เคยเห็นหรือยัง??? “ของเล่นส่วนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9” เจิดจรัสฉายแววพระอัจฉริยภาพ

เคยเห็นหรือยัง??? “ของเล่นส่วนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9” เจิดจรัสฉายแววพระอัจฉริยภาพ

ภายในห้องทรงพระเยาว์ จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เสด็จพระราชสมภพ จวบจนเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ

นอกจากนี้ยังนำของเล่นส่วนพระองค์ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ เช่น รถไฟ และกล่องดนตรี นำมาจัดแสดงด้วยเทคนิคการนำเสนอแบบภาพ Halo Vision Die Cut หรือ 3 มิติ ตลอดจนการแสดงพระบรมฉายาลักษณ์ในอดีต ซึ่งหาชมได้ยากยิ่งนัก

ของเล่นส่วนพระองค์ ครั้งยังทรงพระเยาว์ เมื่อเจริญพระชนมพรรษา เสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ เช่น ทรงเล่นรถไฟจำลอง เมื่อครั้งประทับอยู่ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แสดงให้เห็นแววพระอัจฉริยภาพด้านการคมนาคมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะในเวลาต่อมาทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์ทางคู่ขนานลอยฟ้า ถนนบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2539 ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริในการบรรเทาปัญหาการจราจรฝั่งธนบุรี

จากทรงเล่นเรือกระดาษ ฉายแววพระอัจฉริยภาพด้านงานช่าง เช่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางกระดูกงูเรือ ต.91 ณ กรมอู่ทหารเรือ สำหรับเรือรักษาฝั่ง ต.91 เป็นเรือที่กองทัพเรือต่อขึ้นตามแนวพระราชดำริ เมื่อ พ.ศ. 2510 ที่จะให้กองทัพเรือสามารถออกแบบ และต่อเรือรบคุณภาพได้เอง"

ตอนเด็กทรงเล่นของเล่นต่างๆ ฉายแววพระอัจฉริยภาพด้านงานประดิษฐ์ พระองค์ทรงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อเจริญพระชนมพรรษา ทรงประดิษฐ์กังหันชัยพัฒนา ที่ทรงออกแบบคิดค้นวิธีการโดยพระองค์เอง วิธีการของกังหันก็คือการหมุนน้ำให้น้ำได้รับออกซิเจน ทำให้น้ำที่เน่าเสียคืนสู่สภาพเดิม สามารถนำกลับมาใช้งานได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อประเทศไทย


เคยเห็นหรือยัง??? “ของเล่นส่วนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9” เจิดจรัสฉายแววพระอัจฉริยภาพ

พระอัจฉริยภาพด้านหัตถศิลป์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนางานช่างของไทย เห็นได้จากผลงานฝีพระหัตถ์ที่ทรงไว้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และพระราชกรณียกิจต่างๆ ที่เกื้อหนุนการสร้างสรรค์การช่าง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสนพระราชหฤทัย และพระอัจฉริยภาพในงานช่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยงานช่างตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เช่น เครื่องร่อน และเรือรบจำลอง เป็นต้น

ทรงเก็บกิ่งไม้ แล้ววิ่งกลับมาปลูกไว้ริมคลอง แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านเกษตรกรรมในเวลาต่อมา เช่น โครงการอีสานเขียว โครงการพัฒนาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนำผลสำเร็จจากการศึกษาทดลองไปถ่ายทอดสู่ประชาชน

ทั้งนี้ของเล่นส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ในนิทรรศการพิเศษเรื่อง ของดีมีมาอวด ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

ในงาน "มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย" Thailand Museum Expo 2016 เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

โดยงานจะมีไปจนถึงวันที่ 21 กันยายน 2559 ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร
เคยเห็นหรือยัง??? “ของเล่นส่วนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9” เจิดจรัสฉายแววพระอัจฉริยภาพ


เคยเห็นหรือยัง??? “ของเล่นส่วนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9” เจิดจรัสฉายแววพระอัจฉริยภาพ


เคยเห็นหรือยัง??? “ของเล่นส่วนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9” เจิดจรัสฉายแววพระอัจฉริยภาพ

ขอบคุณ welovethaiking.com

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

กระทู้เด็ดน่าแชร์