3 สุดยอดหน่วยรบพิเศษของกองทัพไทยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหล่าทหารที่เข้า รับการฝึกสุดโหดของรบพิเศษไทยอัน ประกอบด้วย

1. หลักสูตรจู่โจม (RANGER) กองทัพบก
2. หลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม (SEAL) หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ
3. หลักสูตรลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก (RECON) แผนกวิชารบพิเศษ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ


ข้อมูล เบื้องต้นของเรื่องนี้
หน่วยรบพิเศษ (Special Force) หมายถึง หน่วยทหารที่มีภารกิจหน้าที่ในการปฏิบัติการพิเศษต่าง ๆ ซึ่งต่อมา มีการพัฒนาหลักนิยมการปฏิบัติการของกองทัพ จึงได้มีคำที่คล้ายคลึงกันคือคำว่า การปฏิบัติการพิเศษ (Special Operation Force) โดยทั่วไปยังมีความหมายครอบคลุมใกล้เคียงกับคำว่า รบพิเศษ โดยในกองทัพไทยจะมีหน่วยรบพิเศษหรือ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ อยู่ในทั้งสามเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ภารกิจ


หน่วยรบ พิเศษ มีภารกิจทั่วไป 7 ประการ ทั้งนี้ อาจแตกต่างกันไป ขึ้นกับการกำหนดภารกิจและการออกแบบหน่วยของเหล่าทัพนั้นๆ คือ

การ สงครามนอกแบบ

สงครามนอกแบบ (Unconventional Warfare) เป็นการปฏิบัติที่หน่วยรบพิเศษ ต้องใช้เวลาในการทำงานมากที่สุด การปฏิบัติที่เข้าไปในประเทศฝ่ายตรงข้ามตั้งแต่ยังไม่มีสงคราม แล้วสร้างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลขึ้นมาเพื่อบั่นทอนความมั่นคงของรัฐบาลประเทศ นั้น ๆ ถ้าต้องการทำสงครามกลุ่มต่อต้านก็จะช่วยกำลังรบตามแบบในการทำการรบได้ ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงสงครามเย็น จีนได้สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในความพยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาล ไทย และมีแผนที่จะสนธิกำลังตามแบบ จากเวียดนามในขั้นตอนสุดท้าย แต่ก็ต้องพบกับอุปสรรคหลายอย่างทั้งในระดับยุทธศาสตร์และระดับยุทธการ ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ แต่ก็สร้างความเสียหายให้กับประเทศไทยอย่างมาก สงครามนอกแบบนี้มีลักษณะคล้ายกับสงครามตัวแทน

การป้องกันและปราบ ปรามการก่อความไม่สงบ

การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ (Counter Insurgency) เป็นการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ โดยกลุ่มคนที่มีการวมตัว มีการจัดตั้ง ขึ้นมาเพื่อให้รัฐบาลปฏิบัติตามวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของกลุ่ม ตั้งแต่วัตถุประสงค์ทางการเมือง ล้มล้างรัฐบาล แบ่งแยกดินแดน จนถึงเข้าแทนที่รัฐบาล การก่อความไม่สงบนี้เป็นภารกิจที่รัฐบาลต้องระดมสรรพกำลังทั้งมวลในการแก้ไข โดยหน่วยรบพิเศษเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ โดยจะประกอบด้วยงาน การปฏิบัติการจิตวิทยา การปฏิบัติงานด้านการข่าว การพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร การพัฒนาและการช่วยเหลือประชาชน การปราบปรามกำลังติดอาวุธ

โดยภาพรวมในการปฏิบัติการคือ ดำเนินการป้องกันด้วยการปฏิบัติการจิตวิทยา การข่าวเพื่อคอยติดตามว่า การก่อความไม่สงบจะเกิดขึ้นที่ไหน สาเหตุเงื่อนไขเป็นอะไร ซึ่งตัวเงื่อนไขก็จะสามารถลดลงด้วย การพัฒนาและการช่วยเหลือประชาชน แต่ถ้ามีการผิดพลาดของการข่าว การพัฒนาการช่วยเหลือไม่สมดุล ข้าราชการสร้างเงื่อนไข ประกอบกับมีแกนนำหรือกลุ่มบุคคลชี้นำหรือปลุกระดม ก็จะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น ก็จะต้องใช้มาตรการการพิทักษ์ประชาชนและทรัพยากรคือ การสร้างความปลอดภัยให้ประชนชนไม่ว่าจะเป็นจัดชุดคุ้มครอง ลาดตระเวนแสดงกำลัง การห้ามประชาชนออกจากบ้านยามค่ำคืน การตั้งจุดตรวจ พร้อมกับใช้การข่าว การปฏิบัติการจิตวิทยา รวมทั้งทบทวนการพัฒนาและการช่วยเหลือประชาชน ในระหว่างนั้น ถ้าผู้ก่อความไม่สงบเริ่มใช้กำลังติดอาวุธ ก็ต้องใช้กำลัง เข้าปราบปราม

การ ปฏิบัติการจิตวิทยา

การปฏิบัติการจิตวิทยา (Psychological Operation) เป็นการปฏิบัติเพื่อให้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของฝ่ายตรงข้าม ฝ่ายเป็นกลาง ให้มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของฝ่ายเรา ไม่ว่าจะเป็นการยุยงด้วยการใช้สื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นใบปลิว การกระจายเสียง ให้ทหารชั้นผู้น้อยไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชาการ ทำให้เกิดการเดินขบวนของประชาชนในการต่อต้านรัฐบาลตนเอง การสร้างความหวาดกลัวด้วยการใช้ใบปลิว ซึ่งอาจจะทำให้ข้าศึกยอมแพ้โดยไม่ต้องทำการรบ

การปฏิบัติภารกิจโดย ตรง

การปฏิบัติภารกิจโดยตรง (Direct Action) ภารกิจนี้เป็นการใช้กำลังในการเข้าทำลาย ยึดที่หมายที่ต้องการ เพื่อการปฏิบัติการอื่น เช่น การยึดสนามบิน การโจมตีที่เก็บเสบียงหรือที่บัญชาการของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเป็นภารกิจที่สิ้นเปลืองทรัพยากรมาก ตั้งแต่การสร้างหน่วยที่จะไปทำภารกิจนี้ ซึ่งจะทำเมื่อที่หมายดังกล่าวถ้าไม่ยึดหรือทำลายแล้ว ภารกิจจะไม่สำเร็จ

การ ลาดตระเวนพิเศษ

การลาดตระเวนพิเศษ ( Special Reconnaissance) เป็นการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจโดยหน่วยรบพิเศษโดยลำพังหรือ ผ่านทางกำลังกองโจร วัตถุประสงค์เพื่อการยืนยัน ปฏิเสธข่าวสาร สมมติฐานที่ได้มาก่อน ด้วยการตรวจการณ์ หรือวิธีการรวบรวมอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับขีดความสามารถ เจตนารมณ์ และการปฏิบัติ ของข้าศึกหรือที่มีแนวโน้มจะเป็นข้าศึก การปฏิบัติการลาดตระเวนพิเศษอาจจะเกิดขึ้นเพื่อความต้องการการลาดตระเวนทาง นิวเคลียร์ ชีวเคมี หรือเพื่อหาข้อมูลด้านอุตุนิยม อุทกศาสตร์ ภูมิประเทศ ในพื้นที่หนึ่ง

การต่อสู้การก่อการร้าย

การต่อสู้การก่อการ ร้าย (Combatting Terrorist) หมายถึง มาตรการการป้องกันไม่ให้มีเหตุ และติดตามกลุ่มก่อการร้ายต่างๆ รวมทั้งมาตรการในการตอบโต้ เมื่อมีการก่อการร้ายเกิดขึ้น ส่วนมากบทบาทของหน่วยรบพิเศษ จะอยู่ในรูปแบบของการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการจับตัวประกันโดยกลุ่มผู้ก่อการ ร้ายที่มีข้อเรียกร้องทางการเมืองระหว่างประเทศ

ในประเทศไทยมีการจับ ยึดตัวประกันมาแล้ว ๘ ครั้งแล้วแต่มีการใช้กำลังต่อสู้เพียง ๑ ครั้ง คือเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลราชบุรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2543

การ ป้องกันภายในให้กับมิตรประเทศ

การป้องกันภายในให้กับมิตรประเทศ เป็นการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือมิตรประเทศให้เกิดความมั่นคง ด้วยการสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น การฝึกเจ้าหน้าที่ตำรวจ การสนับสนุนด้านการศึกษา โดยเป้าหมายคือช่วยให้มิตรประเทศมีความมั่นคง ซึ่งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางอ้อมและนำมาซึ่งความมั่นคง ของภูมิภาค

ภารกิจคู่ขนาน

ภารกิจคู่ขนาน หมายถึงภารกิจที่มีหน่วยงานอื่นปฏิบัติเป็นหลักอยู่ในขั้นต้น โดยมีหน่วยรบพิเศษสามารถที่จะปฏิบัติการเสริมการปฏิบัติการดังกล่าวได้ กิจกรรมนี้เป็นช่องทางหนึ่งของหน่วยรบพิเศษที่จะสามารถสนับสนุนการปฏิบัติ การทางทหารที่ไม่ใช่สงคราม ซึ่งตามหลักนิยมของสหรัฐแล้วเป็นเพียงภารกิจที่เสริมการปฏิบัติหลัก โดยเฉพาะการสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังสามารถเป็นรากฐานของการปฏิบัติการอื่น ๆ เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาความปลอดภัย คล้ายกับการเข้าไปติดต่อเริ่มแรกและสามารถสร้างพื้นที่ในการปฏิบัติการ ป้องกันภายในมิตรประเทศ ซึ่งจะเป็นรูปแบบใหม่ของการเสริมสร้างกำลังกองโจรใน ศนบ. แต่เปลี่ยนจากกำลังกองโจรเป็นกำลังทหารของรัฐบาล ที่จะใช้เป็นพันธมิตรในอนาคต ในการปกป้องผลประโยชน์ร่วมกัน
ที่มาของ เรื่องทั้งหมดอ้างอิงจาก www.armyranger.com www.navy.mi.th นิตยสารสารคดี
1. หลักสูตรจู่โจม Ranger กองทัพบกไทยหลัก สูตรจู่โจมที่จะเปิดการศึกษาแต่ละปีจะใช้หลักสูตรระยะเวลา 9 สัปดาห์(63วัน) หรือ 504 ชั่วโมง แบ่งภาคการฝึกออกเป็น 4 ภาค ดังนี้
- ภาคที่ตั้ง ระยะเวลา 12 วัน
- ภาคป่าที่ราบ ระยะเวลา 14 วัน
- ภาคป่า/ภูเขา ระยะเวลา 19 วัน
- ภาคป่าที่ลุ่มทะเล ระยะเวลา 14 วัน
2.การทดสอบ / ประเมินผลระหว่างรับการศึกษาในหลักสูตร
2.1 การทดสอบร่างกาย
* วิ่งตัวเปล่าในระยะทาง 3 ไมล์, 5 ไมล์ : เกณฑ์ผ่านใช้เวลาไมล์ละ 9 นาที
* เดินเร็วประกอบเครื่องสนามระยะทาง 6 ไมล์ และ 12 ไมล์ : เกณฑ์ผ่านใช้เวลาไมล์ละ 15 นาที
* เดินเร็วประกอบเครื่องสนามระยะทาง 17 ไมล์: เกณฑ์ผ่านใช้เวลาไมล์ละ 25 นาที
* เดินเร็วประกอบเครื่องสนามระยะทาง 800 เมตร : เกณฑ์ผ่านใช้เวลา 4 นาที 10 วินาที
* การเดินเร่งรีบ : ตามมาตรฐานของการฝึก ทบ.
* ทดสอบพลศึกษาก่อนเข้าภาคสนาม - ดึงข้อ เกณฑ์ผ่าน 9 ครั้ง เกณฑ์สูงสุด 20 ครั้ง/ไม่จำกัดเวลา
- ลุกนั่ง เกณฑ์ผ่าน 50 ครั้ง เกณฑ์สูงสุด 79 ครั้ง/เวลา 2 นาที


ผู้เข้ารับการฝึกทุกคน ถูกจับละเลงตัวด้วยฝุ่นดำ เหมือนกันหมด เพราะที่นี่ไม่มียศ ไม่มีร้อยโท ไม่มีนายสิบ มีเพียง
ครูกับนักเรียน
"เอี้ย เอี้ย เอี้ย" เสียงคำรามจากกองร้อยจู่โจม เมื่อการ รับน้องจะเริ่มขึ้น
สถานีฝึกรับ น้องแห่งแรกคือการคืบคลานไปในบึงโคลน อันเหนียวหนืด เป็นระยะทางกว่า 100 เมตร
ไม่มีการพัก ไม่สามารถโอดครวญ จะเหม็นเน่าโสโครก เท่าใด นักเรียนก็ต้องทน


เอี้ย เอี้ย เสียงนักเรียนจู่โจมตะโกนคอแทบแตก แต่ครูฝึกบอกเสียงดังเหมือนลูกแมว

นัก เรียนจู่โจมต้องพร้อมเสมอ แม้เวลาพักทาน
อาหาร สัมภาระและอาวุธก็ยังติดกาย
สนามวิบากในป่า นักเรียนต้องกระโดดข้าม
สิ่ง กีดขวางอย่างฉับพลันและต่อเนื่อง
ฝึกข้ามสิ่งกีดขวางโดยไต่ไปตามเชือก เส้นเดียว
นักเรียนจู่โจมฝึกไต่ลงมาจากหน้าผาสูง
พร้อมด้วยอาวุธ ยุทโธปกรณ์และคนป่วย
สถานีวัดกำลังใจสุดๆ ของภาคป่าและภูเขา
คือการ ไต่จากหน้าผาสูง 120 ฟุต ด้วยการเอาหน้าลง

ผบ. กำลังทบทวนคำลั่งยุทธการ ให้นักเรียน จู่โจมออกปฏิบัติการขึ้นบก ซึ่งพวกเขาไม่รู้หรอกว่า มันคือการว่ายทะเลโคลนหลายกิโลเมตร
ทีละ คืบ...ทีละคืบ ตะเกียกตะกายคลานในทะเลโคลน เป็นเวลาร่วม 5 ชั่วโมง กว่าจะเข้าฝั่งสำเร็จ...คือความหฤโหด ที่สุดของภาคทะเล
นักเรียนตนนี้ เป็นตะคริวอย่างรุนแรง เพราะอยู่ในทะเลโคลนนานเกินไป เพื่อนๆ ต้องช่วยกัน ลากขึ้นฝั่งและหามส่งโรงพยาบาลทันที
นอกจากการขึ้นบก-ทะเลโคลน นักเรียน จู่โจมยังต้องลอยคอในทะเล ว่ายเข้าหาฝั่งเป็นระยะทางกว่า
2 ไมล์ทะเล ในสถานการณ์สมมุติว่าเรือแตก รุ่งเช้านักเรียนจู่โจมตระเตรียมอาวุธ ยุทโธปกรณ์ก่อนออกเดินทางเพื่อเข้าโจมตีข้าศึก ณ พิกัด ที่ห่างออกไปประมาณ 50 กิโลเมตร เมื่อถึงการฝึกช่วงนี้ เครื่องหมาย "เสือคาบดาบ" ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้ว
ความรู้ทุกอย่างในวิชาทหารที่ได้รับ การฝึกสอนมา เช่น การลาดตระเวน การอ่านแผนที่ เข็มทิศ การใช้อาวุธ การซุ่มโจมตี ฯลฯ นักเรียนจู่โจม ต้องนำออกมาใช้หมดในภาคการฝึกช่วงสุดท้าย
จง ภูมิใจกับความเหน็ดเหนื่อยตลอด ระยะเวลา 10 สัปดาห์ มันเป็นสิ่งที่มีเกียรติที่สุด..." นายทหารชั้นผู้ใหญ่ กล่าวแก่นักเรียน ผู้พิชิตเครื่องหมาย "เสือคาบดาบ"...ผู้พิชิตใจตัวเอง2. หลักสูตร นักทำลายใต้น้ำจู่โจม SEAL
เครื่อง หมายความสามารถของนักทำลายใต้น้ำจู่โจม นั้น
อาร์มแถบสีธงไตรรงค์ หมายถึง ชาติไทย
สมอสีเงินขัดมัน หมายถึง ทหารเรือ
ปลาฉลามสีเงินขัด มัน หมายถึง การปฏิบัติงานใต้น้ำมีความกล้า อดทน
คลื่นสีทอง หมายถึง คลื่นหัวแตกบริเวณใกล้ฝั่งที่เป็นอุปสรรคที่ต้องเอาชนะให้ได้ ด้วยความส
ามัคคี เล่าเรื่อง seal หลังจากที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ผมก็เบนเข็มชีวิตตนเอง มาพิสูจน์ถึงความเป็นลูกผู้ชาย แก่นแท้ที่ฝังอยู่ภายในตนเอง คำว่านักทำลายใต้น้ำจู่โจมนั้น เป็นคำที่หลายคนทราบถึงความสามารถ ของพวกเขา และ เครื่องหมายปลาฉลามขาว 2 ตัว โต้เกลียวคลื่น มีสมอและธงชาติอยู่ตรงกลาง เป็นที่ใฝ่ฝันของเหล่าทหารกล้า ที่จะครอบครอง ผมเช่นกัน ผมอยากเป็นสมาชิกของกลุ่มเดือนแรก เป็นการเตรียมร่างกายให้ ผู้เข้ารับการฝึก หรือเรียก พวกผมว่า นักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจม ครูฝึกจะเริ่มต้นแนะนำ ทุกอย่างจะเริ่มจากง่ายไปยาก ร่างกายของพวกเราแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ หลังจากนั้น ก็เป็นการเปิดการฝึกในต้นเดือนที่สอง ทุกๆอย่างลำบากขึ้น เริ่มมีเครื่องช่วยฝึกเข้ามา เช่น เรือยาง ซุง หลายคนเริ่มทยอย ลาออกไป ก่อนจะถึงสัปดาห์นรก 2สัปดาห์ ผู้เข้ารับการฝึก ลาออกเป็นว่าเล่นจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดา ในวัน ๆหนึ่งเราฝึกกันไปตามตาราง คือ วิ่ง ว่าย น้ำ PT. ซุง เรือยาง วันๆ คิดเพียงว่าเอาตัวให้รอดและปลอดภัย ไม่คิดสิ่งอื่นใด คิดแต่ว่าเดี๋ยวก็หมดวันนี้
ทุกอย่างที่ครูฝึกป้อนมา มันเป็นเกมส์ที่ทำให้พวกเรามีสภาพร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อเตรียมรับ สภาพที่ทารุณในสัปดาห์นรก บางคนยอมแพ้ไปง่ายๆ แม้ร่างกายเขาจะไปได้แต่เมื่อคิดว่าจะต้องเจออะไรในวันข้างหน้าก็ต้องหัน หลังจากไป บางคนก็เกิดบาดเจ็บไม่สามารถทำการฝึกต่อได้ ที่เหลือไม่กี่คนคือพวกที่พร้อมจะเข้าไปเผชิญหน้ากับพญามัจจุราช ในสัปดาห์นรกแล้ว

เที่ยง คืนของวันหนึ่งผมตื่นมาด้วยความตกใจ เมื่อได้ยินเสียงดังของปืน ปะทัด เสียงตะโกนโหวกเหวกของครูฝึกหลายคน พวกเราวิ่งขวักไขว่ทำตามคำสั่งของครูฝึกแล้วก็มารวมกลุ่มอยู่ตรงบ่อน้ำแข็ง แน่นอนแล้วเราต้องลงไปแช่ในนั้น หลังจากนั้นผมก็รู้ชะตากรรมของตนเองว่าจะเจออะไรอีก 5 วันข้างหน้า เวลามันผ่านไปได้ช้ามาก สิ่งที่เราฝึกก็มีเพียงเรือยางหากอยู่ในน้ำเราก็พายบนบกเราก็แบก ขึ้นเขาลงทะเลไปตามที่ครูฝึกบอกให้ไป รวมทั้งซุงที่แบกกันเป็นทีม หากมีคนใดคนหนึ่งเอาเปรียบ เพื่อนในทีมก็จะลำบากมากขึ้น หากทีมใดมีคนลาออก เพื่อนที่เหลือต้องรับน้ำหนักมากขึ้น ทุกสิ่งคือเกมส์การแข่งขันระหว่างทีม หากทีมใดมีความสามัคคีมาก ก็จะเหนื่อยน้อยกว่าทีมที่ขาดความพร้อมเพรียง มันไม่ใช่การทรมานให้เราอดทนอย่างเดียว ความอ่อนล้า,หิว,ง่วง,กระหาย,เหนื่อย ,เจ็บและ ปวด มันทำให้คนแสดงธาตุแท้ ออกมา คนอ่อนแอ,คนที่เห็นแก่ตัว,คนที่ใจไม่สู้ ทำงานร่วมทีมกับเราไม่ได้ต้องเดินออกไป วันที่สามแล้วร่างกายของหลายคนเริ่มอ่อนล้า ตาเริ่มเหม่อลอย บางคนร้องให้จะลาออกเพื่อนในทีมก็ช่วยกันปลอบ ผมเห็นน้องในทีมคนหนึ่งมีอาการไอ
หน้าแดงผิดปกติ ผมบอกให้เขาหยุดพักแต่ได้รับการปฎิเสธ เนื่องจากในสัปดาห์นรกหากใครหยุดพักเกินหนึ่งชั่วโมงก็ต้องออกไปตามกติกา คำพูดสุดท้ายที่ได้ยิน “ไม่มีปัญหา ผมสบายดีครับพี่” หลังจากนั้นเป็นชั่วโมงว่ายน้ำ และ ถอดชุดในน้ำ สิ่งที่ทำให้พวกเราตื่นจากความง่วง เหนื่อย ล้า เมื่อมีเสียงจากครูฝึกบอกให้รีบช่วยคนหมดสติขึ้นเรือยางนำส่งโรงพยาบาลโดย ด่วน คนที่หมดสติเป็นน้องคนนั้นนั่นเอง การฝึกยังคงดำเนินต่อไป (นร.คนนั้นหมดสติในห้อง I.C.U. เป็นเวลา 3 เดือน และได้จบชีวิตลง)
วัน ที่ 4 ทุกคนอ่อนล้ามากขึ้น แผลตามตัวก็มากขึ้น มีข้อสอบง่ายๆให้พวกเราทำ 10 ข้อ แต่ทำกันไม่ค่อยได้ เพราะพอนั่งกับพื้นตาก็เริ่มปิดทันที สะดุ้งทีก็เพราะครูฝึกมาสะกิด ตอนนี้ผมเคลื่อนที่ไปตามแรงเฉื่อยและคอยปลอบเพื่อนร่วมทีมและตัวเองว่า “ชีวิตเราไม่ลำบากอย่างนี้ตลอดไปหรอก ทนอีกนิดหน่อย”

เราต้อนรับวัน ใหม่วันสุดท้ายของสัปดาห์นรกในวินาทีแรกเช่นทุกวัน วันนี้มีแบกซุงขึ้นเขาทุกคนช่วยกันใช้ทั้งเรี่ยวแรงที่เหลือ สติที่ยังพอมีร่วมแรงร่วมใจนำไปให้เสร็จภารกิจ ทีมผมขึ้นไปถึงทีมแรก และได้พักรอทีมที่เหลือ เมื่อขึ้นมากันหมดผมจำได้ว่ามีน้องทหารอากาศหมดสติ แต่ก็ได้รับการปฐมพยาบาล เมื่อฟื้น
ขึ้นมาก็สู้ต่อไป ในวันนี้เราอยู่กับซุงเกือบทั้งวัน ตกเย็นครูฝึกหลอกว่าจะจบสัปดาห์นรกหลายครั้ง และหลายคนร้องไห้ดีใจ แต่ก็ต้องผิด หวังเมื่อเกมส์ต่างๆไม่ยอมหยุดซักที ชั่วโมงสุดท้ายมาถึงไม่มีใครรู้เมื่อครูฝึกบอกให้โยนซุงทิ้ง เพื่อนร่วมทีมผมคนหนึ่งลอยตามซุงไปเมื่อทุกคนช่วยกันออกแรงดันซุงทิ้งไป เพราะ เขาหลับขณะแบกมันอยู่แต่ปลอดภัย ครูฝึกมาแสดงความยินดีผมยังคิดว่าโดนหลอก แต่มันเป็นความจริงผมหลุดจากนรกแล้ว
หลังจากสัปดาห์นรก ผมนอน กินสิ่งที่อยาก และ รักษาแผลตามตัว ผมหายง่วง หายเหนื่อย หายอยาก และ หายเจ็บ เตรียมตัวสู้ต่อไปในวันข้างหน้า

99% ของ นักเรียนที่ผ่านสัปดาห์นรกแล้วต้องจบหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจม หลายคนคิดว่าสัปดาห์นรกเป็นช่วงเวลาที่หนักที่สุด แต่ไม่ใช่หรอกเพราะมีเดือนนรกซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายรออยู่

ปัจจุบันมี คนนำเครื่องหมายของพวกเราไปใช้ โดยไม่เข้าใจความหมาย และความยากลำบากกว่าพวกเราจะได้มา ความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องหมายมีมาก เกินกว่าจะเป็นสิ่งที่ใช้ประดับบนเครื่องแบบ และ คิดว่า ทำให้ตนเอง ดูน่าเกรงขามเมื่อได้ติดเครื่องหมายหลายๆอย่างบนหน้าอก
3. หลักสูตรลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก กองทัพเรือ (RECON)
มีคนตายจากการฝึกหลักสูตรนี้แทบทุกปี
**จ่าเพียร ผู้กองแคน และหัวหน้าหน่วยที่เป็นวีรบุรุษภาคใต้ส่วนใหญ่อยู่หน่วยนี้มาก่อน

การ ฝึก รี่ค่อน หลักสูตรเลือดเดือดของนักรบเลือดเหล็ก

รูปท้องทะเล ท้องฟ้า ภูเขาและหน้าผา ระหว่างสมอสองอันที่พันกันด้วยเชือก :
ภายใต้ ความสามัคคีกลมเกลียวของกองทัพเรือ จะเป็นรั้วที่เข้มแข็งเพื่อคุ้มครองภัย ที่จะมาคุกคามต่อน่านน้ำ น่านฟ้า และชายฝั่งทะเลของไทย
ครุฑเหยียบโลกที่ ปรากฏอยู่บนแผนที่ประเทศไทย มีสมอเสียบปักอยู่ :
เครื่องหมายกรมนาวิก โยธินที่ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ และปฏิบัติงานภายใต้การควบคุม และสนับสนุน จากกองทัพเรือ

ความมุ่งหมายของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับ การศึกษาได้รับการฝึกวิชาการ ทางทหารอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำหน่วยทหาร ขนาดเล็กปฏิบัติการรบพิเศษได้ทั้งทางบกและทางทะเล
ระยะ เวลาการศึกษา
13 สัปดาห์
ขั้นตอนของหลักสูตร
ขั้นที่ 1 ภาคทฤษฎี ระยะเวลา 5 สัปดาห์
-ศึกษาทางวิชาการ ทั้งวิชาหลัก และวิชาที่สัมพันธ์กับวิชาหลัก
-การเสริมสร้างสมรรถภาพ ทั้งพลศึกษา การป้องกันตัว ว่ายน้ำ ดำน้ำ ฯลฯ
ขั้นที่ 2 ภาคปฏิบัติ ระยะเวลา 8 สัปดาห์
-ฝึกลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก
-ฝึกการรบในป่าและภูเขา

ใคร ทนไม่ไหว ออกไป"
"นักเรียนรบพิเศษฯ รุ่นนี้เป็นไงหือ... อืดอาด ไม่พร้อมใจกัน รุ่นครูไม่เคยเป็นอย่างนี้"
ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยถามตัว เองว่า กูจะไหวหรือ วันแรกยังขนาดนี้" นักเรียนคนหนึ่งยอมรับ อย่างเปิดใจ
นาย ทหารที่เข้าฝึกจะถูก "ขอยศ" ไว้ ผมที่สั้นอยู่แล้วจะถูกไถเกรียนจนเห็นหนังศรีษะ
ครูกฝึกแม้จะมียศต่ำกว่า สามารถ ออกคำสั่งcละปฏิบัติกับนักเรียนอย่างไรก็ได้ ในภาพเป็น การต้อนรับเล็กๆ น้อยๆ ด้วยการละเลงโคลนบนศีรษะ
ในวันแรก นักเรียนก็ถูกสั่ง ให้ดำผุดดำว่ายในหนองน้ำโสโครกเพื่อทดสอบกำลังใจ
พอ ขึ้นมาจากน้ำสีดำ นักเรียน ต้องช่วยกันแบกซุงหนักกว่า 100 กิโลกรัม แบกลงทะเล
แบกผ่านแก่ง แบกไปรอบๆ นานหลายชั่งโมง ใครกินแรงเพื่อน รู้ใจกันตรงนี้

การฝึกภาคทะเล นักเรียนต้องพายเรือและแบกเรือยาง ไม่ต่ำกว่า 80 ชั่วโมง พวกเขาจะจดจำเรือยางไปเสมอว่าคือพาหนะคู่ชีพ ของหน่วยลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก
การไต่สะพานเชือกสองเส้น ข้ามสิ่งกีดขวาง
สองอาทิตย์สุดท้าย เข้าสู่การฝึกที่หนักหน่วงที่สุด คือการปฏิบัติภารกิจตามสถานการณ์สมมุติ ต้องอาศัยความรู้ ในการเดินป่า การดำรงชีพในป่า การโจมตี การลาดตระเวน ที่ได้ฝึกมาทั้งหมด ความหฤโหดอยู่ที่หนทางอันยาวไกล ความดิบเถื่อนของป่าเขา และไข้มาลาเรียที่ชุมที่สุดของป่าจันทบุรี กว่าจะผ่านแต่ละวันไปได้ ก็ด้วยความเหนื่อยล้าสุดทรมาน


เช้า ตรู่ของวันสุดท้าย นักเรียนรบพิเศษ โรยตัวจาก ฮ. สูงจากพื้นดิน 120 ฟุต เครื่องหมายแห่งความสำเร็จ กำลังรอพวกเขาอยู่เบื้องล่าง
ผลจากการเชื่อ ฟังครูฝึกอย่างเคร่งครัด ทำให้พวกเขารอดชีวิตมาถึงวันแห่งความปิติ เครื่องหมายการรบ 3 มิติ ได้รับการประดับไว้ที่หน้าอก เหล่าครูฝึกเข้าแสดงความยินดีกับรีคอน รุ่นล่าสุด สงครามระหว่าครูฝึกกับนักเรียนยุติแล้ว จากนี้ พวกเขาคือ นักรบเลือดเหล็ก และจะไม่มีวันลืมความเหนื่อยยาก ความรู้ ประสบการณ์ ซึ่งได้กลายเป็นเหล็กในคนที่แกร่งยิ่งกว่าเหล็กในเรือ

ถึงจะฝึกหนัก แตถ้าเราผ่านไปได้ รับรองจะ ภูมิใจมากเลยหละครับ

ขอบคุณ soccersuck.com


เครดิต :
 

ข่าวดาราบน Facebook อัพเดตไว เร็วทันใจ คลิกที่นี่!!

รวมเรื่องเด็ด ประเด็นดัง วันนี้