เปิดที่มา สุสานหลวง แห่ง ราชสกุลมหิดล บรรจุพระสรีรางคารของเชื้อพระวงศ์ (คลิป)

เปิดที่มา สุสานหลวง แห่ง ราชสกุลมหิดล บรรจุพระสรีรางคารของเชื้อพระวงศ์ (คลิป)


        ในวันที่ 29 ตุลาคม ภายหลังจากเสร็จสิ้น พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก็จะมีการอัญเชิญพระบรมราชสรีรางคาร ไปยังสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ในวันนี้เราพาไปรู้จักกับสุสานหลวง สถานที่ซึ่งบรรจุพระสรีรางคารของเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงสมเด็จย่า และสมเด็จพระพี่นาง ด้วยเปิดที่มา สุสานหลวง แห่ง ราชสกุลมหิดล บรรจุพระสรีรางคารของเชื้อพระวงศ์ (คลิป)

        วัดราชบพิธ สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อ ปี พ.ศ.2412 โดยมีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยกับตะวันตก ซึ่งวัดราชบพิธฯแห่งนี้ นับเป็นพระอารามหลวงแห่งสุดท้าย ที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำรัชกาล

นอกจากจะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชถึง 3 องค์แล้ว วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามแห่งนี้ ยังเป็นที่ตั้งของสุสานหลวง โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้น เป็นที่บรรจุพระอัฐิ และพระสรีรางคาร พระบรมราชเทวี พระราชเทวี เจ้าจอมมารดา พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์ ด้วยมีพระราชประสงค์จะให้ผู้ที่มีความรักใคร่ห่วงใยอย่างใกล้ชิดได้อยู่ร่วมกัน หลังจากที่ได้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งมีรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ กันทั้งพระเจดีย์ พระปรางค์ วิหารแบบไทย แบบขอม และแบบโกธิค


สุนันทานุสาวรีย์สุนันทานุสาวรีย์


รังษีวัฒนารังษีวัฒนา


เสาวภาประดิษฐาน เสาวภาประดิษฐาน


สุขุมาลนฤมิตร์สุขุมาลนฤมิตร์

อนุสาวรีย์ที่สำคัญคือ เจดีย์สีทอง 4 องค์ เรียงลำดับจากเหนือไปใต้ ซึ่งมีชื่อสอดคล้องกัน คือ สุนันทานุสาวรีย์, รังษีวัฒนา, เสาวภาประดิษฐาน และ สุขุมาลนฤมิตร์ บรรจุพระสรีรางคารของเชื้อพระวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาทิ พระสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ บรมราชเทวี ,พระราชสรีรางคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมทั้งพระสรีรางคาร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ภายใต้ฐานชุกชีหินอ่อนซึ่งประดิษฐานพระพุทธอังคีรส พระประธานในพระอุโบสถนั้น ยังได้บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 2 - รัชกาลที่ 5 รวมถึงพระราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 อีกด้วย

"คำว่า สุสานหลวง นี่มีอยู่ด้วยกัน ๒ แห่ง แห่งที่หนึ่งก็คือ วัดเทพศิรินทร์ เป็นที่เผาศพเจ้านาย แห่งที่สองคือ วัดราชบพิต เป็นที่เก็บอัฐิ หรืออังคารของเจ้านาย โดยเฉพาะในสายรัชกาลที่ ๕ ตั้งแต่ราชสกุลมหิดล ราชสกุลยุคล ราชสกุลอาภากร ราชสกุลกิติยากร ต่างๆ เหล่านี้ จะมาไว้กันที่นี่" พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชบพิต สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร อธิบาย


 แผนผังสุสานหลวง แสดงที่ตั้งของอนุสาวรีย์ต่างๆ แผนผังสุสานหลวง แสดงที่ตั้งของอนุสาวรีย์ต่างๆ


เปิดที่มา สุสานหลวง แห่ง ราชสกุลมหิดล บรรจุพระสรีรางคารของเชื้อพระวงศ์ (คลิป)

ในวันที่ ๒๙ ต.ค.นี้ พันโทหญิง พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ จะทรงเป็นผู้บังคับกองทหารม้าเกียรติยศ ประกอบริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ ๖ โดยทรงม้านำ อัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ออกจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ไปบรรจุยังสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหารต่อไป

รับชมคลิป
VVVVVVVV
VVVVVVV
VVVVV
VVVVVV

>>>>>>>>>>>
ขอบคุณ :::: new18(newtv.co.th/news/6931)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 1. รู้จัก ราชรถ-ราชยาน และลำดับในริ้วขบวนวันงานพระราชพิธี
 2. แผนผังการเดินทาง ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
 3. ตุลาฯอาลัย..!!รำลึก ๓ เหตุการณ์น้ำตาไทยหลั่งไหลเป็นสาย…
 4. รวมสถานที่จัดพิธี พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 ทั่วประเทศ
 5. ฉากบังเพลิง งานรังสรรค์ศิลป์สุดวิจิตรบรรจง ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9
 6. เปิดภาพงดงามตระการตา งานก่อสร้างพระเมรุมาศ คืบหน้ากว่า 80 เปอร์เซ็นต์
 7. รับชม [Live] 26 ต.ค. 60 (20.10 น.)พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ(สด.)
 8. อ่อนช้อยงดงามย้อนคลิปนาทีสุดภาคภูมิ “ม้า อรนภา” ได้รำถวาย “ในหลวง ร.9”(คลิป)
 9. วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ
 10. ท่อนฟืนไม้จันทน์ลงลายรดน้ำประณีตศิลป์ชั้นสูง
 11. 1 ปีแห่งอาลัย ผ่านบทเพลง “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย”
 12. ผู้ประกาศ การเสด็จสวรรคต ย้อนรำลึกความรู้สึกกลั้นสะอื้น(คลิป)
 13. ร้องหมอลำสดุดี ในหลวง ร.9 ภาคภาษาอังกฤษ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของศิลปินอีสาน
 14. จะเป็นอย่างไร!? ในวันที่พ่อของแผ่นดินไม่อยู่แล้ว อยากให้อ่านกัน..
 15. พบแล้ว! ผู้หญิงในภาพอุ้มท้องตากฝนร่วมพระราชพิธี เผยกำลังคุยอะไรกับลูก
 16. น้ำตาไหล!โซเชียลแห่แชร์ภาพหญิงสาวอุ้มท้องท่ามกลางสายฝน รอถวายดอกไม้จันทน์
 17. “หม่อมเจ้าวัชรวีร์ มหิดล” ทรงออกบวช เพื่อถวายพระราชกุศล แด่ทูลกระหม่อมปู่(คลิป)
 18. [คลิป] ควันลอยเหนือพระเมรุมาศ ประชาชนร้องไห้ระงม
 19. [คลิป]นายกฯ ประยุทธ์ สุดกลั้น หลั่งน้ำตาร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมโกศ
 20. เด็กม้งในภาพ เล่าเหตุการณ์รับมอบลูกบอลจากพระหัตถ์ในหลวง ร.9
 21. นายแพทย์ประจำพระองค์ ผู้รับ หน้าที่เป็นผู้ประคองพระบรมโกศ
 22. ประมวลภาพ พิธีถวายอาลัยจากคนไทย ในต่างประเทศ
 23. เขาคือเทวดา ชาวต่างชาติ เขียนข้อความฝากคนไทย ส่งถึง ในหลวงร.9
 24. การถวายงานครั้งสุดท้าย เข่าพุพองของตำรวจไทยที่นั่งราบกับพื้นท่ามกลางแดดเปรี้ยง!!
 25. อาลัย เชฟตุ๋ย เจ้าของร้านจิตลดา โพสต์คลิปถวายอาลัย ก่อนสิ้นใจอย่างสงบ
 26. ลงมือทำด้วยตัวเอง คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซ่น รับหน้าที่ดูแลการก่อสร้างพระเมรุมาศ
 27. “สี่แผ่นดิน” วันสิ้น ร.5 เทียบเหตุการณ์ 13 ตุลา 59 เหมือนจริงจนใจหาย
 28. เปิดคลิปตราตรึง บรรยากาศพสกนิกร แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวง ร.๙
 29. พระรามจากซีรีส์หนุมาน ถ่ายภาพคู่พระบรมฉายาลักษณ์ ในพิธีถวายอาลัยที่อินเดีย
 30. แพนเค้ก พร้อมด้วย คุณมูนา เศรษฐี ดูไบ ร่วมงาน วางดอกไม้จันทร์
 31. เผยภาพ “เบิร์ด ธงไชย” ก้มกราบหน้าเบื้องพระเมรุมาศ เปิดใจขอถวายความจงรักภักดี
 32. เผยภาพล่าสุด ตู่ นันทิดา ที่กำลังป่วยหนัก ร่วมน้อมส่งเสด็จร.9 สู่สวรรคาลัย จากเตียง รพ.
 33. รวมภาพ ดารา-คนดัง ร่วมใจถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวง ร.9
 34. ศรราม-นิโคล ร่ำไห้ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
 35. เปิดคลิป แอน ทองประสม กลั้นสะอื้น ปฏิญานตนขอเป็นลูกที่ดีของพ่อตลอดไป
 36. ปู ไปรยา ไปรู้มาด้วยตัวเองกับรูปที่มีทุกบ้านและเรื่องสุดซึ้งจากชายแดน
 37. ‘อาร์ต พศุตม์’ ถวายเป็นครั้งสุดท้าย ทำหน้าที่จิตอาสา ไม่หวั่นแม้โดนมองสร้างภาพ
 38. เหล่าดาราพร้อมใจโพสต์จอดำ อยากหยุดเวลา ไม่อยากให้ถึงพรุ่งนี้26 ต.ค.
 39. อรอนงค์ ปัญญาวงศ์ ซ้อมใหญ่โขน เตรียมแสดงในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
 40. พระเอกหนุมาน ส่งจดหมายด้วยหัวใจถวายความอาลัย
 41. งามแต่โศก แอน-ญาญ่า-แต้ว-มิว และดาราช่อง3ในชุดไทยจิตลดา
 42. ภาพเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ของ น้องเรย์ หลานย่า นก สินจัย เปล่งพานิช
 43. งดงามแต่แฝงไว้ด้วยความเศร้า รวมภาพ ดารา-นักแสดง ในชุดไทยจิตรลดา
 44. น้ำตาจะไหล!! แอน ทองประสม ที่มาสักการะพระบรมศพหลายต่อหลายครั้ง เผยข้อความนี้แล้ว
 45. เบลล่า กับภาพและข้อความที่บรรยายความรู้สึกแทนคนไทยทั้งชาติ
 46. แทค หญิงแย้ จิตอาสาที่สนามหลวงจนนาทีสุดท้าย! (คลิป)
 47. ด้วยใจรัก และ ภักดี เอ้ก บุษกร อุ้มท้องเกือบ 9 เดือนเบียดเสียน ต่อคิวนาน3ชม.ดูพระเมรุ
 48. ไบรท์ พิชญทัฬห์ โพสต์ซึ้ง หลังเข้าถวายบังคมพระบรมศพ
 49. กอร.ขยายเวลาให้ปชช.วางดอกไม้จันทน์ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
 50. กลั้นน้ำตาทำหน้าที่ เบื้องหลังผู้บรรยายพระราชพิธี ปวดร้าวแต่ต้องคุมน้ำเสียง(คลิป)
 51. คุณหญิงพจมาน พร้อมครอบครัว ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 52. ฝนหนักก็ไม่ท้อ ประชาชนยืนต่อแถวอุ้มลูกน้อยกลางสายฝน รอวางดอกไม้จันทน์เมืองคอน
 53. เปิดจุดถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ พระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
 54. หนุ่มเดินเท้า 90 ก.ม. กอดพระบรมฉายาลักษณ์ ไปร่วมพระราชพิธี
 55. เผยภาพเจ้าหน้าที่เริ่มเตรียมพร้อมรอบพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
 56. เผยความรู้สึกพสกนิกรเมื่อได้รับเบาะในหลวง ขอเอากลับบ้าน
 57. นศ.ไทย-เทศร่วมสิงห์อาสา แจกน้ำดื่มประชาชนที่มาร่วมงานพระราชพิธี
 58. ในหลวง”รับสั่งให้นำเบาะมาปูให้พสกนิกรนั่ง ทรงกำชับจนท.อย่าเข้มงวดมากเกินไป
 59. เสร็จสิ้น 100 เปอร์เซ็นต์ “พระเมรุมาศ” ดุจเขาพระสุเมรุ งดงามสมพระเกียรติ
 60. ฝนตกหนักบริเวณท้องสนามหลวง แต่ประชาชนไม่ท้อ รอร่วมพิธีสำคัญ ไม่ลุกหนีไปไหน
 61. ตร.พระราชา เปิดใจนาทีก้มกราบจนเข่าพอง ไม่เจ็บ-ไม่ปวดแต่ปีติยินดี
 62. ทรัมป์ ถวายอาลัยสุดซึ้ง ยกย่อง ในหลวง ร.9 ทรงเป็นพันธมิตรเชื่อมสัมพันธ์
 63. เปิดบัตรเชิญแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพระราชพิธี 26 ต.ค.
 64. รัชทายาทลำดับที่ 2 แห่งราชวงศ์ญี่ปุ่น จะเสด็จร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 65. เปิดภาพสุดอัศจรรย์ พระอาทิตย์ทรงกลดเหนือพระเมรุมาศนครสวรรค์
 66. สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน จะเสด็จร่วม พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
 67. ประวิตรพร้อมดูแลความปลอดภัยพระราชพิธีฯดีที่้สุด
 68. ข้อห้าม-ขั้นตอน-วิธีการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพใน 26 ตุลาคมนี้

 69. >> ดูทั้งหมด


 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

กระทู้เด็ดน่าแชร์