นวัตกรรมใหม่ตรวจวัดอากาศ

การทำกิจกรรมทางการเกษตร


มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกร เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ทันต่อเหตุการณ์ และแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม

ดังนั้นสถานีวัดอากาศขนาด เล็ก และระบบตรวจวัดเพื่อการทำเกษตรกรรม

จึงถูกคิดค้นขึ้นและนำมาโชว์ในงานประชุมประจำปี สวทช. 2550 ในหัวข้อ เพิ่มความสุขและผลิตภาพประชาชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่ได้จัดขึ้นเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

นวัตกรรมใหม่ตรวจวัดอากาศนวัตกรรมใหม่ตรวจวัดอากาศสถานีวัดอากาศขนาดเล็ก


สร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานในพื้นที่ทางการเกษตรที่อยู่ห่างไกลความเจริญ เนื่องจากมีระบบการทำงานที่ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าจากไฟบ้าน ชาร์จไฟได้โดยอาศัยพลังงานจากแสงอาทิตย์

เพียงนำเครื่องวัดอากาศไปตั้งไว้ในพื้นที่ที่ต้องการวัดสภาพอากาศ


ก็สามารถประมวลผลออกมาได้ จุดเด่นของสถานีวัดอากาศชุดนี้คือ มีตัวหัววัดหลายแบบ ครบตามข้อมูลที่ต้องการวัดสภาพอากาศ ไม่ต้องเสียเวลาเข้าไปทำการตรวจวัดตามพื้นที่ต่าง ๆ หากต้องการทราบสภาพบรรยากาศในพื้นที่ใด ระบบจะทำการเช็กข้อมูลผ่านจอมอนิ เตอร์ได้ทันที

อุปกรณ์ดังกล่าว ประกอบด้วย


อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์ และระบบสื่อสาร ที่สามารถตรวจวัดข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาได้ ซึ่งจะทำหน้าที่วัดความเร็วลม ทิศทางลม ความเข้มของแสงอาทิตย์ อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ความดันในอากาศ และปริมาณน้ำฝน

นวัตกรรมใหม่ตรวจวัดอากาศนวัตกรรมใหม่ตรวจวัดอากาศ


นอกจากนี้ ยังกำหนดระยะเวลา และช่วงการวัด


บันทึกข้อมูลการวัดได้เทียบเท่า กับการเก็บข้อมูลชั่วโมงละ 1 ครั้ง เป็นเวลาประมาณ 1 ปี สามารถเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพีซีผ่าน MMS-HUB โดยเดินสายไฟฟ้าได้ระยะทางสูงสุด 1,200 เมตร ส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือได้

และแหล่งจ่ายพลังงานยังสามารถใช้


ได้ทั้งไฟกระแสสลับจากที่บ้าน และเซลล์แสงอาทิตย์ มีเซ็นเซอร์สำหรับประมวลผลรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการจัดเก็บไว้ในเครื่อง

สามารถส่งข้อมูลได้ถึง 3 ช่องทาง คือ

ส่งข้อมูลผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ส่งข้อมูลผ่านระบบดาวเทียมไอพีสตาร์ และ
ส่งข้อมูลผ่านโทรศัพท์มือถือด้วยระบบจีพีอาร์เอส

นวัตกรรมใหม่ตรวจวัดอากาศนวัตกรรมใหม่ตรวจวัดอากาศ


ทั้งนี้ การติดตั้งอุปกรณ์ไว้กลางแจ้ง


อาจทำให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในตัวเครื่องทำงานผิดพลาดจากที่กำหนด ดังนั้นควรดูแลรักษา อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

นอกจากนี้ระบบตรวจวัดเพื่อการทำเกษตรกรรม เป็นอีกหนึ่งผลงาน


ที่นำมาโชว์ในงาน อาจารย์อนุชิต ลีลายุทธโธ ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ บอกว่า เป็นงานวิจัยจากโครงการสถานีวัดอากาศขนาดเล็ก ซึ่งทำหน้าที่เฝ้าตรวจสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการทำเกษตรกรรม อาทิ อุณหภูมิ ความชื้นในอากาศ ปริมาณน้ำฝน ความชื้นในดิน และปริมาณแสง

นวัตกรรมใหม่ตรวจวัดอากาศนวัตกรรมใหม่ตรวจวัดอากาศ
ควบคุมการทำงานตามลักษณะความต้องการของการทำกษตรกรรม


ในแต่ละแบบให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เก็บข้อมูล และส่งเข้าสู่ฐานข้อมูลการเกษตรกรรม ทำให้สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์ภายหลัง เพื่อสร้างระบบเตือนภัย ระบบทำนายผลผลิต ทำให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จะช่วยส่งผลในระยะยาว


สำหรับการพัฒนาประเทศ และเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับเกษตรกรที่อาจได้ใช้เครื่องตรวจวัดอากาศที่มาจากฝีมือของคนไทย.


ขอขอบคุณ ข้อมูลที่มีประโยชน์จาก นสพ.เดลินิวส์
เพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้บนโลกอินเตอร์เน็ต
ผู้มีบทความทางด้านวิทยาศาสตร์น่ารู้
สามารถส่งผลงานของท่านมาได้ที่ arunee@teeneemedia.com

เครดิต :
 

ข่าวดารา ข่าวในกระแส บน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!
กระทู้เด็ดน่าแชร์