ดุสิตบุรี สวรรค์ที่ วัดธรรมกายล่อชวนให้คนทำบุญ มีจริงหรือไม่? ในพระไตรปิฎก

ดุสิตบุรี สวรรค์ที่ วัดธรรมกายล่อชวนให้คนทำบุญ มีจริงหรือไม่? ในพระไตรปิฎก

คำว่า "ดุสิตบุรี" ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในคำของวัดพระธรรมกาย ที่หลายๆคนยังสงสัยว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่? บางคนคิดว่าคำนี้..ไม่มีในพระไตรปิฎก?

ซ้ำยังบอกอีกว่าเป็น.. "ดุสิตบุรีเป็นชื่อหมู่บ้านจัดสรรของชาวธรรมกาย" วันนี้เราลองมาดูกันว่าแท้จริงแล้ว ดุสิตบุรีคืออะไร? และที่สำคัญมีบัญญัติไว้ในพระไตรปิฎกหรือไม่?

คำว่า "ดุสิตบุรี" หมายถึง ..สวรรค์ชั้นที่ 4 หรือสวรรค์ชั้นดุสิต ซึ่งเป็นที่ประทับของเหล่าพระบรมโพธิสัตว์ทั้งหลายรวมถึงเหล่าว่าที่พระอัครสาวกทั้งปวง อีกทั้งคำว่า "ดุสิตบุรี" ยังมีปรากฏอยู่ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาอยู่หลายแห่ง เช่น ในพระไตรปิฎก และอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏฯ เล่ม 14 หน้า 42-43 ทีฆนิกาย มหาวรรค อรรถกถามหาโควินทสูตร ที่มีปรากฏดังนี้..

"..แม้ในอัตภาพถัดจากอัตภาพ
เป็นพระเวสสันดรนั้น เสด็จดำรงอยู่ใน
ดุสิตบุรี ตลอดพระชนมายุ
ก็ชื่อว่าทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่ชนมาก
พระองค์ทรงเห็นบุพนิมิต 5 อย่างใน
"ดุสิตบุรี" นั้นแล้วทรงจุติจาก ดุสิตบุรี .."

ดุสิตบุรี สวรรค์ที่ วัดธรรมกายล่อชวนให้คนทำบุญ มีจริงหรือไม่? ในพระไตรปิฎก


ดุสิตบุรี สวรรค์ที่ วัดธรรมกายล่อชวนให้คนทำบุญ มีจริงหรือไม่? ในพระไตรปิฎก


ดุสิตบุรี สวรรค์ที่ วัดธรรมกายล่อชวนให้คนทำบุญ มีจริงหรือไม่? ในพระไตรปิฎก

นอกจากนี้ ยังมีปรากฏในพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏฯ เล่ม 32 หน้า 247 อังคุตตรนิกาย เอกนิบาต อรรถกถาสูตรที่ 1 ดังนี้..

".. สมัยนั้นพระโพธิสัตว์พระนามว่า 
วิปัสสี จุติจาก "ดุสิตบุรี" บังเกิด
ในพระครรภ์ของพระอัครมเหสี .."

ดุสิตบุรี สวรรค์ที่ วัดธรรมกายล่อชวนให้คนทำบุญ มีจริงหรือไม่? ในพระไตรปิฎก


ที่มา zocialx

 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

กระทู้เด็ดน่าแชร์