ตำนานชู้รักสะท้านแผ่นดินไทย สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(คลิป)

ตำนานชู้รักสะท้านแผ่นดินไทย สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(คลิป)


สมเด็จเจ้าฟ้าน้อย พระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง แห่งราชวงศ์ปราสาททอง กับพระราชเทวีองค์ที่ 2 เป็นพระอนุชาร่วมพระมารดากับสมเด็จเจ้าฟ้าอภัยทศ และเป็นพระอนุชาต่างพระมารดาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

  เจ้าฟ้าน้อย มีพระจริยวัตรอันงดงาม พระสรีระโสภางดงามยิ่งนัก และมีพระฉวีวรรณค่อนข้างขาว ซึ่งเป็นที่นิยมของสตรีชาวสยามในขณะนั้นทรงเป็นคนที่สุภาพ และรู้จักกันกว้างขวางในหมู่ชนทุกชั้น มีน้ำพระทัยโอบอ้อมอารี และจรรยามรรยาทละมุนละไม เป็นที่นิยมชมชอบในราชสำนัก และประชาชนทั่วไป รวมไปถึงสตรีชนชั้นสูงก็ชมชอบยินดีจะถวายตัวรับใช้เป็นพระชายากันหลายนาง *เจ้าน้อยหล่อและฮอตมากว่างั้นเถอะสตรีสาวๆที่ยังไม่ออกเรือนในสมัยนั้นก็หมายตา* สมเด็จพระนารายณ์มหาราชจึงได้ทรงชุบเลี้ยงเปรียบเสมือนว่าเป็นพระโอรสของพระองค์เอง

และได้มีพระดำริพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุดาวดี พระราชธิดาองค์เดียวของพระองค์เป็นพระชายาและเจ้าฟ้าหญิงก็ทรงปรารถนาเป็นอย่างยิ่งด้วย ดังนั้น งานแต่งงานที่กำลังจะเกิดขึ้น ระหว่างเจ้าน้อยบุรุษที่สมบูรณ์แบบที่สุดในยุคนั้น กับเจ้าหญิงธิดาแห่งราชา จะเป็นงานแต่งที่ยิ่งใหญ่และชื่นมื่นที่สุดกำลังจะเกิดขึ้น แต่เป็นที่น่าเสียดายแทนที่งานมงคลจะเกิดขึ้น กลับกลายเป็นเกิดเรื่องเศร้าในประวัติศาสตร์เสียก่อน....

บุตรีของพระนมเปรมซึ่งเป็นผู้อภิบาลถวายการเลี้ยงดูสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และเป็นพระขนิษฐาในพระเพทราชา ต่อมาได้ถวายตัวเป็นบริจาริกาในพระนารายณ์มหาราช ได้เกิดความพึงพอใจในเจ้าฟ้าน้อย จึงใช้เล่ห์เพทุบายล่อลวงจนเจ้าฟ้าน้อยเสพสังวาสด้วยกับนาง

แต่เป็นการลับไม่ถึงพระเนตรพระกรรณแม้คนในรั้วในวังจะแอบรู้เห็นจากปากคำของนางกำนันรับใช้ และบางทีก็เป็นหัวข้อสนทนาสุดฮิตก๊อซซิบในยุคนั้นจึงแพร่ข่าวไปในหมูนางในและขุนนาง.. *ก็ใครจะกล้าเสี่ยงตายไปกราบทูล อีกองหนึ่งก็ญาติคนโปรด อีกองก็สนมคนรัก * แต่ความเกิดแตกเนื่องจากตัวพระสนมเองเล่นพิเรณหยอกคนรัก *คือเจ้าฟ้าน้อย*... โดยนางได้ผ่านทางเข้าห้องที่ประทับของในหลวง ได้เห็นฉลองพระองค์ชั้นนอกของเจ้าฟ้าน้อยถอดวางไว้ ด้วยเป็นธรรมเนียมของการเข้าเฝ้าที่ต้องเปลือยกายครึ่งท่อนเสียก่อน ครั้นนางจำฉลองพระองค์ขององค์ชายได้ จึงให้นางทาสีหยิบนำไปเก็บไว้ที่ห้องของนางเสีย ด้วยคิดว่าองค์ชายจะทราบดีว่าผู้ใดเอาไป แล้วจะได้ติดตามไปในตำหนักของพระนาง แต่เจ้าชายหาได้เฉลียวใจเช่นนั้น เมื่อเจ้าชายออกมาไม่พบฉลองพระองค์ แต่โขลนทวารไม่ทราบว่าผู้ใดเอาไป

ถือเป็นเรื่องใหญ่และโกลาหลเลยทีเดียวที่ของมาหายถึงพระตำหนักชั้นใน และยังเป็นของเจ้าฟ้าคนโปรดของพระมหาราชาเสียด้วย เลยกลายเป็นปัญหาระดับชาติ บ่าวไปทหารชั้นในออกหากันอย่างเป็นเรื่องราว......จึงได้เที่ยวกันตามหาทั่วพระราชวัง จนในที่สุดมาพบเข้าที่พระตำหนักของ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ (แจ่ม) ทีนี้ความแตกซิ่ครับ...

เรื่องจึงเข้าถึงพระเนตรพระกรรณของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์จึงทรงพิโรธเป็นอันมากที่มีผู้เข้ามาลักทรัพย์ถึงในพระราชฐาน แค่พระทวารห้องที่ประทับของพระองค์แท้ๆ และผู้ที่มาหยิบก็ต้องออกมาจากพระราชฐานฝ่ายในเท่านั้น จึงมีรับสั่งให้ค้นให้ทั่วทันที โดยเข้าไปในตำหนักของพระสนมเอกก่อน จึงได้พบฉลองพระงค์ของเจ้าชาย ที่มิได้ซุกซ่อนให้มิดชิดวางอยู่ เหล่านางกำนัล และนางทาสีจึงชิงกันกราบทูลกล่าวโทษพระสนม สร้างความพิโรธแก่สมเด็จพระนารายณ์ฯเป็นอันมาก แม้กระนั้นพระองค์ก็มิทรงปรารถนาที่จะถือเอาแต่โทสจริต หรือวินิจฉัยด้วยพระองค์เอง พระองค์จึงได้โปรดเกล้าฯ ตั้งให้คณะที่ปรึกษาแผ่นดินของพระองค์เป็นผู้วินิจฉัยคนทั้งสอง ตำนานชู้รักสะท้านแผ่นดินไทย สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช(คลิป)

คณะที่ปรึกษาได้พิจารณาลงโทษให้เอานางสนมไปโยนให้เสือกินเสีย ส่วนเจ้าฟ้าน้อยนั้นก็ทรงต้องระวางโทษให้สำเร็จโทษด้วยการใช้ไม้จันทน์สองท่อนบีบอัดเสียให้สิ้นพระชนม์ โดยอย่าให้โลหิตตกต้องแผ่นดินได้ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประหารพระสนมเอกตามคำพิพากษา ส่วนพระอนุชาธิราชได้พระราชทานผ่อนโทษลง ด้วยเหตุที่ว่า พระเชษฐภคินีองค์หนึ่งซึ่งพระองค์ทรงรักใคร่มากนั้น เมื่อใกล้จะถึงกาลกิริยาได้กราบทูลขอให้พระองค์ทรงชุบเลี้ยงพระอนุชาธิราชพระองค์นี้ เสมอว่าพระองค์เป็นพระบิดา ด้วยพระนางเธออำรุงเลี้ยงมาด้วยความเสน่หายิ่ง สมเด็จพระนารายณ์ฯจึงให้ลงทัณฑ์เสมอที่บิดาทำต่อบุตร แต่ด้วยถือเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ จึงทรงทรงพิจารณาลงทัณฑ์ให้สาหัสด้วยหวาย และทรงเห็นว่าพระเพทราชาเป็นผู้หนึ่งที่ปรารถนาที่จะสำเร็จโทษเจ้าชาย

เพื่อเป็นการแก้แค้นที่กระทำการลบหลู่พระเกียรติของพระองค์ จึงมีพระราชอาญาให้พระเพทราชา กับพระปีย์เป็นผู้ลงโทษ *พระเพทราชา และพระปีย์ เป็นพ่อ และพี่ชายของพระสนมผู้ถูกเสือกินดังนั้นทั้งสองจึงเสียใจที่เจ้าน้อยเป็นเหตุให้เกิดความอัปยศแก่วงศ์ตระกูลจึงลงมืออย่างหนัก*

ทั้งสองได้ปฏิบัติตามคำสั่งโบยจนกระทั่งสลบแน่นิ่งไปเสมือนคนตาย แม้กระนั้นก็ยังฟื้นคืนพระชนม์ขึ้นมาได้ แต่พระวรกายนั้นบวมผิดปกติ มีอาการอ่อนเปลี้ยที่พระเพลา และมีการคล้ายเป็นอัมพาตที่พระชิวหา ทำให้พูดไม่ได้ บางคนก็กล่าวว่าพระองค์ทรงแกล้งเป็นใบ้เสีย เพื่อมิให้สมเด็จพระนารายณ์ฯแคลงพระทัย ด้วยขุนนางผู้ใหญ่ในแผ่นดิน และพระราชธิดาเองก็ยังสมัครรักใคร่พระองค์อยู่ หากพระองค์แสร้งเป็นใบ้ก็นับว่าพระองค์เป็นคนที่ใจแข็งมาก

ส่วนพระโอรสของเจ้าฟ้าน้อยที่เกิดกับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ (แจ่ม) พระสนมเอกของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เข้าใจว่าสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงรอคอยจนกระทั่งมีพระประสูติการพระโอรสแล้ว จึงมีรับสั่งให้ลงพระราชอาญาความผิดนี้ด้วยการจับให้เสือกินเสีย ด้วยความที่กรมขุนเสนาบริรักษ์ ถือว่าเป็นลูกชู้ จึงมิได้รับการยกย่องในฐานพระราชนัดดาของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแต่อย่างใด พระองค์จึงมีพระยศเป็น หม่อมแก้ว (ภายหลังพระราชพงศาวดารฯ ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ (แก้ว) แก้ไขพระยศเป็น พระองค์แก้ว) จนถึงสมัยพระเพทราชา จึงสถาปนาหม่อมแก้ว พระราชนัดดาไว้ในตำแหน่ง "กรมขุนเสนาบริรักษ์" เจ้าต่างกรม...

และแล้วงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่ ของเจ้าน้อยก็ต้องพังลงเสียก่อนกลายเป็นเรื่องเศร้าของชู้รักสะท้านแผ่นดิน.....

ชมคลิป
VVVVVVVV
VVVVVV
VVVVVVV

>>>>
ที่มาจาก :::: 9palace

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

คุณ : ฟาย
สถานะ : บุคคลทั่วไป
IP : 180.183.65.183

180.183.65.183,,mx-ll-180.183.65-183.dynamic.3bb.co.th ความคิดเห็นที่ 3 [อ้างอิง]
น่าจะลงคลิปช่อง Assavarak Channel ไม่ชอบช่องนี้คะมันหากินกับเจ้า


[ วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13:33 น. ]
" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์