ตุลาฯอาลัย..!!รำลึก ๓ เหตุการณ์น้ำตาไทยหลั่งไหลเป็นสาย…

ตุลาฯอาลัย..!!รำลึก ๓ เหตุการณ์น้ำตาไทยหลั่งไหลเป็นสาย…


นับย้อนหลังเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ไทยในรอบ ๑๕๐ ปีที่ผ่านมา พสกนิกรชาวไทยได้สูญเสียดวงใจผู้เป็นที่รักยิ่งเหนือสิ่งใดด้วยความโทมนัสในช่วงเดือนตุลาคม จากเหตุการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ของ ๓ พระมหากษัตริย์ ทั้ง ๓ พระองค์ ทรงเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัย ในเดือนตุลาคม ทั้งนี้จะขอนำทุกคนไปดูทั้ง ๓ พระองค์ ทรงเสด็จสวรรคตสู่สวรรคาลัย ในเดือนตุลาคม นั้นทรงมีพระองค์ใดกันบ้าง...

๑ ตุลาคม ๒๔๑๑ : พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เสด็จสวรรคตตุลาฯอาลัย..!!รำลึก ๓ เหตุการณ์น้ำตาไทยหลั่งไหลเป็นสาย…

ภายหลังพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทยพระองค์ที่ ๔ แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จฯ ทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวงที่บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามที่พระองค์ทรงคำนวณไว้อย่างแม่นยำ และเสด็จกลับพระนครได้เพียงไม่นาน พระองค์เริ่มมีพระอาการประชวรจับไข้และทรงทราบว่าพระอาการจะไม่หาย จึงได้มีพระบรมราชโองการให้พระราชวงศ์และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ๓ คน เข้าเฝ้าฯ พร้อมกันที่พระแท่นบรรทม เพื่อมอบพระราชกิจในการดูแลพระนคร

ก่อนจะเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งภานุมาศจำรูญ ภายในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะโรง เวลาทุ่มเศษ ตรงกับวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๑ รวมพระชนมพรรษา ๖๔ พรรษา รวมดำรงสิริราชสมบัติ ๑๖ ปี ๖ เดือน
ในกาลต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสพระองค์ที่ ๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๕ สืบต่อไป

๒๓ ตุลาคม ๒๔๕๓ : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เสด็จสวรรคต


ตุลาฯอาลัย..!!รำลึก ๓ เหตุการณ์น้ำตาไทยหลั่งไหลเป็นสาย…

เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ได้เกิดเหตุการณ์ที่สร้างความเศร้าโศกให้กับประเทศไทยครั้งใหญ่หลวง เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงพระประชวรด้วยโรคพระวักกะ (ไต) เสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต รวมพระชนมพรรษาได้ ๕๘ พรรษา ครองราชสมบัตินานถึง ๔๒ ปี

เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่เป็นที่เคารพรักของทวยราษฎร์ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอเนกประการ ทั้งในการปกครองบ้านเมืองและพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจต่าง ๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ และสามารถธำรงเอกราชไว้ตราบจนทุกวันนี้

ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระราชสมัญญานามว่า "พระปิยมหาราช" หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็นวันปิยมหาราช เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต


ตุลาฯอาลัย..!!รำลึก ๓ เหตุการณ์น้ำตาไทยหลั่งไหลเป็นสาย…


ภายหลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ ประชาชนชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางมาลงนามถวายพระพร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย พร้อมติดตามแถลงการณ์สำนักพระราชวังเพื่อรับทราบพระอาการของพระองค์อย่างใกล้ชิด

แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างสุดความสามารถตลอด ๒ ปี แต่พระอาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามลำดับ ในที่สุดแล้ว น้ำตาไทยต้องไหลรินเมื่อได้รับทราบข่าวพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคตเมื่อเวลา ๑๕.๕๒ น. ของวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ด้วยพระอาการสงบ สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงครองราชสมบัติ ๗๐ ปี นับเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ครองราชย์นานที่สุดในโลก

Cr::: welovemyking


เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 1. เปิดที่มา สุสานหลวง แห่ง ราชสกุลมหิดล บรรจุพระสรีรางคารของเชื้อพระวงศ์ (คลิป)
 2. รู้จัก ราชรถ-ราชยาน และลำดับในริ้วขบวนวันงานพระราชพิธี
 3. แผนผังการเดินทาง ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
 4. รวมสถานที่จัดพิธี พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 ทั่วประเทศ
 5. ฉากบังเพลิง งานรังสรรค์ศิลป์สุดวิจิตรบรรจง ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
 6. เปิดภาพงดงามตระการตา งานก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์
 7. รับชม [Live] 26 ต.ค. 60 (20.10 น.)พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ(สด.)
 8. อ่อนช้อยงดงามย้อนคลิปนาทีสุดภาคภูมิ “ม้า อรนภา” ได้รำถวาย “ในหลวง ร.9”(คลิป)
 9. วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ
 10. ท่อนฟืนไม้จันทน์ลงลายรดน้ำประณีตศิลป์ชั้นสูง
 11. 1 ปีแห่งอาลัย ผ่านบทเพลง “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย”
 12. ผู้ประกาศ การเสด็จสวรรคต ย้อนรำลึกความรู้สึกกลั้นสะอื้น(คลิป)
 13. ร้องหมอลำสดุดี ในหลวง ร.9 ภาคภาษาอังกฤษ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของศิลปินอีสาน
 14. จะเป็นอย่างไร!? ในวันที่พ่อของแผ่นดินไม่อยู่แล้ว อยากให้อ่านกัน..
 15. พบแล้ว! ผู้หญิงในภาพอุ้มท้องตากฝนร่วมพระราชพิธี เผยกำลังคุยอะไรกับลูก
 16. น้ำตาไหล!โซเชียลแห่แชร์ภาพหญิงสาวอุ้มท้องท่ามกลางสายฝน รอถวายดอกไม้จันทน์
 17. “หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล” ทรงออกบวช เพื่อถวายพระราชกุศล แด่ทูลกระหม่อมปู่(คลิป)
 18. [คลิป] ควันลอยเหนือพระเมรุมาศ ประชาชนร้องไห้ระงม
 19. [คลิป]นายกฯ ประยุทธ์ สุดกลั้น หลั่งน้ำตาร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมโกศ
 20. เด็กม้งในภาพ เล่าเหตุการณ์รับมอบลูกบอลจากพระหัตถ์ในหลวง ร.9
 21. นายแพทย์ประจำพระองค์ ผู้รับ หน้าที่เป็นผู้ประคองพระบรมโกศ
 22. ประมวลภาพ พิธีถวายอาลัยจากคนไทย ในต่างประเทศ
 23. เขาคือเทวดา ชาวต่างชาติ เขียนข้อความฝากคนไทย ส่งถึง ในหลวงร.9
 24. การถวายงานครั้งสุดท้าย เข่าพุพองของตำรวจไทยที่นั่งราบกับพื้นท่ามกลางแดดเปรี้ยง!!
 25. อาลัย เชฟตุ๋ย เจ้าของร้านจิตลดา โพสต์คลิปถวายอาลัย ก่อนสิ้นใจอย่างสงบ
 26. ลงมือทำด้วยตัวเอง คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซ่น รับหน้าที่ดูแลการก่อสร้างพระเมรุมาศ
 27. “สี่แผ่นดิน” วันสิ้น ร.5 เทียบเหตุการณ์ 13 ตุลา 59 เหมือนจริงจนใจหาย
 28. เปิดคลิปตราตรึง บรรยากาศพสกนิกร แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวง ร.๙
 29. พระรามจากซีรีส์หนุมาน ถ่ายภาพคู่พระบรมฉายาลักษณ์ ในพิธีถวายอาลัยที่อินเดีย
 30. แพนเค้ก พร้อมด้วย คุณมูนา เศรษฐี ดูไบ ร่วมงาน วางดอกไม้จันทร์
 31. เผยภาพ “เบิร์ด ธงไชย” ก้มกราบหน้าเบื้องพระเมรุมาศ เปิดใจขอถวายความจงรักภักดี
 32. เผยภาพล่าสุด ตู่ นันทิดา ที่กำลังป่วยหนัก ร่วมน้อมส่งเสด็จร.9 สู่สวรรคาลัย จากเตียง รพ.
 33. รวมภาพ ดารา-คนดัง ร่วมใจถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวง ร.9
 34. ศรราม-นิโคล ร่ำไห้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
 35. เปิดคลิป แอน ทองประสม กลั้นสะอื้น ปฏิญานตนขอเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป
 36. ปู ไปรยา ไปรู้มาด้วยตัวเองกับรูปที่มีทุกบ้านและเรื่องสุดซึ้งจากชายแดน
 37. ‘อาร์ต พศุตม์’ ถวายเป็นครั้งสุดท้าย ทำหน้าที่จิตอาสา ไม่หวั่นแม้โดนมองสร้างภาพ
 38. เหล่าดาราพร้อมใจโพสต์จอดำ อยากหยุดเวลา ไม่อยากให้ถึงพรุ่งนี้26 ต.ค.
 39. อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ ซ้อมใหญ่โขน เตรียมแสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
 40. พระเอกหนุมาน ส่งจดหมายด้วยหัวใจถวายความอาลัย
 41. งามแต่โศก แอน-ญาญ่า-แต้ว-มิว และดาราช่อง3ในชุดไทยจิตลดา
 42. ภาพเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ของ น้องเรย์ หลานย่า นก สินจัย เปล่งพานิช
 43. งดงามแต่แฝงไว้ด้วยความเศร้า รวมภาพ ดารา-นักแสดง ในชุดไทยจิตรลดา
 44. น้ำตาจะไหล!! แอน ทองประสม ที่มาสักการะพระบรมศพหลายต่อหลายครั้ง เผยข้อความนี้แล้ว
 45. เบลล่า กับภาพและข้อความที่บรรยายความรู้สึกแทนคนไทยทั้งชาติ
 46. แทค หญิงแย้ จิตอาสาที่สนามหลวงจนนาทีสุดท้าย! (คลิป)
 47. ด้วยใจรัก และ ภักดี เอ้ก บุษกร อุ้มท้องเกือบ 9 เดือนเบียดเสียน ต่อคิวนาน3ชม.ดูพระเมรุ
 48. ไบรท์ พิชญทัฬห์ โพสต์ซึ้ง หลังเข้าถวายบังคมพระบรมศพ
 49. กอร.ขยายเวลาให้ปชช.วางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
 50. กลั้นน้ำตาทำหน้าที่ เบื้องหลังผู้บรรยายพระราชพิธี ปวดร้าวแต่ต้องคุมน้ำเสียง(คลิป)
 51. คุณหญิงพจมาน พร้อมครอบครัว ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 52. ฝนหนักก็ไม่ท้อ ประชาชนยืนต่อแถวอุ้มลูกน้อยกลางสายฝน รอวางดอกไม้จันทน์เมืองคอน
 53. เปิดจุดถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
 54. หนุ่มเดินเท้า 90 ก.ม. กอดพระบรมฉายาลักษณ์ ไปร่วมพระราชพิธี
 55. เผยภาพเจ้าหน้าที่เริ่มเตรียมพร้อมรอบพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
 56. เผยความรู้สึกพสกนิกรเมื่อได้รับเบาะในหลวง ขอเอากลับบ้าน
 57. นศ.ไทย-เทศร่วมสิงห์อาสา แจกน้ำดื่มประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธี
 58. ในหลวง”รับสั่งให้นำเบาะมาปูให้พสกนิกรนั่ง ทรงกำชับจนท.อย่าเข้มงวดมากเกินไป
 59. เสร็จสิ้น 100 เปอร์เซ็นต์ “พระเมรุมาศ” ดุจเขาพระสุเมรุ งดงามสมพระเกียรติ
 60. ฝนตกหนักบริเวณท้องสนามหลวง แต่ประชาชนไม่ท้อ รอร่วมพิธีสำคัญ ไม่ลุกหนีไปไหน
 61. ตร.พระราชา เปิดใจนาทีก้มกราบจนเข่าพอง ไม่เจ็บ-ไม่ปวดแต่ปีติยินดี
 62. ทรัมป์ ถวายอาลัยสุดซึ้ง ยกย่อง ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพันธมิตรเชื่อมสัมพันธ์
 63. เปิดบัตรเชิญแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพระราชพิธี 26 ต.ค.
 64. รัชทายาทลำดับที่ 2 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น จะเสด็จร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 65. เปิดภาพสุดอัศจรรย์ พระอาทิตย์ทรงกลดเหนือพระเมรุมาศนครสวรรค์
 66. สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน จะเสด็จร่วม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 67. ประวิตรพร้อมดูแลความปลอดภัยพระราชพิธีฯดีที่้สุด
 68. ข้อห้าม-ขั้นตอน-วิธีการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพใน 26 ตุลาคมนี้

 69. >> ดูทั้งหมด


 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

กระทู้เด็ดน่าแชร์