ท่องไว้จะดี! ธรรมะสอนใจจาก หลวงปู่ทวด (วัดช้างไห้)

ท่องไว้จะดี! ธรรมะสอนใจจาก หลวงปู่ทวด (วัดช้างไห้)

ธรรมะ ประจำใจ (ท่องไว้จะดี).
พูดมาก เสียมาก พูดน้อย เสียน้อย ไม่พูด ไม่เสีย นิ่งเสีย โพธิสัตว์
..
ละได้ย่อมสงบ.
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ล้วนแต่เคลื่อนที่ไปสู่ความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
ทุกอย่างในโลกนี้ เคลื่อนไปสู่การสลายตัวทั้งสิ้น ไม่ยึด ไม่ทุกข์ ไม่สุข ละได้ย่อมสงบ
..
ชีวิตทุกข์.
การเกิดมาเป็นมนุษย์ชาติหนึ่ง จะว่าประเสริฐก็ประเสริฐ จะว่าไม่ประเสริฐก็ไม่ประเสริฐ
จะเห็นได้ว่า ตื่นเช้าก็มีความทุกข์เข้าครอบงำ
จะต้องล้างหน้า ล้างปาก ล้างฟัน ล้างมือ
เสร็จแล้วจะต้องกินต้องถ่าย นี่คือความทุกข์แห่งกายเนื้อ เมื่อเราจะออกจากบ้าน ก็จะประสบความทุกข์ในหมู่คณะ ในการงาน ในสัมมาอาชีวะ การเลี้ยงตนชอบ
นี่คือ ความทุกข์ในการแสวงหาปัจจัย
..
บรรเทาทุกข์.
การที่เราจะไม่ต้องทุกข์มากนั้น
เราจะต้องรู้ว่า เรานี้จะต้องไม่เอาชีวิตไปฝากสังคม ความหวังไว้กับใครๆ เราต้องเป็นตัวของเราเอง
และเราจะต้องวินิจฉัยในเหตุการณ์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวเราว่า สิ่งใดเราควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ เช่นนี้เราจะไม่ต้องทุกข์มากกับเรื่องผู้อื่นและความหวังที่จะพึ่งผู้อื่นนั้นแล.
..
ยากกว่าการเกิด.
ในการที่เราเกิดมา ชีวิตแห่งการเกิดนั้นง่าย แต่ชีวิตแห่งการอยู่นั้นสิยาก
เราต้องคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้อยู่ได้อย่างสุขสบาย.
..
ไม่สิ้นสุด.
แม่น้ำทะเล และมหาสมุทร ไม่มีที่สิ้นสุดของน้ำ ฉันใด
กิเลสตัณหาของมนุษย์ก็ย่อมไม่มีที่สิ้นสุด ฉันนั้น
..
ยึดจึงเดือดร้อน.
ทุกวันนี้ เกิดความทุกข์ ความเดือดร้อน ก็เพราะมนุษย์ไปยึดโน้น ยึดนี่ ยึดพวกยึดพ้อง ยึดหมู่ยึดคณะ ยึดถิ่นฐานประเทศเป็นสรณะ โดยไม่คำนึงถึงธรรมสากล.
จักรวาลโลกมนุษยนี้ ทุกคนมีกรรมจึงเกิดมาเป็นสัตว์โลก
สัตว์โลกทุนคนต้องใช้กรรมตามวาระ ตามกรรม
ถ้าทุกคนยึดถือเป็นอารมณ์ ก็จะเกิดการเข่นฆ่ากัน เกิดการฆ่าฟันกัน เพราะอารมณ์แห่งการยึดถืออายตนะ ฉะนั้น ต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่า ..
สิ่งใดทำแล้ว สัตว์โลกมีความสุข สิ่งนั้นควรทำ นี่คือ หลักความจริงของธรรมะ.
..
อยู่ให้สบาย.
ในภาวะแห่งการที่จะอยู่อย่างสบายนั้น
เราต้องอยู่กันอย่างไม่ยึด อยู่กันอย่างไม่ยินดี อยู่กันอย่างไม่ยินร้าย อยู่กันอย่างพยายามให้จิตวิญญาณของนามธรรมนั้นเหนืออารมณ์
เหนือคำสรรเสริญ เหนือนินทา เหนือความผิดหวัง เหนือความสำเร็จ เหนือรัก เหนือชัง.
..
ธรรมารมณ์.
การอยู่อย่างมีธรรมารมณ์ คือ การอยู่เหนือความรู้สึกทั้งปวง อยู่อย่างรู้หน้าที่การเป็นคน และรู้หน้าที่ในการงาน คือ รู้ว่าสิ่งที่เราทำนั้น เป็นสิ่งที่เราต้องทำ
ไม่ใช่ทำเพื่อหวังผลตอบแทน เพราะถ้าเราทำงานเพื่อหวังผลตอบแทนต่างๆ แล้ว
ถ้าสิ่งต่างๆไม่สัมฤทธิ์ผลตามความหวังนั้น เราย่อมเกิดความโทมนัส เสียใจน้อยใจ เป็นทุกข์
..
กรรม.
ถ้าเรามีชีวิตอยู่อย่างรู้ตนที่ว่า
เกิดเพราะกรรม อยู่เพื่อกรรม ทำเพราะกรรม ตายเพราะกรรมแล้ว
ชีวิตการเป็นมนุษย์ย่อมมีความภิรมย์ มีความรื่นเริง ด้วยรู้เท่าทันการใช้ชีวิตนั้นเองแล
..
รู้ซึ้ง.
ทุกอย่างจะต้องมีเหตุ เมื่อมีเหตุจึงจะมีผล ผลนั้นเกิดจากเหตุนั้นเอง
เราได้วินิจฉัยข้อนี้แล้ว เราจึงรู้ซึ้งถึงการใช้ชีวิต.
..
ใจสำคัญ.
การทำบุญนั้น จะต้องทำด้วยจิตใจบริสุทธิ์
จะต้องทำด้วยความศรัทธา
ผลสะท้อนมันจะเกิดขึ้นเกินความคาดหมาย
..
ทำด้วยใจสงบ.
เราจะทำอะไรก็ดี จงทำด้วยความสงบ
อย่าทำด้วยอารมณ์แห่งความร้อน เพราะการทำด้วยอารมณ์ร้อนนั้น มันจะพาเราไปสู่หายนะ
เมื่อเกิดอารมณ์ร้อน เราจะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จงอย่าทำ!!
นั่งให้จิตใจมันสบายเสียก่อน เมื่อจิตใจสบายแล้ว ปัญญาก็เกิด
เมื่อเกิดปัญญาแล้ว จะทำสิ่งใดก็เป็นไปโดยความสะดวก.
..
มีสติพร้อม.
จะทำสิ่งใดก็ตาม เราต้องมีสติพร้อม คือ
อย่าให้มีโทสะ อย่าให้อารมณ์เข้ามาควบคุมสติ
อย่าให้เรื่องส่วนตัวและขาดเหตุผล มาอยู่เหนือความจริง.
..
ขอบารมี องค์หลวงปู่ทวด และคำสั่งสอนท่านจงทำให้ท่านผู้อ่านผู้ชมโพสต์ จงได้สติ ได้พบทางสว่างในการดำเนินชีวิตต่อไปเทอญ.

ที่มา หนังสือ เรียนธรรมะบูชาพระสุปฏิปันโน หลวงปู่ทวด.

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

คุณ : คาโอส
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.228.142.2

49.228.142.2,,49.228.142.2 ความคิดเห็นที่ 1 [อ้างอิง]
สาธุ


[ วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08:34 น. ]
คุณ : วิสุทธิยา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.228.212.169

49.228.212.169,,49.228.212.169 ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
ขออนุโมทนาเจ้าของโพส สาธุธรรมหลวงปู่ สว่างไสวใจจริงๆ


[ วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:20 น. ]
คุณ : สมา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.46.34.23

1.46.34.23,,1.46.34.23 ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
สาธุ สาธุ สาธุ


[ วันอาทิตย์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 21:35 น. ]
คุณ : ดัม
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 202.29.153.10

202.29.153.10,,202.29.153.10 ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
ครับดีครับสาธุ


[ วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:40 น. ]
คุณ : หญิง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 202.28.182.5

202.28.182.5,,202.28.182.5 ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
สาธุ สาธุ สาธุ ขอให้ทุกๆ คนทำได้ด้วยเทิด


[ วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 11:42 น. ]
คุณ : เอ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 171.4.234.175

171.4.234.175,,mx-ll-171.4.234-175.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
สาธุ สาธุ ค่ะ


[ วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 19:25 น. ]
คุณ : CB
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 80.129.109.109

80.129.109.109,,p50816D6D.dip0.t-ipconnect.de ความคิดเห็นที่ 7 [อ้างอิง]
สาธุ สาธุ สาธุ คะ


[ วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 04:45 น. ]
คุณ : แดง
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 110.78.165.33

110.78.165.33,,110.78.165.33 ความคิดเห็นที่ 8 [อ้างอิง]
สาธุ สาธุ สาธุ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10:45 น. ]
คุณ : สมา
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.47.192.48

1.47.192.48,,1.47.192.48 ความคิดเห็นที่ 9 [อ้างอิง]
บุคคลใดเข้ามาดูมาอ่าน ทางบุญเปิดแล้ว สาธุ


[ วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 06:31 น. ]
คุณ : ดีดี
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 210.1.17.82

210.1.17.82,,firewall.engkong.com ความคิดเห็นที่ 10 [อ้างอิง]
อนุโมทนา สาธุ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 12:18 น. ]
คุณ : patsiri
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 1.0.165.143

1.0.165.143,,node-7f3.pool-1-0.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 11 [อ้างอิง]
อนุโมทนา สาธุ


[ วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15:22 น. ]
คุณ : 445566
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 49.228.137.192

49.228.137.192,,49.228.137.192 ความคิดเห็นที่ 12 [อ้างอิง]
สาธุ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 15:10 น. ]
คุณ : Mee
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 14.207.14.4

14.207.14.4,,mx-ll-14.207.14-4.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 13 [อ้างอิง]
สาธุ สาธุ สาธุ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 15:26 น. ]
คุณ : ผู้สนใจ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 118.172.23.147

118.172.23.147,,node-4nn.pool-118-172.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 14 [อ้างอิง]
เป็นคำสอนที่ดีมากๆเลยคะ


[ วันเสาร์ ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 11:19 น. ]
คุณ : sdfa
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 200.0.0.90, 200.0.0.

200.0.0.90, 200.0.0.,110.164.238.142, ความคิดเห็นที่ 15 [อ้างอิง]
สาธุ สาธุ สาธุ


[ วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 13:23 น. ]
คุณ : สาธุ
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 61.19.233.164

61.19.233.164,,61.19.233.164 ความคิดเห็นที่ 16 [อ้างอิง]
คำสอน....ต่างจากธรรมกาย ราว ฟ้า...กับ .....เหว


[ วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 11:01 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์