ครั้งในหลวงรัชกาลที่๙ ทรงผนวช

ครั้งในหลวงรัชกาลที่๙ ทรงผนวช


ภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่๙ ทรงผนวช@ .....


       ระหว่างที่ทรงดำรงสมณเพศ พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปฏิบัติพระราชกิจ เช่นเดียวกับพระภิกษุทั้งหลายอย่างเคร่งครัด เช่น เสด็จลงพระอุโบสถทรงทำวัตรเช้า-เย็น ตลอดจนทรงสดับพระธรรมและพระวินัยนอกจากนี้ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพิเศษอื่นๆ


 เช่น เมื่อวันที่๒๙ ตุลาคม ๒๔๙๙ พระภิกษุ ภูมิพโลภิกขุเสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับบิณฑบาต ณ วังสระปทุมโดยมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยสมเด็จพระชนนีทรงประทับราบอยู่เคียงข้าง 

ภาพแห่งความประทับใจนี้ยังตราตรึงในหัวใจคนไทยไปตลอดกาล........

Cr:: IG@khunchaiyod9t

 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

กระทู้เด็ดน่าแชร์