ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


สืบค้นที่มาและเรื่องราวตลอดเส้นทางอันยาวไกลในประวัติศาสตร์การแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนัก ผ่านภาพเล่าเรื่องราวเผยพัฒนาการของเครื่องแต่งกายไทยที่มีการปรับประยุกต์และแปรเปลี่ยนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อความเหมาะสมกับยุคสมัย ทั้งด้วยการคัดสรรองค์ประกอบหรือวัตถุดิบนำเข้าจากวัฒนธรรมต่างชาติ มาปรุงแต่งให้เป็นไปตามรสนิยมและลักษณะการใช้งานแบบไทยๆ

  ช่วง 200 ปีที่ผ่านมา แฟชั่นและรสนิยมแบบชาติตะวันตกได้มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทย โดยมี พระมเหสีเทวี เจ้านายฝ่ายใน และสตรีในราชสำนักทั้งหลายเป็นผู้นำในการคัดสรรและปรับประยุกต์เครื่องแต่งพระองค์และเครื่องแต่งกายให้มีความเหมาะสมแก่กาลสมัย สอดรับกับการปรับเปลี่ยนบทบาทของสตรีตามกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา แม้ว่าการเปิดรับวัฒนธรรมจากชาติตะวันตกได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยอยุธยา แต่การยอมรับวัฒนธรรมตลอดจนนวัตกรรมต่างๆ ก็ไม่ได้หมายความถึงการล้มล้างหรือละเลิกวัฒนธรรมไทยโดยสิ้นเชิง หากแต่เป็นการปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกลมกลืนและสอดคล้องกับความเป็น “ชาวสยาม” อย่างแท้จริง
1.สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงฉลองพระองค์แบบตะวันตกและทรงพระมาลาเข้าชุด
ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


2.สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา ทรงฉลองพระองค์ชุด Evening dress อย่างตะวันตก ตามแนวแฟชั่นยุควิกตอเรีย

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


3.สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ทรงพระภูษายกจีบหน้านาง ห่มตาด

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


4.สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่ 4 ทรงฉลองพระองค์แบบเต็มยศสำหรับงานพระราชพิธี

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


5.สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงฉลองพระองค์แบบ Military jacket ห่มทับด้วยสไบจับจีบ ประดับพระตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


6.พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ทรงฉลองพระองค์ ผ้าไหมทอลายแบบแขนหมูแฮม ทรงสวมถุงน่องปักลายและรองเท้าผ้าปักลวดลาย ทรงฉายพระรูปคู่กับพระราชโอรส สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


7.สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


8.พระรูปรวมพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงฉลองพระองค์แขนหมูแฮมตามพระราชนิยม

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


9.เจ้าคุณพระประยูรวงศ์ แต่งกายด้วยเสื้อแบบนายทหาร ห่มทับด้วยสไบจับจีบ ประดับเข็มกลัดเพชรอย่างสวยงาม

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


10.สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี และพระราชธิดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร ทรงฉลองพระองค์ผ้าพื้นขาวเรียบไม่ระบายในลักษณะที่เรียกว่า Day dress คาดทับด้วยสายสะพายแพรจีบ

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


11.สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


12.เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์ สดับ ลดาวัลย์ สวมเสื้อสไตล์เอ็ดวอร์เดียนและเครื่องประดับแบบตะวันตก

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


13.พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


14.สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามาลินีนพดารา กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา ทรงฉลองพระองค์ตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้ตามความนิยมอย่างตะวันตก แพรสะพายผ้าลูกไม้ถ่วงจากไหล่ซ้ายไปรวบไว้ที่เอวขวา

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


15.พระราชชายา เจ้าดารารัศมี ทรงฉลองพระองค์ผ้าลูกไม้คู่กับการนุ่งซิ่นไหม และมวยผมยกตามธรรมเนียมราชสำนักเชียงใหม่

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


16.สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


17.พระนางเธอลักษมีลาวัณ ฉลองพระองค์ตกแต่งด้วยผ้าโปร่งบาง ไม่ทรงสะพายแพรแต่ใช้ภูษาพันรอบบั้นพระองค์ ทรงสวมสร้อยพระศอไข่มุกเส้นยาว ฉลองพระบาทส้นสูง ถุงน่องไม่มีลาย ตามลักษณะการแต่งกายในต้นสมัยรัชกาลที่ 6

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


18.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี ทรงสวมเครื่องประดับศีรษะที่เรียกว่า Bandeau แบบแฟชั่นตะวันตกและนุ่งซิ่นตามพระราชนิยม

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


19.สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 ทรงคาดพระนลาฏด้วยเทียร่าทรงคลาสสิกแบบรัสเซียหรือ Kokoshnik Tiara เป็น Fringe Tiara ที่มีแฉกรัศมีแบบดวงอาทิตย์ สามารถสวมเป็นสร้อยคอได้ อันเป็นแฟชั่นของยุคต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


20.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยแบบผสมผสาน ฉลองพระองค์สไตล์นี้ห้องเสื้อบัลแมงออกแบบตัดเย็บจากรูปแบบการนุ่งโจงกระเบนและเสื้อราชแพตเทิร์นในช่วงที่มีการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ทรงสต๊อกกิ้งสีขาวแบบสตรีในราชสำนักในสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีการแต่งกาย แบบ Siamese-European คือการผสมผสานลูกไม้แบบยุคเอ็ดวอร์เดียนเข้าชุดกับผ้าไหมยกแบบไทย เครื่องประดับตามอย่างฝรั่ง คือความเหมาะสมลงตัวและสร้างอิทธิพลให้การแต่งกายแบบไทยมาจนถึงปัจจุบัน

ส่องแฟชั่น! ของเหล่าสตรีไทยในราชสำนัก การผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างผ้าไทยและแฟชั่นตะวันตก


เครดิตแหล่งข้อมูล : vogue

เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

" ประกาศ "
ละเว้นการทำผิดศีล โดยไม่ส่งข้อความที่สร้างความไม่สบายใจกับผู้อื่น
ความเห็น : 
เพศ : 
 ชาย    หญิง    ไม่ระบุ
โดย : 
 

ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดกระทู้เด็ดน่าแชร์