เมนูข่าว

การพยากรณ์อากาศ

การพยากรณ์อากาศ

การพยากรณ์อากาศ

 การพยากรณ์อากาศ  หมายถึง การคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศในอนาคต

การที่จะพยากรณ์อากาศได้ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ ประการแรกคือความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ ประการที่สองคือสภาวะอากาศปัจจุบัน และประการสุดท้ายคือความสามารถที่จะผสมผสานองค์ประกอบทั้งสองข้างต้น เข้าด้วยกันเพื่อคาดหมายการ เปลี่ยนแปลงของบรรยากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความรู้ความเข้าใจในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ   ได้มาจากเฝ้าสังเกตและบันทึกไว้

การพยากรณ์อากาศ


การพยากรณ์อากาศ

มนุษย์ได้มีการสังเกตลมฟ้าอากาศมานานแล้ว  เพราะมนุษย์อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมฟ้าอากาศโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

จึงมีความจำเป็นที่ต้องทราบลักษณะลมฟ้าอากาศที่เป็นประโยชน์และลักษณะอากาศที่เป็นภัย  การสังเกต  ทำให้สามารถอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดลักษณะอากาศแบบต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตามความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลมฟ้าอากาศนั้นยังมีอยู่น้อยมากเมื่อเทียบกับปรากฎการณ์ของบรรยากาศที่มนุษย์ยังไม่มีความเข้าใจอย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพราะอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับบรรยากาศและปรากฎการณ์ที่เกี่ยวข้องนั้น   มีการพัฒนาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาได้ไม่นานนัก

โดยก่อนหน้านี้มนุษย์เชื่อว่าลมฟ้าอากาศอยู่มากมาย สภาวะอากาศปัจจุบันที่ต้องใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้นสำหรับการพยากรณ์อากาศนั้น    

ได้มาจากการตรวจอากาศ ซึ่งมีทั้งการตรวจอากาศผิวพื้น การตรวจอากาศชั้นบนในระดับความสูงต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่ต้องทำการตรวจเพื่อพยากรณ์อากาศได้แก่ อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น ลม เมฆ และฝน  การที่จะพยากรณ์อากาศในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง   ต้องใช้ข้อมูลผลการตรวจอากาศในบริเวณนั้นร่วมกับผลการตรวจอากาศจากบริเวณที่อยู่โดยรอบด้วย  เพราะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา    

การพยากรณ์อากาศ


การพยากรณ์อากาศ

สิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากพื้นที่การพยากรณ์อาจเคลื่อนตัวมามีผลต่อสภาพอากาศในบริเวณที่จะพยากรณ์ได้   

ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลผลการตรวจอากาศระหว่างประเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอสำหรับการพยากรณ์อากาศ นอกเหนือจากกการตรวจอากาศผิวพื้นทั้งบนพื้นดิน พื้นน้ำ และการตรวจอากาศชั้นบนแล้ว    ปัจจุบันการตรวจอากาศที่ช่วยให้การพยากรณ์แม่นยำยิ่งขึ้นคือ การตรวจอากาศด้วยเรดาร์และดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา   

เมื่อมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวของลมฟ้าอากาศ

และมีข้อมูลผลการตรวจอากาศแล้ว สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้สามารถพยากรณ์อากาศได้   คือการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจอากาศเพื่อให้ทราบลักษณะอากาศปัจจุบัน และการคาดหมายการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศ ที่กำลังเกิดขั้นนั้นว่าจะมีทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนที่อย่างไร และความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงใด นั่นคือคาดหมายว่าบริเวณที่จะพยากรณ์นั้นจะอยู่ภายใต้อิทธิพลของปรากฏการณ์แบบใด แล้วจึงจัดทำคำพยากรณ์อากาศ โดยพิจารณาจากลักษณะลมฟ้าอากาศที่สัมพันธ์กับปรากฏการณ์นั้น ๆ ต่อไป

การพยากรณ์อากาศ

ขอขอบคุณสาระดีดี จาก

เครดิต:
 
โพสโดย :ฟากฟ้าทะเลฝัน ( สมาชิกไอดีที่ 10842)

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!


คุณ : วิว(>_<)
สถานะ : บุคคลทั่วไป

192.168.1.78,58.147.54.217,192.168.1.78 ความคิดเห็นที่ 6 [อ้างอิง]
สวยงาม(>_<)>ู<


[ วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2552 เวลา 11:41 น. ]


คุณ : gobon
สถานะ : บุคคลทั่วไป

125.26.192.252,,125.26.192.252.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 14 [อ้างอิง]
ดี้ดี


[ วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2552 เวลา 15:22 น. ]


คุณ : njl
สถานะ : บุคคลทั่วไป

203.172.212.113,,203.172.212.113 ความคิดเห็นที่ 16 [อ้างอิง]
ryry*-*


[ วันพุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13:56 น. ]


คุณ : ผม KNK
สถานะ : บุคคลทั่วไป

118.173.239.200,,118.173.239.200.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 40 [อ้างอิง]
งั้น งั้น


[ วันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2553 เวลา 09:56 น. ]


คุณ : fhmghmghmkhjmkjhm
สถานะ : บุคคลทั่วไป

125.24.38.186,,125.24.38.186.adsl.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 67 [อ้างอิง]
hkgkghmkgv,mjh,nm,m


[ วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 20:44 น. ]


คุณ : เกมส์ 12
สถานะ : บุคคลทั่วไป

182.93.191.4,,182.93.191.4 ความคิดเห็นที่ 86 [อ้างอิง]
ดีมาก


[ วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13:16 น. ]


คุณ : น่ารัก
สถานะ : บุคคลทั่วไป

182.93.131.106,,182.93.131.106 ความคิดเห็นที่ 94 [อ้างอิง]
ดี


[ วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 09:19 น. ]


คุณ : งงงงง
สถานะ : บุคคลทั่วไป

182.93.131.106,,182.93.131.106 ความคิดเห็นที่ 96 [อ้างอิง]
ดี


[ วันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2553 เวลา 09:31 น. ]


คุณ : สวย
สถานะ : บุคคลทั่วไป

192.168.1.112,180.183.211.137,192.168.1.112 ความคิดเห็นที่ 101 [อ้างอิง]
dddddddddd


[ วันอังคาร ที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 20:07 น. ]


คุณ : 2b2
สถานะ : บุคคลทั่วไป

182.53.210.77,,182.53.210.77 ความคิดเห็นที่ 105 [อ้างอิง]
ดีมากกกกกกเลย


[ วันพุธ ที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 15:32 น. ]


คุณ : ple
สถานะ : บุคคลทั่วไป

119.42.87.80,,119.42.87.80 ความคิดเห็นที่ 109 [อ้างอิง]
ดีมาก


[ วันอาทิตย์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10:58 น. ]


คุณ : 2 2=5
สถานะ : บุคคลทั่วไป

113.53.70.29,,113.53.70.29 ความคิดเห็นที่ 111 [อ้างอิง]
00..0.0.0.0.00..00..00..00..0..0..0.0.0.0.0.0


[ วันจันทร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 18:57 น. ]


คุณ : โมเน็ตโต้
สถานะ : บุคคลทั่วไป

118.172.215.194,,118.172.215.194 ความคิดเห็นที่ 121 [อ้างอิง]
ดีจร๊


[ วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12:54 น. ]


คุณ : yuftyu
สถานะ : บุคคลทั่วไป

192.168.2.55,122.154.41.101,192.168.2.55 ความคิดเห็นที่ 126 [อ้างอิง]
tyrtyrytrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrtrttrtrtrtrtrtrtrtrtrtrt


[ วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2554 เวลา 10:28 น. ]


คุณ : mom
สถานะ : บุคคลทั่วไป

182.93.215.223,,182.93.215.223 ความคิดเห็นที่ 129 [อ้างอิง]
สวยมาก


[ วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 10:41 น. ]


คุณ : nod
สถานะ : บุคคลทั่วไป

182.93.215.223,,182.93.215.223 ความคิดเห็นที่ 130 [อ้างอิง]
น่ารัก


[ วันพฤหัสบดี ที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 10:42 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
กรุณากรอกรหัสให้ตรงกับภาพ :
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิด