ชมภาพ!! ‘พระราชวังแวร์ซายส์’ ที่ ‘โกษาปาน’ เยือนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี กับเหตุผล ทำไมไม่มีห้องน้ำ!

ชมภาพ!! ‘พระราชวังแวร์ซายส์’ ที่ ‘โกษาปาน’ เยือนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี กับเหตุผล ทำไมไม่มีห้องน้ำ!

ต้องบอกเลยว่ายิ่งดูยิ่งติดตามยิ่งเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ สำหรับละครอิงประวัติศาสตร์ไทยสมัยอยุธยา สำหรับละครเรื่อง "บุพเพสันนิวาส" ที่ตอนนี้เดินทางมาถึง ตอนที่ 11 แล้ว ซึ่งในตอนนี้จะเป็นเรื่องราวที่ทางคณะราชทูตจากฝรั่งเศษ ได้มาเข้าเฝ้าขุนหลวงนารายณ์

ชมภาพ!! ‘พระราชวังแวร์ซายส์’ ที่ ‘โกษาปาน’ เยือนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี กับเหตุผล ทำไมไม่มีห้องน้ำ!

และต่อจากนั้น พระนารายณ์มหาราช จึงส่งคณะฑูตนำโดยเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส เพื่อป้องกันการรุกรานจากฮอลันดา อำนาจของฝรั่งเศสในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นั้นรุ่งเรืองเป็นที่ยกย่องของกษัตริย์ทั่วโลกชมภาพ!! ‘พระราชวังแวร์ซายส์’ ที่ ‘โกษาปาน’ เยือนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี กับเหตุผล ทำไมไม่มีห้องน้ำ!

พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เป็นพระมหากษัตริย์แห่งฝรั่งเศส และพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 3 แห่งนาวาร์ พระองค์มีเชื้อสายทั้งราชวงศ์บูร์บงและราชวงศ์กาเปเตียง พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ครองราชย์เป็นเวลา 72 ปี จัดว่าเป็นผู้ที่ครองประเทศฝรั่งเศสนานที่สุด อีกทั้งยังเป็นพระมหากษัตริย์ในที่ครองราชย์นานที่สุดในยุโรปอีกด้วย

ชมภาพ!! ‘พระราชวังแวร์ซายส์’ ที่ ‘โกษาปาน’ เยือนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี กับเหตุผล ทำไมไม่มีห้องน้ำ!

เดิมเมืองแวร์ซายเป็นเพียงเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง มีผู้คนอาศัยอยู่เบาบาง บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขาเยี่ยงชนบทอื่น ๆ ของฝรั่งเศส เมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศส ยังทรงพระเยาว์ ขณะพระชนมายุได้ 23 พระชันษา ทรงนิยมล่าสัตว์ในป่า และทรงเห็นว่าตำบลแวร์ซายน่าจะเหมาะแก่การประทับเพื่อล่าสัตว์ จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระตำหนักขึ้นมาใน พ.ศ. 2167 โดยในช่วงแรกเป็นเพียงกระท่อมเล็กๆ สำหรับพักชั่วคราวเท่านั้น

ชมภาพ!! ‘พระราชวังแวร์ซายส์’ ที่ ‘โกษาปาน’ เยือนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี กับเหตุผล ทำไมไม่มีห้องน้ำ!

เมื่อ พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส แห่งฝรั่งเศส ขึ้นครองบัลลังก์ มีประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ จึงเริ่มปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี พ.ศ. 2204 ใช้เงินทั้งหมด 500,000,000 ฟรังก์ คนงาน 30,000 คน และใช้เวลาอยู่ถึง 30 ปีจึงแล้วเสร็จในพ.ศ. 2231 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขาว เป็นแบบอย่างศิลปกรรมที่งดงาม ภายในแบ่งออกเป็นห้องๆ เช่น ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำราญ ฯลฯ ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงามตระการตาและภาพเขียนที่มีชื่อเสียง

 


ชมภาพ!! ‘พระราชวังแวร์ซายส์’ ที่ ‘โกษาปาน’ เยือนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี กับเหตุผล ทำไมไม่มีห้องน้ำ!

การก่อสร้างพระราชวังแวร์ซายแห่งนี้ได้นำเงินมาจากค่าภาษีอากรของราษฎรชาวฝรั่งเศส ต่อมาในช่วงการปฏิวัติฝรั่งเศสได้มีกองทัพประชาชนและผู้ประท้วงบุกเข้าพระราชวังเพื่อตามหาพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส กับพระนางมารี อองตัวเนต จนเหล่าเชื้อพระวงศ์ต้องย้ายไปพำนักที่พระราชวังตุยเลอรีส์

ชมภาพ!! ‘พระราชวังแวร์ซายส์’ ที่ ‘โกษาปาน’ เยือนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี กับเหตุผล ทำไมไม่มีห้องน้ำ!

ปัจจุบันพระราชวังแวร์ซายยังอยู่ในสภาพดีและเปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ ภายในพระราชวังแวร์ซายมีทั้งหมด 700 ห้อง ภาพวาด 6,123 ภาพ และงานแกะสลักทั้งหมด 15,034 ชิ้น

ชมภาพ!! ‘พระราชวังแวร์ซายส์’ ที่ ‘โกษาปาน’ เยือนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี กับเหตุผล ทำไมไม่มีห้องน้ำ!

ห้องกระจก (Galerie des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็นห้องที่มีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งเคยใช้เป็นห้องลงนามในสัญญาสงบศึกระหว่างสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครามโลกครั้งที่ 1 และใช้เป็นที่ลงนามเมื่อครั้งเยอรมนีบุกตีชนะฝรั่งเศสในสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทรงทำการก่อสร้างเอง ภายในห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บาน เปิดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซายอันสวยงาม

ชมภาพ!! ‘พระราชวังแวร์ซายส์’ ที่ ‘โกษาปาน’ เยือนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี กับเหตุผล ทำไมไม่มีห้องน้ำ!

สำหรับคำถาม ถึงเหตุไม่มีห้องน้ำในแวร์ซายส์

มีคนว่าไว้หลายทาง บ้างว่าเพราะทรงมัวแต่สนใจห้องหรูหราสวยงามทั่วพระราชวัง พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เลยทรงลืมห้องน้ำซึ่งเป็นความจำเป็นพื้นฐานของมนุษย์ไป

บ้างว่าทรงเคยประสบเหตุอับอายขายพระพักตร์ครั้งไปเข้าห้องน้ำปราสาทคนอื่น จึงทรงฝังใจไม่ทำห้องน้ำรู้แล้วรู้รอดอย่างไรก็ตาม ยังพออนุมานได้อีกทางว่า จากพระนิสัยไม่ทรงชอบอาบน้ำ อันสืบเนื่องมาจากความกลัวการลงแช่ในน้ำ จากความเชื่อว่าการลงแช่อาบน้ำร้อนเป็นภัยต่อร่างกายและทำให้ประสาทเสื่อม

ทั้งในศตวรรษที่ 16-17 ราคาน้ำใช้สูงขึ้นมาก การอาบการแช่น้ำยุติลง พร้อมการระบาดของกาฬโรค

โดยครั้งที่รุนแรงที่สุดสำหรับยุโรปทั้งทวีป เกิดขึ้นในปี 1346-1353 หยุดชะงักไปแล้วกลับระบาดขึ้นใหม่อีกในศตวรรษที่ 16 และ 17 บวกกับเมื่อทรงแก้ปัญหาขับถ่ายได้แล้วด้วยเก้าอี้นั่งอุจจาระ จึงไม่ทรงเห็นความจำเป็นของห้องน้ำ


ชมภาพ!! ‘พระราชวังแวร์ซายส์’ ที่ ‘โกษาปาน’ เยือนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี กับเหตุผล ทำไมไม่มีห้องน้ำ!


ชมภาพ!! ‘พระราชวังแวร์ซายส์’ ที่ ‘โกษาปาน’ เยือนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี กับเหตุผล ทำไมไม่มีห้องน้ำ!


ชมภาพ!! ‘พระราชวังแวร์ซายส์’ ที่ ‘โกษาปาน’ เยือนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี กับเหตุผล ทำไมไม่มีห้องน้ำ!


ชมภาพ!! ‘พระราชวังแวร์ซายส์’ ที่ ‘โกษาปาน’ เยือนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี กับเหตุผล ทำไมไม่มีห้องน้ำ!


ชมภาพ!! ‘พระราชวังแวร์ซายส์’ ที่ ‘โกษาปาน’ เยือนเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี กับเหตุผล ทำไมไม่มีห้องน้ำ! 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

คุณ : พ่อบ้านตั้งส้วมชักโครกไว้
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 101.51.228.84

101.51.228.84,,node-193o.pool-101-51.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 2 [อ้างอิง]
- แม้แต่บ้านที่อยู่ในปัจจุบัน. ช่วงนึงเปลี่ยนส้วมชักโครกใหม่. ยังเอาตั้งโชว์ไว้ข้างบ้าน


[ วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 20:08 น. ]
คุณ :
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 101.109.4.75

101.109.4.75,,node-uj.pool-101-109.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
คห 1 เจ้าบ้าไปแล้วหรือ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 22:40 น. ]
คุณ :
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 101.109.4.75

101.109.4.75,,node-uj.pool-101-109.dynamic.totbb.net ความคิดเห็นที่ 4 [อ้างอิง]
คห2 ขอให้ท่านเจริญๆนะ


[ วันพฤหัสบดี ที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 22:44 น. ]
คุณ : เอฟซี Assavarak channel
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 96.30.69.146

96.30.69.146,,bb_dyn_pb-96-30-69-146.violin.co.th ความคิดเห็นที่ 5 [อ้างอิง]
น่าจะเอาคลิปยูทูปช่อง ASSAVARAK Channel มาลงบ้างนะคะ


[ วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13:30 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์