ตำนานโลก อาหารสมอง เคล็ดลับน่ารู้ครบเครื่องเรื่องวัยรุ่นเรื่องผู้หญิง ที่นี่ที่เดียว
บันเทิงดาราวาไรตตี้ฟอร์เวิรดเมล์กีฬาคุยคุ้ยข่าวผู้หญิง
  ดูดวง ตามตำราพรหมชาติล้านนา
 


 

ดวงคนที่เกิดเดือนสี่ (เดือนมกราคม)

ผู้ใดเกิดเดือน 4 ร่วมเดือนเจ้าเตชะกุมมาร ทือแก้ว วิทูร น้ำเงินนึ่ง ชุมพูนึ่ง แก้วน้ำเผิ้งนึ่ง สุริยปภานึ่ง ถงเป้งในเขียว นอกแดง สายขาว รูปเป้งรูปหงส์ ดาบ 17 เอาผัวเอาเมียร่างหลวงสูงขาว ขาเลา ตามันชื่นดีแล

หมายความว่า คนเกิดเดือนสี่ รัตนชาติประจำตัวคือ ไพฑูรย์ แก้วสีน้ำเงิน แก้วสีชมพู แก้วสีน้ำผึ้งหรือแก้วสุริยะประภา ถุงทรัพย์ด้านในสีเขียว ด้านนอกสีแดง สายสีขาว รูปเป้งรูปหงส์ ดาบประจำตัวยาว 17 ไม้ ควรแต่งงานกับคนร่างใหญ่ขาวสูง ขาเรียว และมีนัยน์ตาแจ่มใส ดีนักแล

ดวงคนที่เกิดเดือนห้า (เดือนกุมภาพันธ์)

ผู้ใดเกิด เดือน 5 ร่วมเดือนปุญญวัฑฒนเสฎฐี ทือแก้วบัวกฏซายคำนึ่ง รัตนกัมพลนึ่ง วิเชรเพกนึ่ง วิทูรน้ำฅำนึ่ง นิลลจังกอนนึ่ง ถงเป้งในเขียว นอกปัง สายแดง ลูกเป้งรูปเต่า ดาบ 19 ไม้ ปลายแหลม เอาผัวเอาเมียร่างหลวงสูงขาวแดงดี มีเข้าของมากนักแล

หมายความว่า คนเกิดเดือนห้า เกิดร่วมเดือนกับปุญญวัฒนเศรษฐี รัตนชาติประจำตัวคือ มรกตทรายทอง รัตนกัมพล เพชร ไพฑูรย์น้ำทอง หรือนิลจงกล ถุงทรัพย์ด้านในสีเขียว ด้านนอกสีม่วง สายสีแดง ลูกเป้งรูปเต่า ดาบประจำตัวยาว 19 ไม้ ลักษณะปลายแหลม ควรแต่งงานกับคนรูปร่างสูงใหญ่ ผิวขาวแดง จะมั่งมีทรัพย์สินแล

ดวงคนที่เกิดเดือนหก (เดือนมีนาคม)

ผู้ใดเกิดเดือน 6 ร่วมเดือนพระญาปเสนทิโกสลราช ทือแก้วเข้านึ่ง แก้วปราสาทนึ่ง บัวรกฎนึ่ง ไข่กาเกดนึ่ง วิทูรเทศนึ่ง ถงเป้งในขาว นอกเขียว สายดำ ลูกเป้งรูปช้างก็ดี รูปราชสีก็ดี เอาผัวเอาเมียร่างหลวงต่ำ ตามันดีมีเข้าของมากนักแท้แล

หมายความว่า ผู้ใดเกิดเดือนหก เกิดร่วมเดือนกับพระเจ้าปเสนทิโกศล รัตนชาติประจำตัวคือ แก้วข้าว แก้วปราสาท มรกต แก้วไข่การะเกดหรือไพฑูรย์เทศ ถุงทรัพย์ด้านในสีขาว ด้านนอกสีเขียว สายสีดำ ลูกเป้งรูปช้างหรือรูปราชสีห์ ควรแต่งงานกับคนรูปร่างล่ำเตี้ย ที่มีนัยน์ตาแจ่มใส จะมั่งมีทรัพย์มากนักแล.

ดวงคนที่เกิดเดือนเจ็ด (เดือนเมษายน)

ผู้ใดเกิดเดือน 7 ใจมันกล้านัก ร้ายนักสะน่อยชา เท่าว่าพ่อแม่ยังจักได้เพิ่ง มักเป็นพยาธิสะน่อย ดีเอาผัวเอาเมียสูงขาว เลาแวน นึ่งเทอะ ทือดาบปลายบัว แก้วมากนิลดีนัยยะนึ่ง คันว่าเกิดเดือน 7 ร่วมเดือน โชติกมหาเสฏฐีดี ทือแก้วค้อ แก้ววิทูร แก้วบัวระกฏ ดาบ 17 ไม้ ปลายบัว ถุงเป้ง 2 ชั้น ในขาว นอกแดงสายเขียว ลูกเป้งรูปช้างดีแล คำ ทำนายข้างต้น

หมายความได้ว่า ผู้ใดเกิดเดือนเจ็ด เป็นคนที่มีจิตใจกล้าหาญและค่อนข้างใจร้าย แต่เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ มีโรคภัยเบียดเบียนเป็นประจำ ควรแต่งงานกับคนรูปงาม ขาวสูง ดาบประจำตัวเป็นดาบปลายบัว (ดาบที่มีปลายแหลมคล้ายดอกบัว) รัตนชาติประจำตัวคือแก้วมหานิล อีกตำราหนึ่งว่า คนเกิดเดือนเจ็ด เกิดเดือนเดียวกับโชติกมหาเศรษฐี รัตนชาติประจำตัวคือ ทับทิม ไพฑูรย์ มรกต ดาบประจำตัวยาว 17 ไม้ (ความกว้างของใบดาบตรงจุดกึ่งกลางของความยาวดาบ) เป็นดาบปลายบัว ถุงทรัพย์ควรมีสองชั้น ด้านในสีขาว ด้านนอกสีแดง สายสีเขียว ลูกเป้ง (รูปหล่อโลหะที่เป็นรูปสัตว์สำหรับเป็นหน่วยชั่งน้ำหนัก) รูปช้าง

ดวงคนที่เกิดเดือนแปด (เดือนพฤษภาคม)

ผู้ใดเกิดเดือน 8 เข็ญใจแต่น้อย พ่อแม่บ่สู้ขุณณณา มันมักต้านเจียรจาดังรู้หลวกนัก ใจมันร้าย มักเจ็บหัว ปวดท้อง ดีทือแก้วบัวระกต เอาเมียเอาผัวร่างน้อยขาวแดงแล เกิดเดือน 8 ร่วมเดือนเมนฑกเสฏฐีดี ทือแก้วปทัมราค มหานิล ดาบ 16 ไม้ ปลายซว้าง ถงเป้ง 2 ชั้น ในปัง นอกดำ สายขาว ลูกเป้งรูปแพะ ดีแล

หมายความว่า ผู้ใดเกิดเดือนแปด เป็นคนยากไร้มาตั้งแต่เยาว์วัย พ่อแม่ให้ความเมตตาน้อย มีนิสัยใจร้าย พูดจาเสียงดัง ฉลาดเฉลียว มักปวดศีรษะ ปวดท้อง ควรแต่งงานกับคนร่างเล็กผิวขาวแดง เกิดเดือนเดียวกันกับเมณฑกเศรษฐี รัตนชาติประจำตัวคือ มรกต ปัทมราช แก้วมหานิล ดาบประจำตัวยาว 16 ไม้ ด้านปลายมีลักษณะยาวเรียว ถุงทรัพย์สองชั้น ด้านในสีม่วง ด้านนอกสีดำ สายสีขาว ลูกเป้งรูปแพะ ผู้ใดเกิดเดือน 9 ร่วมเดือนธนันไชยเสฎฐี ทือแก้วเขาสีเนโรวชิรเพกนิลลจังกร ถงเป้ง 2 ชั้น ในหม่น นอกดำ ลูกเป้งรูปหงส์ ดาบ ๑๙ ปลายเพียง เอาผัวเอาเมียร่างน้อยต่ำดำแดง มีเข้าของมากนักดีแท้ ผู้ใดเกิดเดือน 9 ถือว่าเกิดเดือนเดียวกับธนันชัยเศรษฐี รัตนชาติประจำตัวได้แก่ แก้วสิเนรุ วิเชียรเพชร นิลจังกร ถุงทรัพย์ 2 ชั้น ด้านในสีเทา ด้านนอกสีดำ ลูกเป้งรูปหงส์ อาบประจำตัวยาว 19 ไม้ ลักษณะปลายตัด ควรแต่งงานกับคนรูปร่างเตี้ยผิวดำแดง จะมีทรัพย์สมบัติมากนักแล.

ดวงคนที่เกิดเดือนเก้า (เดือนมิถุนายน)

ผู้ใดเกิดเดือน 9 ร่วมเดือนธนันไชยเสฎฐี ทือแก้วเขาสีเนโรวชิรเพกนิลลจังกร ถงเป้ง 2 ชั้น ในหม่น นอกดำ ลูกเป้งรูปหงส์ ดาบ 19 ปลายเพียง เอาผัวเอาเมียร่างน้อยต่ำดำแดง มีเข้าของมากนักดีแท้

หมายความว่า ผู้ใดเกิดเดือน 9 ถือว่าเกิดเดือนเดียวกับธนันชัยเศรษฐี รัตนชาติประจำตัวได้แก่ แก้วสิเนรุ วิเชียรเพชร นิลจังกร ถุงทรัพย์ 2 ชั้น ด้านในสีเทา ด้านนอกสีดำ ลูกเป้งรูปหงส์ อาบประจำตัวยาว 19 ไม้ ลักษณะปลายตัด ควรแต่งงานกับคนรูปร่างเตี้ยผิวดำแดง จะมีทรัพย์สมบัติมากนักแล

ดวงคนที่เกิดเดือนสิบ (เดือนกรกฏาคม)

ผู้ใดเกิดเดือน 10 ร่วมเดือนอุคคตัสสมหาเสฏฐี ก็จักได้พรากพ่อแม่แต่น้อย มันบ่สู้ฟังคำเพิ่นหลายดี ทือแก้ววิทูรแก้วน้ำเผิ้ง แก้วมหานิล ถงเป้ง 2 ชั้น ในเหลือง นอกดำเขียว สายแดง ดาบ 15 แทก ปลายบัว เอาผัวเอาเมียดำแดงดีแล

หมายความว่า ผู้ใดเกิดเดือน 10 เกิดร่วมเดือนกับอุคคตัสสมหาเศรษฐี จะได้พลัดพรากจากพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อย นิสัยเป็นคนค่อนข้างดื้อรั้น ไม่เชื่อฟังผู้อื่น รัตนชาติประจำตัวคือไพฑูรย์ แก้วสีน้ำผึ้ง แก้วมหานิล ถุงทรัพย์ควรมี 2 ชั้น ด้านในสีเหลือง ด้านนอกสีดำหรือสีเขียว สายสีแดง ดาบประจำตัวยาว 15 แทก (อ่าน - แต้ก = ความกว้างของใบดาบตรงจุดกึ่งกลางของความยาวดาบ) ปลายแหลมดุจดอกบัว คู่ครองสีผิวดำแดง

ดวงคนที่เกิดเดือนสิบเอ็ด (เดือนสิงหาคม)

ผู้ใดเกิดเดือน 11 ร่วมเดือนชฏิละเสฏฐี ทือแก้วรูปปราสาท แก้ววิทูรน้ำฅำ แก้วบัวรกฏ ถงเป้งในเหลือง นอกแดง สายขาว ลูกเป้งดังหมากชุมพู ดาบ 19 ไม้ ปลายเพียง เอาผัวเอาเมียร่างน้อยขาวแดง มีเข้าของดี

หมายความว่า ผู้ใดเกิด เดือน 11 เกิดร่วมเดือนเดียวกับชฏิลเศรษฐี รัตนชาติประจำตัวคือแก้วรูปปราสาท ไพฑูรย์ มรกต ถุงทรัพย์ด้านในสีเหลือง ด้านนอกสีแดง สายสีขาว ลูกเป้ง (รูปหล่อโลหะที่เป็นรูปสัตว์สำหรับเป็นหน่วยชั่งน้ำหนัก) ดังรูปลูกหว้า ดาบประจำตัวยาว 18 ไม้ ปลายตัด คู่ครองสีผิวขาวแดง ชีวิตมั่งคั่งด้วยทรัพย์สมบัติ

ดวงคนที่เกิดเดือนสิบสอง (เดือนกันยายน)

ผู้ใดเกิด เดือน 12 ร่วมเดือน จิตตคหปติเสฏฐี ทือแก้วมุกดา แก้วบัวรกฏ ถงเป้งในเขียว นอกแดง สายเหลือง ลูกเป้งรูปสะเพา ดาบ 19 ไม้ ปลายบัว เอาผัวเอาเมียน้อยต่ำดำแดงดี มีเข้าของแล

หมายความ ว่าผู้ใดเกิด เดือน 12 เกิดร่วมเดือนเดียวกับจิตตคหปติเศรษฐีรัตนชาติประจำตัวได้แก่มุกดา มรกต ถุงทรัพย์ด้านในสีเขียว ด้านนอกสีแดง สายสีเหลือง ลูกเป้งรูปเรือ ดาบประจำตัวยาว 19 ไม้ คู่ครองเป็นคนร่างเล็ก ผิวสีดำแดง จะมีทรัพย์สมบัติมากนักแล

ดวงคนที่เกิดเดือนเจียง (เดือนตุลาคม)

ผู้ใดเกิดเดือนเกี๋ยง ร่วมเดือนพระญามันธาตุราชา ทือแก้วมณี แก้วจันทกาฬ นิลเพ็ก ถงเป้งในขาว นอกแดง สายดำ ลูกเป้งรูปหอยสังข์ ทือดาบ 21 ไม้ เอาผัวเอาเมียร่ายน้อยขาวแดงดีแล

ความหมายว่า ผู้ใดเกิดเดือนเกี๋ยงเกิดร่วมเดือนกับพระเจ้ามันธาตุราช รัตนชาติประจำตัวคือแก้วมณี แก้วจันทกาฬ นิลเพชร ถุงทรัพย์ด้านในสีขาว นอกสีแดง สายสีดำ ลูกเป้งรูปหอยสังข์ ดาบประจำตัวยาว 21 ไม้ ควรแต่งงานกับคนร่างเล็ก สีผิวขาวแดง

ดวงคนที่เกิดเดือนยี่ (เดือนพฤศจิกายน)

ผู้ใดเกิดเดือนยี่ ร่วมเดือนนายอนาถมหาเสฏฐี ทือแก้ววิทูร แก้วฝนแสนห่า ปทัมราก แก้วมุกน้ำเงิน ถงเป้งในดำ นอกขาว สายเหลือง ลูกเป้งรูปราชสี ดาบ 16 ไม้ ปลายเพียง เอาผัวเอาเมียร่างน้อยดำแดงดีแล

หมายความว่า ผู้ใดเกิดเดือนยี่ เกิดร่วมเดือนกับนายอนาถปิณฑิกะเศรษฐี รัตนชาติประจำตัวคือไพฑูรย์ แก้วฝนแสนห่า ปัทมราช มุกสีน้ำเงิน ถุงทรัพย์ด้านในสีดำ นอกสีขาว สายสีเหลือง ลูกเป้งรูปราชสีห์ ดาบประจำตัวยาว 16 ไม้ ปลายตัด ควรแต่งงานกับคนร่างเล็กผิวสีดำแดง ดีนักแล

ดวงคนที่เกิดเดือนสาม (เดือนธันวาคม)

ผู้ใดเกิดเดือน 3 ร่วมเดือนพระญาสาธินนราชา ทือแก้ว เพ็กกาแกด วิทูรน้ำ แก้วค้อ ถงเป้งในเหลือง นอกปัง สายแดง ลูกเป้งรูปวัว ดาบ 15 ไม้ ปลายเสี้ยม เอาผัวเอาเมียร่างน้อยขาวแดง จักดีแท้แล

หมายความว่า คนเกิดเดือนสาม (เดือนอ้ายของไทยภาคกลาง) เกิดร่วมเดือนเดียวกับพระเจ้าสาธินนราชา รัตนชาติประจำตัว คือ เพชรการะเกด ไพฑูรย์หรือทับทิม ถุงทรัพย์ด้านในสีเหลือง ด้านนอกสีม่วง สายสีแดง ลูกเป้ง (รูปหล่อโลหะที่เป็นรูปสัตว์สำหรับเป็นหน่วยชั่งน้ำหนัก) รูปวัว ดาบประจำตัวยาว 15 ไม้ (ความกว้างของใบดาบตรงจุดกึ่งกลางของความยาวดาบ) ลักษณะปลายแหลม ควรแต่งงานกับคนร่างเล็ก สีผิวขาวแดง ดีนักแล

ขอบคุณข้อมูลจาก FW Mailมกราคม ตรงกับเดือนจันทรคคติ เป็นเดือน 2 (ยี่)

กุมภาพันธ์ 3

มีนาคม 4

เมษายน 5

พฤษภาคม 6

มิถุนายน 7

กรกฎาคม 8

สิงหาคม 9

กันยายน 10

ตุลาคม 11

พฤศจิกายน 12

ธันวาคม 1


 
   โดย :จิ้มจุ่ม ( สมาชิกไอดีที่ 124883) โพสเมื่อ [ วันอังคาร ที่ 12 มิถุนายน 2555 เวลา 15:30 น.]นโยบายของเว็บไซต์ กรุณาอ่านก่อนใช้งานระบบใด ๆ
" ประกาศ "
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ไม่ใช้คำหยาบ เพราะอาจมีเด็กประถมอ่านอยู่ด้วย ร่วมเป็นตัวอย่างที่ดีกันนะครับ ส่วนคนที่ชอบสาปแช่งให้ส่งข้อความลูกโซ่ รู้ไว้เลยว่าคุณผิดศีลข้อ4อยู่ แต่ผิดยกกำลังเท่าไรขึ้นอยู่กับมีคนอ่านเท่าไร
ร่วมแสดงความคิดเห็น
 ร่วมตั้งกระทู้เว็บบอร์ด กับ TeeNee.com
ความเห็น :
เพศ : ชาย   หญิง   ไม่ระบุ
โดย :
กรอกเลขให้ตรงภาพก่อนกดปุ่มส่งข้อความ :

 

  
 
ทางทีมงานไม่ขอรับผิดชอบข้อความต่างๆ ขอให้ผู้โพสรับผิดชอบตัวเอง และรับผิดชอบต่อสังคม
ถ้าข้อความใดส่งผลต่อประเทศชาติ ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่ เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิด


 
เป็นลมแพร๊บ!
เปิดหอพักนักศึกษาจีน
ที่ทำให้คุณ "ขนลุก
"
'อีเจี๊ยบ เลียบด่วน'
บอกใบ้ !? ปีนี้ 'มาดาม'
อาจตีทะเบียนอีกรอบ!
จะเกิดอะไรขึ้น !?
เมื่อ'พี่เบิร์ด' บุก
กรุง หงสาฯ!?มาดูกัน...!
"มุมลับ" ดารา ที่
"ผจก." ขอเมาธ์
CL ดัง หรือ ดับ??
กับการโกอินเตอร์
บนเวทีระดับโลก
'เก้า สุภัสรา'ซวย!
โดนลือสนั่น ! 'ตายแล้ว'
สยอง!
รถนักเเข่งชื่อดังเสียหลัก
พุ่งชนคนดูเสียชีวิต
เซน เดอะสตาร์ สุดเศร้า !!
หลังสูญเสียพ่อ
แซ่บอีก!
Fifty Shades of Grey
เวอร์ชั่นเกาหลี!!
ลูกสาว 9 เดือน
ตั้ม เดอะสตาร์
หาโรงเรียนรอแล้วจ้า
ทหารน้ำตาไหล
เมื่อเจอแม่ค้าก๋วยเตี๋ยว
คิดเงินแบบนี้!
ฮากร๊าก! กับ
ประโยค'ภาษาไทย'
ในละคร 'จีน'!?
อั๊ยยะ !! ยิปซี - ยิปโซ
อวดหุ่นสุดเซี๊ยะ
ลงน้ำคลายร้อน
นาทีเป็น นาทีตาย!
ลุงฮีโร่ช่วยชีวิต
สาวโดนฟ้าผ่า...
รันเวย์เครื่องบิน ต้องชิดซ้าย
เมื่อเจอกับถนน 20 เลน
อึ๋มเด้ง! น้อง "อลิส"
ฟิตออกกำลังกาย
หวังลดหุ่น!
เจองี้มีเคือง! ชาวเน็ตถาม
เจ้าของโรงงานกล้า
เอาให้ลูกเมียกินไหม?!
ยังไงหล่ะ "นาธาน2"
หลัง"น็อต กฤติน"
โพสต์แบบนี้
 
ตั้งชื่อเกาหลีจากดวง ทำนายอดีตชาติ ทำนายคู่รัก ทำนายลีลาบนเตียง ดูดวงจากรังสีออร่า ดูดวงตามวันที่เกิด
ทายของลับหญิง ทายของลับชาย ทายบัตรประชาชน วันเกิดกับสีบอกนิสัย ดูดวงตามวันเกิด ปลายนิ้วบอกนิสัย teenee.com เวบยอดนิยม
Teenee.com ติดต่อโฆษณา คลิก