ตำนานโลก อาหารสมอง เคล็ดลับน่ารู้ครบเครื่องเรื่องวัยรุ่นเรื่องผู้หญิง ที่นี่ที่เดียว
บันเทิงดาราวาไรตตี้ฟอร์เวิรดเมล์กีฬาคุยคุ้ยข่าวผู้หญิง
  การพยากรณ์อากาศ
 
 การพยากรณ์อากาศ  หมายถึง การคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศในอนาคต

การที่จะพยากรณ์อากาศได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ ประการแรกคือความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ ประการที่สองคือสภาวะอากาศปัจจุบัน และประการสุดท้ายคือความสามารถที่จะผสมผสานองค์ประกอบทั้งสองข้างต้น เข้าด้วยกันเพื่อคาดหมายการ เปลี่ยนแปลงของบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ   ได้มาจากเฝ้าสังเกตและบันทึกไว้

มนุษย์ได้มีการสังเกตลมฟ้าอากาศมานานแล้ว  เพราะมนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมฟ้าอากาศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

จึงมีความจำเป็นที่ต้องทราบลักษณะลมฟ้าอากาศที่เป็นประโยชน์และลักษณะอากาศที่เป็นภัย  การสังเกต  ทำให้สามารถอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดลักษณะอากาศแบบต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศนั้นยังมีอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับปรากฎการณ์ของบรรยากาศที่มนุษย์ยังไม่มีความเข้าใจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพราะอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศและปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องนั้น   มีการพัฒนาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาได้ไม่นานนัก

โดยก่อนหน้านี้มนุษย์เชื่อว่าลมฟ้าอากาศอยู่มากมาย สภาวะอากาศปัจจุบันที่ต้องใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้นสำหรับการพยากรณ์อากาศนั้น    

ได้มาจากการตรวจอากาศ ซึ่งมีทั้งการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบนในระดับความสูงต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่ต้องทำการตรวจเพื่อพยากรณ์อากาศได้แก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น ลม เมฆ และฝน  การที่จะพยากรณ์อากาศในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง   ต้องใช้ข้อมูลผลการตรวจอากาศในบริเวณนั้นร่วมกับผลการตรวจอากาศจากบริเวณที่อยู่โดยรอบด้วย  เพราะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา    

สิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากพื้นที่การพยากรณ์อาจเคลื่อนตัวมามีผลต่อสภาพอากาศในบริเวณที่จะพยากรณ์ได้   

ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการตรวจอากาศระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอสำหรับการพยากรณ์อากาศ นอกเหนือจากกการตรวจอากาศผิวพื้นทั้งบนพื้นดิน พื้นน้ำ และการตรวจอากาศชั้นบนแล้ว    ปัจจุบันการตรวจอากาศที่ช่วยให้การพยากรณ์แม่นยำยิ่งขึ้นคือ การตรวจอากาศด้วยเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา   

เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของลมฟ้าอากาศ

และมีข้อมูลผลการตรวจอากาศแล้ว สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้สามารถพยากรณ์อากาศได้   คือการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจอากาศเพื่อให้ทราบลักษณะอากาศปัจจุบัน และการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศ ที่กำลังเกิดขั้นนั้นว่าจะมีทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างไร และความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงใด นั่นคือคาดหมายว่าบริเวณที่จะพยากรณ์นั้นจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์แบบใด แล้วจึงจัดทำคำพยากรณ์อากาศ โดยพิจารณาจากลักษณะลมฟ้าอากาศที่สัมพันธ์กับปรากฏการณ์นั้น ๆ ต่อไป
ขอขอบคุณสาระดีดี จาก

 
   โดย :ฟากฟ้าทะเลฝัน ( สมาชิกไอดีที่ 10842) โพสเมื่อ [ วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2550 เวลา 16:14 น.]
คุณ : วิว(>_<)
สถานะ : บุคคลทั่วไป

874186, 192.168.1.78, 58.147.54.217, 192.168.1.78 ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]

สวยงาม(>_<)>ู<  [ วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552 เวลา 11:41 น. ]


คุณ : gobon
สถานะ : บุคคลทั่วไป

928899, 125.26.192.252, , 125.26.192.252.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 14 [อ้างอิง]

ดี้ดี  [ วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15:22 น. ]


คุณ : njl
สถานะ : บุคคลทั่วไป

931435, 203.172.212.113, , 203.172.212.113 ความคิดเห็นที่ 16 [อ้างอิง]

ryry*-*  [ วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13:56 น. ]


คุณ : ผม KNK
สถานะ : บุคคลทั่วไป

983268, 118.173.239.200, , 118.173.239.200.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 40 [อ้างอิง]

งั้น งั้น  [ วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553 เวลา 09:56 น. ]


คุณ : fhmghmghmkhjmkjhm
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1016889, 125.24.38.186, , 125.24.38.186.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 67 [อ้างอิง]

hkgkghmkgv,mjh,nm,m  [ วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 20:44 น. ]


คุณ : เกมส์ 12
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1183008, 182.93.191.4, , 182.93.191.4 ความคิดเห็นที่ 86 [อ้างอิง]

ดีมาก  [ วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13:16 น. ]


คุณ : น่ารัก
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1194023, 182.93.131.106, , 182.93.131.106 ความคิดเห็นที่ 94 [อ้างอิง]

ดี  [ วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 09:19 น. ]


คุณ : งงงงง
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1194027, 182.93.131.106, , 182.93.131.106 ความคิดเห็นที่ 96 [อ้างอิง]

ดี  [ วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 09:31 น. ]


คุณ : สวย
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1212266, 192.168.1.112, 180.183.211.137, 192.168.1.112 ความคิดเห็นที่ 101 [อ้างอิง]

dddddddddd  [ วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 20:07 น. ]


คุณ : 2b2
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1218403, 182.53.210.77, , 182.53.210.77 ความคิดเห็นที่ 105 [อ้างอิง]

ดีมากกกกกกเลย  [ วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 15:32 น. ]


คุณ : ple
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1224592, 119.42.87.80, , 119.42.87.80 ความคิดเห็นที่ 109 [อ้างอิง]

ดีมาก  [ วันอาทิตย์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10:58 น. ]


คุณ : 2 2=5
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1225500, 113.53.70.29, , 113.53.70.29 ความคิดเห็นที่ 111 [อ้างอิง]

00..0.0.0.0.00..00..00..00..0..0..0.0.0.0.0.0  [ วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 18:57 น. ]


คุณ : โมเน็ตโต้
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1330020, 118.172.215.194, , 118.172.215.194 ความคิดเห็นที่ 121 [อ้างอิง]

ดีจร๊  [ วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12:54 น. ]


คุณ : yuftyu
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1350286, 192.168.2.55, 122.154.41.101, 192.168.2.55 ความคิดเห็นที่ 126 [อ้างอิง]

tyrtyrytrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrttrtrtrtrtrtrtrtrtrtrt  [ วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 10:28 น. ]


คุณ : mom
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1354841, 182.93.215.223, , 182.93.215.223 ความคิดเห็นที่ 129 [อ้างอิง]

สวยมาก  [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 10:41 น. ]


คุณ : nod
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1354843, 182.93.215.223, , 182.93.215.223 ความคิดเห็นที่ 130 [อ้างอิง]

น่ารัก  [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 10:42 น. ]

นโยบายของเว็บไซต์ กรุณาอ่านก่อนใช้งานระบบใด ๆ
" ประกาศ "
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช้คำหยาบ เพราะอาจมีเด็กประถมอ่านอยู่ด้วย ร่วมเป็นตัวอย่างที่ดีกันนะครับ ส่วนคนที่ชอบสาปแช่งให้ส่งข้อความลูกโซ่ รู้ไว้เลยว่าคุณผิดศีลข้อ4อยู่ แต่ผิดยกกำลังเท่าไรขึ้นอยู่กับมีคนอ่านเท่าไร
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ TeeNee.com
ความเห็น :
เพศ : ชาย   หญิง   ไม่ระบุ
โดย :
กรอกเลขให้ตรงภาพก่อนกดปุ่มส่งข้อความ :

 

  
 
ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิด


 
รู้แล้วจะอึ้ง!
ถ้ารู้ว่าอาหารโปรด
ของปลาหมึก คือสิ่งนี้
"เจ้าตูบ"ทำยังไง
เมื่อเห็น"โลมา
"ว่ายน้ำเย้ย??
อยากรู้เปล่า!?
ว่าเขาทำสีใหม่ให้กับ
เครื่องบินลำยักษ์กันอย่างไง
วิธีเก็บ กล้วยสุก
ไว้กินนานๆ ...
10 ปราสาทสุดหลอน
ที่สุดในโลก
ชันสูตรศพยุงที่ตาย
จากไม้แบต อย่างละเอียด
เปิดตำนาน!!! หญิงกินผัว!
เรื่องจริงในอินโดนีเซีย
สยองไปมั้ย!?
มาดูคอนแทคเลนส์
ลายแปลกๆ
ตะลึง !! มันคือหนูยักษ์
ที่มีอายุมากที่สุด
ในโลกจริงหรือ?
9 เรื่องธรรมดาๆ
ของคนไทย แต่น่าทึ่ง
สำหรับชาวต่างชาติ
"สะพานที่มีชีวิต"
สิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติ
สร้างขึ้นในอินเดีย
หมดยุค! ของการแต่งคิ้ว
และ คิ้ว 3D
เมื่อมาเจอสิ่งนี้!??
สาวสวยคนนี้แหละ
ที่จะเป็นแม่คนแรก
ที่มีลูกบนดาวอังคาร
การตรวจเพศลูก
ด้วยกะหล่ำปลีสีม่วง
...ชัวร์หรือมั่วนิ่ม?
โฟโต้ช็อปขั้นเทพ
ตัดต่อภาพสาวเซเลบ
ออกมาจ้ำม่ำ
สิวที่บั้นท้าย!
ปัญหากวนใจเหล่านี้จะหมดไป
แค่ทำตามวิธีง่ายๆ
"ขอโทษครับ
ผมรับโทรศัพท์ไม่เป็น" !!
10 ความเหมือน
อะไรมันจะบังเอิญ
ขนาดนั้น !?
 
ตั้งชื่อเกาหลีจากดวง ทำนายอดีตชาติ ทำนายคู่รัก ทำนายลีลาบนเตียง ดูดวงจากรังสีออร่า ดูดวงตามวันที่เกิด
ทายของลับหญิง ทายของลับชาย ทายบัตรประชาชน วันเกิดกับสีบอกนิสัย ดูดวงตามวันเกิด ปลายนิ้วบอกนิสัย teenee.com เวบยอดนิยม
Teenee.com ติดต่อโฆษณา คลิก