Words of Wisdom พระนิพพาน

Words of Wisdom พระนิพพาน

ไม่มีพื้นที่สำหรับจินตนาการ
ขอแค่อยู่กับปัจจุบันแต่ละขณะ ๆ
อย่างที่มันเป็นเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
คุณก็จะอยู่กับความคิดว่า "นิพพาน,
นิพพานเป็นอย่างนี้ ฉันต้อง..." นี่แสดงว่า
คุณไม่ได้ประสบกับภาวะแห่งนิพพาน
แต่คุณได้ยินเกี่ยวกับพระนิพพาน
คุณเพียงแค่คิดหาเหตุผล เกี่ยวกับนิพพาน
หรือไม่ก็อ่อนไหวไปตามอารมณ์เกี่ยวกับ
พระนิพพาน คุณไม่ได้รู้ว่า อะไรคือพระนิพพาน
ดังนั้น คุณต้องเปิดทางให้พระนิพพานได้เข้ามา
ทุก ๆ ขณะนั้นเป็นพระนิพพานสำหรับคุณ
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นขอให้คุณสังเกตพิจารณา
เดี๋ยวนี้ มันกำลังผ่านไป, เดี๋ยวนี้ มันกำลังเกิดขึ้น
รู้สึกตัวอย่างเต็มเปี่ยม
สิ่งนี้จะนำคุณไปสู่ขั้นที่ไม่มีความรู้สึก
ทางกายภาพใด ๆ อีกต่อไป, นั่นคือ
อยู่เหนือรูปและนาม ความรู้สึก (เวทนา)
ทั้งหลายเกิดขึ้นเมื่อมีรูปและนาม
และเมื่อไม่มีรูป, ไม่มีนาม ก็ย่อมไม่มีขอบเขต
ไม่มีการผ่านไป ไม่มีเวทนา
แต่เราจินตนาการเอาไม่ได้ ทันทีที่คุณเริ่ม
จินตนาการมันก็จะกลายเป็นปรัชญา
วิธีการทั้งหมดนี้ไม่ มีพื้นที่สำหรับจินตนาการ
ขอแค่อยู่กับปัจจุบันแต่ละขณะ ๆ
อย่างที่มันเป็นเท่านั้น ไม่เช่นนั้น
คุณก็จะอยู่กับความคิดว่า
"นิพพาน, นิพพานเป็นอย่างนี้ ฉันต้อง..."
นี่แสดงว่าคุณไม่ได้ประสบกับภาวะแห่งนิพพาน
แต่คุณได้ยินเกี่ยวกับพระนิพพาน คุณเพียงแค่
คิดหาเหตุผลเกี่ยวกับนิพพาน หรือไม่ก็อ่อนไหว
ไปตามอารมณ์เกี่ยวกับพระนิพพาน
คุณไม่ได้รู้ว่าอะไรคือพระนิพพาน
ดังนั้น คุณต้องเปิดทางให้พระนิพพานได้เข้ามา
ทุก ๆ ขณะนั้นเป็นพระนิพพานสำหรับคุณ
ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นขอให้คุณสังเกตพิจารณา
ท่านโกเอนก้า
คำพูดบางคำพูด มีค่ามากกว่าภาพนับล้าน ถ้อยคำแห่งปัญญา เผยเส้นทางสู่สัจจะและความจริง
โดย: New Heart New World - โลกเปลี่ยนไป เมื่อใจเปลี่ยนแปลง

 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

กระทู้เด็ดน่าแชร์