงๆการมาอาศัยอยู่ในขันธ์ห้านี้ 
ใครเป็นทุกข์เล่า..ก็ “ดวงจิต” นั่นแหละ ไม่ใช่อย่างอื่นแล้ว 

ร่างกายนี้ถ้าปราศจากดวงจิตนี้แล้วมันไม่รู้จักร้อนรู้จักหนาว 
ไม่รู้จักเจ็บจักปวดอะไรหรอก มันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนกล้วย 
ที่เขาตัดทิ้งไว้บนดินหมู่นั้น ใครจะฟักฟันบั่นทอนยังไง 
มันก็ไม่เจ็บไม่ร้องครวญครางอะไรเลย 
ซากศพคนที่ตายแล้วจิตวิญญาณออกจากร่างแล้ว 
มารุมกัดกันกินอย่างนี้มันก็ไม่ร้องครวญครางไม่เจ็บไม่ปวดอะไร 
นั่นแหละลองพิจารณาให้มันเห็น 
ทีนี้ถ้าหากว่าจิตยังครองอาศัยอยู่อย่างนี้นะ 
แม้อะไรมาถูกน้อยหนึ่งมันก็เจ็บ เป็นอย่างนี้แหละ 

เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแนะนำสั่งสอน 
ให้พิจารณาให้มันเบื่อมันหน่าย ต่อความทุกข์ในขันธ์ทั้งห้านี้ 
เพราะเหตุว่า มันเกี่ยวกับ”ปัญญา”ยังไม่เพียงพอ 
ปัญญาความรู้ความฉลาด ยังไม่เพียงพอ 
หรือพูดอีกนัยหนึ่งเรียกว่า บุญกุศลที่สั่งสมมายังไม่พอ 
ที่จะให้เกิด “ดวงปัญญาอันประเสริฐ” 
เช่นนั้นมันจึงค่อยปลงไม่ตก วางไม่ลงขันธ์ห้านี้นะ 

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็พึงพากันตั้งใจรักษาสมาธิจิตนี้ไว้ให้ได้ 
มันจะเป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศล แห่งปัญญา ความรู้ยิ่งเห็นจริง 
เรื่อยไปจนตลอดบรรลุถึงซึ่งพระนิพพาน 
ก็อาศัย “สมาธิ” นี้เป็นพื้นฐาน ดังกล่าวมา 

... 

ส่วนหนึ่งจากพระธรรมเทศนาหัวข้อ "ใครทำใครได้" 

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้