ตำนานโลก อาหารสมอง เคล็ดลับน่ารู้ครบเครื่องเรื่องวัยรุ่นเรื่องผู้หญิง ที่นี่ที่เดียว
บันเทิงดาราวาไรตตี้ฟอร์เวิรดเมล์กีฬาคุยคุ้ยข่าวผู้หญิง
  การพยากรณ์อากาศ
 
 การพยากรณ์อากาศ  หมายถึง การคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศในอนาคต

การที่จะพยากรณ์อากาศได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ ประการแรกคือความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ ประการที่สองคือสภาวะอากาศปัจจุบัน และประการสุดท้ายคือความสามารถที่จะผสมผสานองค์ประกอบทั้งสองข้างต้น เข้าด้วยกันเพื่อคาดหมายการ เปลี่ยนแปลงของบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ   ได้มาจากเฝ้าสังเกตและบันทึกไว้

มนุษย์ได้มีการสังเกตลมฟ้าอากาศมานานแล้ว  เพราะมนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมฟ้าอากาศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

จึงมีความจำเป็นที่ต้องทราบลักษณะลมฟ้าอากาศที่เป็นประโยชน์และลักษณะอากาศที่เป็นภัย  การสังเกต  ทำให้สามารถอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดลักษณะอากาศแบบต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศนั้นยังมีอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับปรากฎการณ์ของบรรยากาศที่มนุษย์ยังไม่มีความเข้าใจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพราะอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศและปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องนั้น   มีการพัฒนาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาได้ไม่นานนัก

โดยก่อนหน้านี้มนุษย์เชื่อว่าลมฟ้าอากาศอยู่มากมาย สภาวะอากาศปัจจุบันที่ต้องใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้นสำหรับการพยากรณ์อากาศนั้น    

ได้มาจากการตรวจอากาศ ซึ่งมีทั้งการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบนในระดับความสูงต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่ต้องทำการตรวจเพื่อพยากรณ์อากาศได้แก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น ลม เมฆ และฝน  การที่จะพยากรณ์อากาศในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง   ต้องใช้ข้อมูลผลการตรวจอากาศในบริเวณนั้นร่วมกับผลการตรวจอากาศจากบริเวณที่อยู่โดยรอบด้วย  เพราะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา    

สิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากพื้นที่การพยากรณ์อาจเคลื่อนตัวมามีผลต่อสภาพอากาศในบริเวณที่จะพยากรณ์ได้   

ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการตรวจอากาศระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอสำหรับการพยากรณ์อากาศ นอกเหนือจากกการตรวจอากาศผิวพื้นทั้งบนพื้นดิน พื้นน้ำ และการตรวจอากาศชั้นบนแล้ว    ปัจจุบันการตรวจอากาศที่ช่วยให้การพยากรณ์แม่นยำยิ่งขึ้นคือ การตรวจอากาศด้วยเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา   

เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของลมฟ้าอากาศ

และมีข้อมูลผลการตรวจอากาศแล้ว สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้สามารถพยากรณ์อากาศได้   คือการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจอากาศเพื่อให้ทราบลักษณะอากาศปัจจุบัน และการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศ ที่กำลังเกิดขั้นนั้นว่าจะมีทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างไร และความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงใด นั่นคือคาดหมายว่าบริเวณที่จะพยากรณ์นั้นจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์แบบใด แล้วจึงจัดทำคำพยากรณ์อากาศ โดยพิจารณาจากลักษณะลมฟ้าอากาศที่สัมพันธ์กับปรากฏการณ์นั้น ๆ ต่อไป
ขอขอบคุณสาระดีดี จาก

 
   โดย :ฟากฟ้าทะเลฝัน ( สมาชิกไอดีที่ 10842) โพสเมื่อ [ วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม 2550 เวลา 16:14 น.]
คุณ : วิว(>_<)
สถานะ : บุคคลทั่วไป

874186, 192.168.1.78, 58.147.54.217, 192.168.1.78 ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]

สวยงาม(>_<)>ู<  [ วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552 เวลา 11:41 น. ]


คุณ : gobon
สถานะ : บุคคลทั่วไป

928899, 125.26.192.252, , 125.26.192.252.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 14 [อ้างอิง]

ดี้ดี  [ วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15:22 น. ]


คุณ : njl
สถานะ : บุคคลทั่วไป

931435, 203.172.212.113, , 203.172.212.113 ความคิดเห็นที่ 16 [อ้างอิง]

ryry*-*  [ วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13:56 น. ]


คุณ : ผม KNK
สถานะ : บุคคลทั่วไป

983268, 118.173.239.200, , 118.173.239.200.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 40 [อ้างอิง]

งั้น งั้น  [ วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553 เวลา 09:56 น. ]


คุณ : fhmghmghmkhjmkjhm
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1016889, 125.24.38.186, , 125.24.38.186.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 67 [อ้างอิง]

hkgkghmkgv,mjh,nm,m  [ วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 20:44 น. ]


คุณ : เกมส์ 12
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1183008, 182.93.191.4, , 182.93.191.4 ความคิดเห็นที่ 86 [อ้างอิง]

ดีมาก  [ วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13:16 น. ]


คุณ : น่ารัก
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1194023, 182.93.131.106, , 182.93.131.106 ความคิดเห็นที่ 94 [อ้างอิง]

ดี  [ วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 09:19 น. ]


คุณ : งงงงง
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1194027, 182.93.131.106, , 182.93.131.106 ความคิดเห็นที่ 96 [อ้างอิง]

ดี  [ วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 09:31 น. ]


คุณ : สวย
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1212266, 192.168.1.112, 180.183.211.137, 192.168.1.112 ความคิดเห็นที่ 101 [อ้างอิง]

dddddddddd  [ วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 20:07 น. ]


คุณ : 2b2
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1218403, 182.53.210.77, , 182.53.210.77 ความคิดเห็นที่ 105 [อ้างอิง]

ดีมากกกกกกเลย  [ วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 15:32 น. ]


คุณ : ple
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1224592, 119.42.87.80, , 119.42.87.80 ความคิดเห็นที่ 109 [อ้างอิง]

ดีมาก  [ วันอาทิตย์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10:58 น. ]


คุณ : 2 2=5
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1225500, 113.53.70.29, , 113.53.70.29 ความคิดเห็นที่ 111 [อ้างอิง]

00..0.0.0.0.00..00..00..00..0..0..0.0.0.0.0.0  [ วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 18:57 น. ]


คุณ : โมเน็ตโต้
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1330020, 118.172.215.194, , 118.172.215.194 ความคิดเห็นที่ 121 [อ้างอิง]

ดีจร๊  [ วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12:54 น. ]


คุณ : yuftyu
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1350286, 192.168.2.55, 122.154.41.101, 192.168.2.55 ความคิดเห็นที่ 126 [อ้างอิง]

tyrtyrytrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrttrtrtrtrtrtrtrtrtrtrt  [ วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 10:28 น. ]


คุณ : mom
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1354841, 182.93.215.223, , 182.93.215.223 ความคิดเห็นที่ 129 [อ้างอิง]

สวยมาก  [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 10:41 น. ]


คุณ : nod
สถานะ : บุคคลทั่วไป

1354843, 182.93.215.223, , 182.93.215.223 ความคิดเห็นที่ 130 [อ้างอิง]

น่ารัก  [ วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 10:42 น. ]

นโยบายของเว็บไซต์ กรุณาอ่านก่อนใช้งานระบบใด ๆ
" ประกาศ "
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช้คำหยาบ เพราะอาจมีเด็กประถมอ่านอยู่ด้วย ร่วมเป็นตัวอย่างที่ดีกันนะครับ ส่วนคนที่ชอบสาปแช่งให้ส่งข้อความลูกโซ่ รู้ไว้เลยว่าคุณผิดศีลข้อ4อยู่ แต่ผิดยกกำลังเท่าไรขึ้นอยู่กับมีคนอ่านเท่าไร
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ TeeNee.com
ความเห็น :
เพศ : ชาย   หญิง   ไม่ระบุ
โดย :
กรอกเลขให้ตรงภาพก่อนกดปุ่มส่งข้อความ :

 

  
 
ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิด


 
เรื่องจริงไม่อิงนิยาย
ของ ตำนานขุนแผน
นศ.ตะลึง
อจ.สาวเปิดวิดีโออนาจาร
ที่แสดงเอง!!
เคยเห็นกันป่ะ?
'แต้ว ณฐพร' หน้าสด!
เกาะสวรรค์ฝั่งทะเลอ่าวไทย
ไปทีไรเสร็จทุกราย!!
สองพี่น้อง
ผูกพันจนวัน "ตาย"
"มนัส"เสียใจ-ถามทำไม
ต้องรื้อฟื้นให้เสียชื่อเสียงด้วย
หน้าตาดีทั้งบ้าน!
'มิน พีชญา'
โชว์ตัวลูกพี่ - ลูกน้อง
Denim Skirt
20 แฟชั่นกระโปรงยีนส์
หรือเทรนด์นี้จะมา!
แฟชั่นชุดไทยกับคนรุ่นใหม่
ที่ไม่เคยเอาท์!
สาวจีนปวดหัวมาแรมปี
สุดท้ายคุณหมอพบ
สิ่งมีชีวิตโตอยู่ในสมอง
ดูกันชัดๆ! ในท้องงูยักษ์
มีอะไร ?
ฮาติ่งแตก
ภาพงานรับปริญญาของญี่ปุ่น!!
'ไฮโซน้ำหวาน'ใน
บทบาท คุณแม่ลูก 1
แถลงจับมือยิง "พระหมอ"
ตั้งปมชู้สาว!!
ข้อความแรกของ ผู้กองต้อม
หลัง หย่า'แป้ง อรจิรา'
สาวแกร่ง! “ฮารุ”
ฮึดสู้เพื่อครอบครัว!!
แท๊กซี่คันเดียว
...เดือนร้อนไป 3 คัน
น่ารักม๊ากก น้องปีใหม่
ชอบเล่นน้ำ
 
ตั้งชื่อเกาหลีจากดวง ทำนายอดีตชาติ ทำนายคู่รัก ทำนายลีลาบนเตียง ดูดวงจากรังสีออร่า ดูดวงตามวันที่เกิด
ทายของลับหญิง ทายของลับชาย ทายบัตรประชาชน วันเกิดกับสีบอกนิสัย ดูดวงตามวันเกิด ปลายนิ้วบอกนิสัย teenee.com เวบยอดนิยม
Teenee.com ติดต่อโฆษณา คลิก