รวมเชื้อพระวงค์และเจ้านายผู้ชายสมัยก่อนที่ทรงหน้าตาดี(หล่อ)ที่สุด

รวมเชื้อพระวงค์และเจ้านายผู้ชายสมัยก่อนที่ทรงหน้าตาดี(หล่อ)ที่สุด

คุณ ไม่เอาอย่าเข้ามานะ สมาชิก pantip.com นำเสนอประเด็นเรื่องราวสุดน่าสนใจ  รวบรวม "เจ้านายฝ่ายชาย" และ "เชื้อพระวงศ์" ในอดีต ที่หน้าตาดี หล่อเหลา ที่สุด

มีท่านใดบ้าง!?เชิญรับชม......

พระยาอนิรุทธเทวา
พ.ศ 2436 - 2494


รวมเชื้อพระวงค์และเจ้านายผู้ชายสมัยก่อนที่ทรงหน้าตาดี(หล่อ)ที่สุด

พระยาอนิรุทธเทวา นามเดิม หม่อมหลวงฟื้น พึ่งบุญ เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2436 เป็นบุตร ของ พระยาประสิทธิ์ศุภการ ( หม่อมราชวงศ์ละม้าย พึ่งบุญ ) และ พระนมทัต พึ่งบุญ ณ อยุธยา พระนมในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นนน้องชายของเจ้าพระยารามราฆพ (หม่อมหลวงเฟื้อ พึ่งบุญ) พระยาอนิรุทธเทวา เป็นบุคคลสำคัญท่านหนึ่ง ที่ได้อุปถัมภ์บำรุงนาฏศิลป์ไทยในช่วงที่กำลงตกต่ำ คือ ช่วงหลังสิ้นรัชกาลที่ 6 , หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ตลอดจนช่วงรัฐนิยม ของ จอมพล ป.พิบูลสงคราม ให้ดำรงอยู่ไม่เสื่อมสูญไปจากสังคมไทย จนกระทั่ง เมื่อกรมศิลปากรเริ่มฟื้นฟูการแสดงนาฏศิลป์ให้ประชาชนชมอีกครั้ง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ท่านก็อุตสาห ไปชมการแสดง และ ช่วยวิจารณ์ในข้อบกพร่องในการแสดง ให้กับกรมศิลปากรอีกหลายครั้งด้านชีวิตครอบครัว ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ สมรสพระราชทาน กับคุณหญิง เฉลา อนิรุทธเทวา ท.จ. เมื่อ พ.ศ. 2467 มีบุตร-ธิดา ร่วมกัน 3 คนบั้นปลายชีวิต พระยาอนิรุทธเทวา ได้ป่วยด้วยโรคหัวใจพิการ อาการได้ทรุดลงตลอดมา จนถึงแก่อนิจกรรม ณ บ้านบรรทมสินธุ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2494 เวลา 9.20 น. รวมอายุได้ 58 ปี

ท่านหน้าหวานมากๆถ้าเกิดในสมัยนี้สาวๆคงกริ๊ดสลบ

พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์
พ.ศ 2451 - 2506

รวมเชื้อพระวงค์และเจ้านายผู้ชายสมัยก่อนที่ทรงหน้าตาดี(หล่อ)ที่สุด


รวมเชื้อพระวงค์และเจ้านายผู้ชายสมัยก่อนที่ทรงหน้าตาดี(หล่อ)ที่สุด


รวมเชื้อพระวงค์และเจ้านายผู้ชายสมัยก่อนที่ทรงหน้าตาดี(หล่อ)ที่สุด

พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ หรือ พระองค์จุล (28 มีนาคม พ.ศ. 2451 - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2506)[1] พระโอรสพระองค์เดียวในจอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ กับ หม่อมคัทริน ณ พิศณุโลก ชาวรัสเซีย ทรงสมรสกับหม่อมเอลิสะเบธ จักรพงษ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2481 มีธิดาคือ หม่อมราชวงศ์นริศรา จักรพงษ์ สิ้นพระชนม์30 ธันวาคม พ.ศ. 2506 (55 ปี) 

และพระองค์ทรงมีพระนัดดาที่หล่อที่สุดเช่นกัน

รวมเชื้อพระวงค์และเจ้านายผู้ชายสมัยก่อนที่ทรงหน้าตาดี(หล่อ)ที่สุด

เจ้าน้อยศุขเกษม
พ.ศ.2420 - 2453

รวมเชื้อพระวงค์และเจ้านายผู้ชายสมัยก่อนที่ทรงหน้าตาดี(หล่อ)ที่สุด

ร้อยตรี เจ้าอุตรการโกศล (ศุขเกษม ณ เชียงใหม่) หรือ เจ้าน้อยศุขเกษม (พ.ศ. 2420-พ.ศ. 2453) ราชโอรสองค์ใหญ่ใน พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐ สมรสกับ เจ้าบัวชุม ณ เชียงใหม่ พระญาติในราชวงศ์ทิพย์จักร ดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น "เจ้าอุตรการโกศล" ถือศักดินา 1,600 เจ้าน้อยศุขเกษม ถูกกล่าวถึงในบทเพลง มะเมี้ยะ ของ จรัล มโนเพ็ชร ซึ่งกล่าวถึงตำนานรักต้องห้ามระหว่าง เจ้าชายเมืองเหนือ กับ มะเมียะ สาวชาวพม่า แห่ง เมืองมะละแหม่ง ที่จบลงด้วยความเศร้า พิราลัย 20 มีนาคม พ.ศ. 2456 (33 ปี)

คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินเรื่องราวตำนานรักของเจ้าชายผู้สูงศักดิ์กับสตรีสามัญชาวพม่านามว่า มะเมี๊ยะ

(รูปภาพเจ้าน้อยศุขเกษมกับรูปวาดมะเมี๊ยะ)(รูปภาพเจ้าน้อยศุขเกษมกับรูปวาดมะเมี๊ยะ)


(รูปภาพเจ้าน้อยศุขเกษมกับเจ้าบัวชุม)(รูปภาพเจ้าน้อยศุขเกษมกับเจ้าบัวชุม)


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ  >>>>>

รวมเชื้อพระวงค์และเจ้านายผู้ชายสมัยก่อนที่ทรงหน้าตาดี(หล่อ)ที่สุด

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศฯ พระบรมราชชนก >>>>>

รวมเชื้อพระวงค์และเจ้านายผู้ชายสมัยก่อนที่ทรงหน้าตาดี(หล่อ)ที่สุด


รวมเชื้อพระวงค์และเจ้านายผู้ชายสมัยก่อนที่ทรงหน้าตาดี(หล่อ)ที่สุด

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
พระราชสมภพ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 ไฮเดลแบร์ก สาธารณรัฐไวมาร์
สวรรคต 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 (20 ปี) พระที่นั่งบรมพิมาน พระบรมมหาราชวัง ประเทศไทย

รวมเชื้อพระวงค์และเจ้านายผู้ชายสมัยก่อนที่ทรงหน้าตาดี(หล่อ)ที่สุด

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล เสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 8 แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 ขณะที่มีพระชนมายุเพียง 8 พรรษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้น จึงมีการแต่งตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เพื่อทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินจนกว่าพระองค์จะทรงบรรลุนิติภาวะ


พระองค์เสด็จนิวัติพระนครครั้งแรกภายหลังทรงราชย์เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2481 และครั้งที่สองเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2488 ระหว่างกำหนดการเสด็จพระราชดำเนินกลับไปทรงศึกษาต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพียง 4 วัน พระองค์เสด็จสวรรคตด้วยทรงต้องพระแสงปืนเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ณ ห้องพระบรรทม พระที่นั่งบรมพิมาน ภายในพระบรมมหาราชวัง รวมระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติทั้งสิ้น 12 ปี.

รวมเชื้อพระวงค์และเจ้านายผู้ชายสมัยก่อนที่ทรงหน้าตาดี(หล่อ)ที่สุด

จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช 


พ.ศ. 2402 - 2471

รวมเชื้อพระวงค์และเจ้านายผู้ชายสมัยก่อนที่ทรงหน้าตาดี(หล่อ)ที่สุด

จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช (11 มกราคม พ.ศ. 2402 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2471) เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ประสูติเมื่อวันที่ 11 มกราคมพ.ศ. 2402 เป็นพระราชโอรสลำดับสุดท้ายในพระบรมราชชนนี เมื่อพระบรมราชชนนีสวรรคตสมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ พระชันษาเพียง 2 ปี

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ชาววังมักเอ่ยพระนามอย่างลำลองว่า "สมเด็จพระราชปิตุลาฯ" ส่วนชาวบ้านมักออกพระนามว่า "สมเด็จวังบูรพา" เพราะทรงมีวังชื่อว่า "วังบูรพาภิรมย์" ซึ่งก็คือตำแหน่งที่เป็นย่านวังบูรพาในปัจจุบัน และทรงเป็น "ตา" ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ตามพระประวัตินั้น ทรงเป็นจอมพลในรัชกาลที่ 7 ที่ทหารรักมาก เล่ากันมาว่าพวกทหารมักจะแบกพระองค์ท่านขึ้นบนบ่าแห่แหนในวาระที่มีการฉลองต่างๆ เช่น ฉลองคล้ายวันประสูติ เป็นต้น

ทรงเป็นผู้ให้กำเนิดกิจการไปรษณีย์ไทย เสด็จทิวงคต เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2471 ทรงเป็นต้นราชสกุลภาณุพันธุ์

หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต

พ.ศ. 2456 - 2533

รวมเชื้อพระวงค์และเจ้านายผู้ชายสมัยก่อนที่ทรงหน้าตาดี(หล่อ)ที่สุด

ภาพถ่ายวันที่รับราชทานน้ำพระมหาสังข์ จากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2489 (หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต, รัชกาลที่ 8, พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต)

ขอแถมเจ้ากาวิละวงค์ ณ เชียงใหม่

รวมเชื้อพระวงค์และเจ้านายผู้ชายสมัยก่อนที่ทรงหน้าตาดี(หล่อ)ที่สุด


รวมเชื้อพระวงค์และเจ้านายผู้ชายสมัยก่อนที่ทรงหน้าตาดี(หล่อ)ที่สุด

ขอบคุณที่มาจาก ::::: https://pantip.com/topic/36143702

 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

กระทู้เด็ดน่าแชร์