----การอุทิศส่วนกุศล---

----การอุทิศส่วนกุศล---


ผมขอนำคำอุทิศส่วนกุศล มาฝากเพื่อนๆนะครับ
เป็นคำอุทิศที่ผมใช้เสมอๆนะครับ"ข้าพเจ้า (บอกชื่อตัวเอง )ขออุทิศส่วนกุศลผลบุญ ที่ได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ ทุกสิ่งทุกประการ (นึกถึงบุญที่ได้ทำ) ขอบูชาแด่คุณแห่งพระพุทธ คุณแห่งพระธรรม คุณแห่งพระสงฆ์ ที่แผ่พระบารมีอยู่ ณ หมื่นโลกธาตุแสนโกฏิจักรวาลนี้

ขออุทิศบูชาแด่คุณบิดา มารดา ญาติสนิทมิตรสหาย และผู้มีพระคุณของข้าพเจ้าที่ล่วงลับไปแล้วทุกภพทุกชาติ

ขออุทิศบูชาแด่พระสยามเทวาธิราช แด่บุรพกษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์
แด่ท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ และเทวดาทุกองค์ทุกสวรรค์ชั้นฟ้า
แด่พญายมราชทุกองค์ นายนิรยบาลทุกตน อมนุษย์ทุกตน และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าในภพชาตินี้ก็ดี หรือในอันตชาติที่ผ่านมา
แด่ดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่สถิตย์อยู่ ณ ที่นี้ก็ดี อยู่ที่พักอาศัยข้าพเจ้าก็ดี หรืออยู่ในสถานที่ทั่วไป

ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลและร่วมอนุโทมนาในส่วนบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้แล้วนี้
ขออานุภาพแห่งบุญนี้ จงมีผลมาก มีอานิสงส์มาก บังเกิดแก่ทุกท่านทุกตน นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิด"

พุทธประสิทธิ์ ธรรมประสิทธิ์ สังฆประสิทธิ์
ขอจงประสิทธิ์ด้วย นะ โม พุท ธา ยะเครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้