เปิด “พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท” ที่ประดิษฐานพระบรมศพ “ในหลวง” ในพระบรมโกศ

เปิด “พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท” ที่ประดิษฐานพระบรมศพ “ในหลวง” ในพระบรมโกศ

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นกลาง ทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท มีพระที่นั่งพิมานรัตยา พระปรัศว์ซ้าย พระปรัศว์ขวา และ เรือนบริวาร หรือเรือนจันทร์ ต่อเนื่องทางด้านหลังในเขตพระราชฐานชั้นใน พระที่นั่งองค์นี้ได้รับยกย่องว่าเป็นสถาปัตยกรรมชั้นเอกของกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นพระที่นั่งทรงไทยแท้องค์เดียวในพระบรมมหาราชวัง โดยเฉพาะเรือนยอดพระมหาปราสาท (กุฎาคาร) มีรูปทรงต้องด้วยศิลปะลักษณะอันวิจิตรงดงาม

เปิด “พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท” ที่ประดิษฐานพระบรมศพ “ในหลวง” ในพระบรมโกศ

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้น เมื่อปีพ.ศ.2332 บนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของ พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาท ซึ่งถูกฟ้าผ่าไหม้จนหมด จึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้สร้างมหาปราสาทขึ้นใหม่บนพื้นที่เดิม นามว่า


 "พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท"เปิด “พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท” ที่ประดิษฐานพระบรมศพ “ในหลวง” ในพระบรมโกศ

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เป็นพระที่นั่ง 1 ชั้นสถาปัตยกรรมทรงปราสาทแบบจตุรมุข ด้านเหนือมีมุขเด็ดยื่นออกมา เป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนฐานสูง 2.85 เมตร ชั้นล่างเป็นเชิงฐานถัดไปเป็นฐานสิงห์และฐานเชิงบาตรสองชั้นหลังคาเป็นยอดทรงปราสาทประดับช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้งคันทวยมีลักษณะเป็นพญานาค 3 หัวหน้าบันจำหลักรูปพระนารายณ์ทรงสุบรรณล้อมรอบด้วยลายกนกเทพพนมมุมยอดปราสาททั้ง 4 มุมเป็นรูปลายพญาครุฑหน้าบันจำหลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑไขรา รอบปราสาทเป็นรูปครุฑหยุดนาครองรับ

เปิด “พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท” ที่ประดิษฐานพระบรมศพ “ในหลวง” ในพระบรมโกศ

ภายในพระที่นั่งประดิษฐานพระแท่นต่างๆ คือพระที่นั่งบุษบกมาลา เป็นพระแท่นสำหรับประดิษฐานพระสยามเทวาธิราช เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน เสด็จออกมหาสมาคมเนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุก เป็นพระแท่นสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปต่างๆ พระแท่นราชบรรจถรณ์ประดับมุก เป็นพระแท่นที่สร้างขึ้นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ภายในประดิษฐานปูชนียวัตถุในพระราชพิธีสำคัญๆ

เปิด “พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท” ที่ประดิษฐานพระบรมศพ “ในหลวง” ในพระบรมโกศ

พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีมุขกระสัน ระหว่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกับพระที่นั่งพิมานรัตยา เป็นอาคารทรงไทยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ก่ออิฐถือปูนทาสีขาว หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสี ประดับด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุ้ง ปิดทองประดับกระจก มุขกระสันนี้เป็นโถงยาว มีฝากั้นแบ่งเป็นสองตอน ตอนหนึ่งต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท อีกตอนหนึ่งติดต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยา มีพระทวารเป็นทางเชื่อมถึงกัน มุขกระสันตอนที่ต่อกับพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางด้านทิศเหนือ มีบันไดทางขึ้นพระที่นั่งบุษบกมาลาสองข้าง

เปิด “พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท” ที่ประดิษฐานพระบรมศพ “ในหลวง” ในพระบรมโกศ

เมื่อสร้างแล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้เสด็จออกว่าราชการที่ท้องพระโรง นอกจากนั้นสถานที่นี้ยังเป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ และพระบรมราชวงศ์ชั้นสูงด้วย อย่างเช่น เมื่อรัชกาลที่ ๑ เสด็จสวรรคต ได้อัญเชิญพระบรมศพมาตั้งไว้ที่พระที่นั่งองค์นี้ จนกลายเป็นธรรมเนียมที่จะต้องประดิษฐานพระบรมศพสมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้า และ สมเด็จพระอัครมเหสีไว้บนพระที่นั่งองค์นี้

เปิด “พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท” ที่ประดิษฐานพระบรมศพ “ในหลวง” ในพระบรมโกศ

ในรัชกาลปัจจุบัน ประดิษฐานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

พระที่นั่งองค์นี้ไม่ได้เป็นเพียงที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพเท่านั้น ยังเป็นสถานที่เพื่อทำพระราชพิธีสำคัญด้วย อย่างเช่น เมื่อปี พ.ศ.2454 ในรัชกาลสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ในปัจจุบัน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธี และพระราชกุศลต่างๆ เช่น พระราชพิธีฉัตรมงคล (พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า) ในวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี


ขอบคุณ khaosod


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 1. พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงโพสต์รูปลงอินสตาแกรม ตามเสด็จทูลกระหม่อมปู่ เป็นวันสุดท้าย
 2. ภาพประวัติศาสตร์พสกนิกรร่วมส่งเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
 3. แชร์สนั่น!! เสียเวลาอ่านสักนิด สำหรับคนที่อคติคนไม่ใส่เสื้อสีดำ
 4. ขบวนเคลื่อนพระบรมศพผ่านพ้นไป ปชช.ปลื้มปิติ เมื่อเห็นสมเด็จพระนางเจ้าฯ
 5. ลองปิดตาข้างหนึ่ง แล้วจะรู้ว่าลำบากเพียงใด พระเนตรขวาของในหลวง ที่หลายคนอาจไม่รู้
 6. ชาวไทยแปลกใจ!!“ปรากฏการณ์ฝูงนกนับ 100 บินเหนือพระบรมมหาราชวัง”
 7. หนุ่มถือพระบรมฉายาลักษณ์ เดินเท้าจากนครปฐมมุ่งหน้าไปยังศิริราช
 8. “พ่อเหนื่อยมาทั้งชีวิต” ข้อความที่อ่านแล้วสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
 9. น้ำตานอง ภาพแม่เฒ่าพนมมือท่วมหัว เมื่อเห็นดวงจันทร์คล้ายพระพักตร์
 10. ทูลกระหม่อม โพสต์ไอจี ภาพ “ในหลวง ทรงอุ้ม คุณพุ่ม เมื่อวัยเยาว์”
 11. สุดอัศจรรย์! ปรากฏการณ์ “หมอกธุมเกตุ” ปกคลุมทั่วพระนครเมื่อคืนนี้
 12. ประมวลภาพ บรรยากาศ พสกนิกรชาวไทย อาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 13. เผยภาพผู้ประกาศหนุ่มร่ำไห้ระหว่างอ่านข่าวในหลวงรัชกาลที่9สวรรคต
 14. เกลือ เป็นต่อ แต่งกลอนจากหัวใจเรื่อง พ่อหลวง
 15. ปชช.ถวายพระพร ในหลวงให้ทรงหายจากอาการพระประชวร
 16. จดหมายจากในหลวง ถึง สมเด็จพระเทพ ฯ
 17. นาเดีย โพสต์เล่าเรื่องนักเปียโนในลอนดอน กับบทเพลง ต้นไม้ของพ่อ
 18. วันที่พ่อป่วย... ไม่ใช่ บทพระราชนิพนธ์ พระเทพฯ
 19. จำไปจนตาย!! เรื่องเล่า"พระเจ้าอยู่หัว ทรงติดไฟแดง" ท่านยังทรงรอได้ แต่คนไทย...
 20. ซาบซึ้ง.... เกิดอีก 10 ชาติก็ไม่เจอมหาราชที่ชื่อ ภูมิพล
 21. ชาวไทยฟังไว้ “ดร. สมเกียรติ” โพสต์แบบนี้หลังมีข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับในหลวง
 22. เจ เจตรินโพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงพ่อหลวงพร้อมคลิปที่ทำให้หลายคนน้ำตาไหล
 23. เป็นบุญตา รวมภาพ ในหลวง ที่หลายคนอาจไม่เคยเห็น
 24. สุดซึ้ง!! ครอบครัวดารา ก้มกราบภาพในหลวงหน้าจอทีวี เห็นแล้วงดงามแถมน่าประทับใจ
 25. แห่แชร์เรื่องเล่ากินใจ ชีวิตผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานเพื่อคนอื่นแบบไม่มีวันหยุดพัก!
 26. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ ทรงขึ้นโปรไฟล์ ในหลวง สีชมพู
 27. กษัตริย์จิกมี มีพระบัญชาให้ชาวภูฏานทั่วประเทศสวดมนต์ถวาย ในหลวง
 28. “หมอช้าง” ชวนคนไทยสวดมนต์บท “สัตตะติวัสสะรัชชะกาละวะระทานะคาถา” ถวาย"ในหลวง"
 29. ร่วมสวด โพชณังคปริตร ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หายประชวร
 30. "ฟ้าหญิงอุบลรัตนฯ" โพสต์ไอจี ขอสวดมนต์ถวายพระพร "ในหลวง"
 31. ชาวไทยน้ำตาไหล!!ล่าสุด “ดร. สมเกียรติ” โพสต์ข้อเท็จจริงอาการประชวร ในหลวง
 32. “กรมศิลป์” ออกแบบพระเมรุมาศ ‘ในหลวง’ ใกล้เสร็จ ขอรับพระราชวินิจฉัยจากพระเทพฯ
 33. ประวัติศาสตร์จารึก พระราชพิธีพระบรมศพ พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รัชกาลที่ ๙
 34. สำนักพระราชวังแจ้งการออกพระนาม ในหลวง รัชกาลที่9
 35. พระราชทานพระราชานุญาตให้ถวายบังคมพระบรมศพ28ตุลาคม59
 36. ลือไม่จริง ผู้สำเร็จราชการมีอำนาจเสนอชื่อ พระมหากษัตริย์
 37. ‘วิษณุ’ร่ำไห้ พระบรมฯรับสั่ง ให้ทุกอย่างเป็นปกติ เหมือนพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศยังอยู่(มีคลิป)
 38. ทหารของพระราชา จะเป็นลม แต่ยืนสู้สุดใจ เพื่อรอรับขบวนเคลื่อนพระบรมศพ
 39. พระบรมฯ-พระเทพฯ เสด็จหน้าพระโกศพระบรมศพ ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล
 40. “พระเทพฯ”ตามเสด็จขบวนพระบรมศพ พสกนิกรเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ”
 41. พสกนิกรร่ำไห้อาลัย-ก้มกราบขบวนพระบรมศพเคลื่อนออกจากศิริราช
 42. รัฐบาลเผยถ้อยคำที่พสกนิกรกล่าวตอนถวายอาลัยและการแต่งกายที่ถูกต้อง
 43. ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ เตรียมรับขบวนเสด็จพระบรมศพ
 44. เปิดห้องทรงงานในหลวง พร้อมพระราชดำรัสที่ทรงมุ่งประโยชน์เพื่อประชาชน(คลิป)
 45. ประมวลภาพ ปชช.ถวายน้ำสรงพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมมหาราชวัง
 46. สมเด็จพระบรมฯเสด็จฯพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ เวลา 17.00 น.
 47. เปิดภาพ บ้านพักของ ในหลวง บ้านเลขที่ 1 ในโครงการ ช่างหัวมัน
 48. ยิ่งลักษณ์ ร่วมสรงน้ำถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 49. พระเทพฯ เสด็จฯ ถึงศิริราชแล้ว
 50. บรรยากาศพสกนิกรแน่นศิริราช รอเฝ้าถวายราชสักการะพระบรมศพ
 51. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
 52. กำหนดการพระราชพิธีสรงน้ำพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9
 53. ในหลวง ตรัส เขารู้ว่าใครรักเราจริง หลัง คุณทองแดง เลียหน้า พล.อ.ประยุทธ์
 54. นายกฯสั่ง โฆษกรบ.ทำทีวีแห่งชาติจบเที่ยงคืนนี้ แล้วให้ช่องกลับสู่ผังปกติ
 55. เปิดภาพจดหมายในหลวงทรงขอบใจเด็กหญิงวัย 6 ขวบ
 56. เส้นทางเคลื่อนพระบรมศพ จาก รพ.ศิริราชไปพระบรมมหาราชวังบ่ายนี้
 57. กำหนดการพระราชพิธีสรงน้ำพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ (แบบละเอียด)
 58. น้อมส่งเสด็จฯ...ชาวสหรัฐพร้อมใจคนไทยร่วมอาลัย ในหลวง ณ สถานที่รำลึกสำคัญ ภูมิพลสแควร์
 59. ครม.ประกาศให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการ
 60. จดหมายถึงแม่พลอย
 61. ผู้นำทั่วโลก ถวายความเสียใจ แด่ องค์กษัตริย์ผู้ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก
 62. สำนักพระราชวังเปิดให้ปชช.สรงพระบรมศพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
 63. เปิดขั้นตอนการสืบราชสมบัติ
 64. ปิดจราจร-ล้างถนน รอบศิริราช เฝ้ารอการเคลื่อนพระบรมศพ
 65. โลกสูญเสียผู้นำที่ใกล้ชิดประชาชน นานาประเทศอาลัยในหลวงรัชกาลที่9สวรรคต
 66. ยูเอ็นจีเอยืนสงบนิ่งไว้อาลัยถวายในหลวงรัชกาลที่9
 67. "โอบามา" ส่งสาส์นไว้อาลัยถวายแด่ "ในหลวง"
 68. องค์จิกมี ทรงโทมนัส! นำชาวภูฏานทั่วประเทศจุดเทียนถวายอาลัย ในหลวง
 69. "นายกฯ" เผย "พระบรมฯ"ขอทำพระทัยร่วมคนไทยทั้งชาติ ก่อนขึ้นสืบราชสมบัติ
 70. พสกนิกรพร้อมใจสวมชุดดำเคลื่อนขบวนพระศพจากศิริราชพรุ่งนี้
 71. กสทช. มีคำสั่ง ทีวี-วิทยุ งดออกอากาศรายการรื่นเริง 30 วัน
 72. แผ่นดินร่ำไห้ แสนอาลัย ในหลวงของปวงชน
 73. บิ๊กตู่ ขอให้คนไทย ช่วยสืบสานปณิธาน ในหลวง
 74. ทั่วโลก ร่วมเสียใจกับคนไทยทั้งประเทศ หลัง ในหลวง เสด็จสวรรคต
 75. กำหนดการ สรงน้ำพระบรมศพ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา 14 ต.ค.
 76. ประกาศ!! รัฐบาลสั่งลดธงครึ่งเสา 30 วัน และไว้ทุกข์ ในหลวง 1 ปี
 77. พสกนิกรร่ำไห้หลังประกาศ ‘ในหลวง’ สวรรคต
 78. แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ในหลวง เสด็จสวรรคต
 79. เจ้าฟ้าชายฯ ทรงเสด็จฯกลับมาโรงพยาบาลศิริราช อีกครั้ง
 80. ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ พร้อมใจเปลี่ยนหน้าFBถวายพระพรในหลวง
 81. ด่วน!!! ศาลาสหทัยฯปิดลงนามถวายพระพร"ในหลวง"แล้ว
 82. ภาพบรรยากาศ ปชช.ทยอยเดินทางไปศิริราช ถวายพระพร “ในหลวง”
 83. หนุ่มพิษณุโลกมุ่งมั่นเดินเท้า 4 ภาค เพื่อถวายพระพรในหลวงที่ รพ.ศิริราช
 84. ประกาศ!!! หลังมีแถลงพระอาการฉบับ 38 รัฐบาลเตือน อย่าเชื่อข่าวลือ
 85. ภาพบรรยากาศ พสกนิกร ยังคงปักหลักสวดมนต์ถวายพระพร"ในหลวง"ทั้งคืน
 86. แถลงการณ์พระอาการในหลวง ฉบับที่ 38
 87. แถลงการณ์พระอาการ “ในหลวง” ฉบับที่ 37
 88. คลิป สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ทรงกราบพระบาท แบบอัษฎางคประดิษฐ์ (นอนราบไปทั้งพระองค์)
 89. ปชช.นับหมื่นนับแสน เดินเท้าสู่เส้นทางเคลื่อนขบวนพระบรมศพ ขณะท้องฟ้าเริ่มมึดครึ้ม
 90. ชมอีกครั้ง ...แถลงการณ์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลง เสด็จสวรรคต
 91. ชมคลิปน้ำพระทัย อันกว้างขวาง หลัง ทรงถูกนักข่าวต่างประเทศถามถึงเรื่องการสร้างเขื่อน
 92. หาดูได้ยากมาก! คนมีบุญเท่านั้นจะกดดูคลิปนี้
 93. บรรยากาศประชาชน หลังทราบประกาศสำนักพระราชวัง ในหลวง สวรรคต
 94. รู้เลยว่าพ่อเหนื่อยมากแค่ไหน คลิปนี้ทำให้น้ำตาไหลไม่รู้ตัว
 95. ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป
 96. สดุดีมหาราชา เทิดไท้ภูมิพลมหาราชา
 97. ชมวีดิทัศน์พระราชดำรัสในหลวงบางช่วงที่พระองค์มีพระราชอารมณ์ขัน
 98. สารคดี พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
 99. ชาวต่างชาติรู้สึกกับในหลวงขนาดนี้ เราคนไทยไม่ต้องพูดถึง
 100. พสกนิกรสวดมนต์บท "โพชฌังคปริตร" ดังกึกก้อง ณ ศิริราช 100 ปี
 101. ฟังกี่ทีก็กินใจ ! วาทะ “บ้านของพ่อ” ของ อ๊อฟ พงษ์พัฒน์
 102. สงสัยมั้ย!? ทำไมต้อง ยืนถวายความเคารพ เพลงสรรเสริญพระบารมี ...คลิปที่คนไทยต้องดู...
 103. “ก้อง ห้วยไร่” โผล่ศิริราช คุกเข่านั่งสวดมนต์ถวายพระพร”ในหลวง”
 104. สโมสรดังร่วมถวายความอาลัย ในหลวง
 105. ย้อนเหตุการณ์เผากงศุลไทยในเขมร คนไทยโกรธ แต่ในหลวงขอให้เราเป็นพระเอก
 106. 10 มงคลชีวิตจากพ่อหลวงที่พ่อแม่ควรสอนลูก

 107. >> ดูทั้งหมด


 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

กระทู้เด็ดน่าแชร์